EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 317, 05 decembrie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3625

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 317

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 50
5 decembrie 2007


Cuprins

 

I   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare este obligatorie

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1419/2007 al Consiliului din 29 noiembrie 2007 de încheiere a reexaminării intermediare parțiale a măsurilor antidumping privind importurile de lămpi fluorescente compacte cu balast electronic integrat (CFL-i) originare din Republica Populară Chineză

1

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1420/2007 al Consiliului din 4 decembrie 2007 de impunere a unei taxe antidumping definitive la importurile de silicomangan originare din Republica Populară Chineză și Kazahstan și de încheiere a procedurii cu privire la importurile de silicomangan originare din Ucraina

5

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1421/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 de stabilire a sumelor forfetare la import pentru determinarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

32

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în materie de proceduri de atribuire a contractelor de achiziții (1)

34

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1423/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole

36

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1424/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2304/2002 al Comisiei de punere în aplicare a Deciziei 2001/822/CE a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană și de alocare a sumelor orientative în cadrul celui de al 10-lea Fond European de Dezvoltare

38

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1425/2007 al Comisiei din 3 decembrie 2007 de interzicere a pescuitului de cod în zona ICES IV și în apele comunitare ale zonei IIa de către navele care arborează pavilionul Belgiei

55

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1426/2007 al Comisiei din 3 decembrie 2007 de interzicere a pescuitului de cod în zonele ICES VII b-k, VIII, IX și X, apele comunitare ale zonei CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

57

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1427/2007 al Comisiei din 3 decembrie 2007 de interzicere a pescuitului de mihalț-de-mare în apele comunitare din zona ICES IV de către navele care arborează pavilionul Belgiei

59

 

*

Regulamentul (CE) nr. 1428/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă (1)

61

 

 

II   Acte adoptate în temeiul Tratatelor CE/Euratom a căror publicare nu este obligatorie

 

 

DECIZII

 

 

Consiliu

 

 

2007/786/CE

 

*

Decizia Consiliului din 22 octombrie 2007 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

63

Protocol la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

65

 

 

2007/787/CE

 

*

Decizia Consiliului din 29 noiembrie 2007 privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

75

 

 

Comisie

 

 

2007/788/CE

 

*

Decizia Comisiei din 13 septembrie 2007 privind o procedură în temeiul articolului 81 din Tratatul CE (Cazul COMP/E-2/39.140 – DaimlerChrysler) [notificată cu numărul C(2007) 4275]

76

 

 

2007/789/CE

 

*

Decizia Comisiei din 4 decembrie 2007 de suspendare a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1420/2007 asupra importurilor de silico-mangan originare din Republica Populară Chineză și Kazahstan

79

 

 

Banca Centrală Europeană

 

 

2007/790/CE

 

*

Decizia Băncii Centrale Europene din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2008 (BCE/2007/16)

81

 

 

III   Acte adoptate în temeiul Tratatului UE

 

 

ACTE ADOPTATE ÎN TEMEIUL TITLULUI V DIN TRATATUL UE

 

*

Decizia 2007/791/PESC a Consiliului din 4 decembrie 2007 de punere în aplicare a Acțiunii comune 2007/749/PESC privind Misiunea de poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina (BiH)

83

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top