EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 317, 05. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 317

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
5. december 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1419/2007 af 29. november 2007 om afslutning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af kompaktlysstofrør med indbygget elektronisk drosselspole (CFL-i) med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1420/2007 af 4. december 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af siliciummangan med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan og afslutning af proceduren vedrørende importen af siliciummangan med oprindelse i Ukraine

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1421/2007 af 4. december 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/2007 af 4. december 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter (1)

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1423/2007 af 4. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1424/2007 af 4. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2304/2002 om gennemførelse af Rådets afgørelse 2001/822/EF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab og fordeling af vejledende beløb under den 10. Europæiske Udviklingsfond

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1425/2007 af 3. december 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-underområde IV og i ICES-afsnit II a (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

55

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1426/2007 af 3. december 2007 om forbud mod fiskeri efter torsk i ICES-område VII b-k, VIII, IX og X og i CECAF-afsnit 34.1.1 (EF-farvande) fra fartøjer, der fører belgisk flag

57

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1427/2007 af 3. december 2007 om forbud mod fiskeri efter lange i EF-farvandene i ICES-underområde IV fra fartøjer, der fører belgisk flag

59

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1428/2007 af 4. december 2007 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

61

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/786/EF

 

*

Rådets afgørelse af 22. oktober 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

63

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

65

 

 

2007/787/EF

 

*

Rådets afgørelse af 29. november 2007 om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

75

 

 

Kommissionen

 

 

2007/788/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 13. september 2007 om en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (sag COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) (meddelt under nummer K(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 4. december 2007 om suspension af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1420/2007 på importen af siliciummangan med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Kasakhstan

79

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2007/790/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks beslutning af 23. november 2007 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2008 (BCE/2007/16)

81

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets afgørelse 2007/791/FUSP af 4. december 2007 om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

83

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top