EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 317, 05 december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 317

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
5 december 2007


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1419/2007 van de Raad van 29 november 2007 tot beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen (CFL-i's) van oorsprong uit de Volksrepubliek China

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1420/2007 van de Raad van 4 december 2007 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op siliciummangaan van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Kazachstan en tot beëindiging van de procedure met betrekking tot siliciummangaan van oorsprong uit Oekraïne

5

 

 

Verordening (EG) nr. 1421/2007 van de Commissie van 4 december 2007 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1422/2007 van de Commissie van 4 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft hun toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (1)

34

 

*

Verordening (EG) nr. 1423/2007 van de Commissie van 4 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1291/2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten

36

 

*

Verordening (EG) nr. 1424/2007 van de Commissie van 4 december 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2304/2002 houdende uitvoering van Besluit 2001/822/EG van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Gemeenschap en tot toewijzing van de indicatieve bedragen in het kader van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds

38

 

*

Verordening (EG) nr. 1425/2007 van de Commissie van 3 december 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in ICES-zone IV; IIa (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van België voeren

55

 

*

Verordening (EG) nr. 1426/2007 van de Commissie van 3 december 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in ICES-zone VIIb-k, VIII, IX en X; CECAF 34.1.1 (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van België voeren

57

 

*

Verordening (EG) nr. 1427/2007 van de Commissie van 3 december 2007 tot vaststelling van een verbod op de visserij op leng in ICES-zone IV (EG-wateren) door vaartuigen die de vlag van België voeren

59

 

*

Verordening (EG) nr. 1428/2007 van de Commissie van 4 december 2007 tot wijziging van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (1)

61

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2007/786/EG

 

*

Besluit van de Raad van 22 oktober 2007 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

63

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

65

 

 

2007/787/EG

 

*

Besluit van de Raad van 29 november 2007 betreffende de sluiting van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

75

 

 

Commissie

 

 

2007/788/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 13 september 2007 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het Europese Gemeenschap-Verdrag (Zaak COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 4 december 2007 tot schorsing van het bij Verordening (EG) nr. 1420/2007 ingestelde definitieve antidumpingrecht op siliciummangaan van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Kazachstan

79

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2007/790/EG

 

*

Beschikking van de Europese Centrale Bank van 23 november 2007 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2008 (ECB/2007/16)

81

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Besluit 2007/791/GBVB van de Raad van 4 december 2007 tot uitvoering van Gemeenschappelijk Optreden 2007/749/GBVB inzake de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina

83

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top