EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 317, 2007m. gruodis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 317

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1419/2007, nutraukiantis dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės integruotoms elektroninėms kompaktinėms fluorescentinėms lempoms (CFL-i), peržiūrą

1

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1420/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos ir Kazachstano kilmės silikomanganui ir nutraukiantis tyrimą dėl importuojamo Ukrainos kilmės silikomangano

5

 

 

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1421/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

32

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1422/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų sudarant viešojo pirkimo sutartis (1)

34

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1423/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

36

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1424/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2304/2002, įgyvendinantį Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos, ir paskirstantis orientacines sumas pagal dešimtąjį Europos plėtros fondą

38

 

*

2007 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1425/2007, uždraudžiantis su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES IV zonoje ir IIa zonos EB vandenyse

55

 

*

2007 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1426/2007, uždraudžiantis su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES VII b–k, VIII, IX ir X zonose bei CECAF 34.1.1 EB vandenyse

57

 

*

2007 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1427/2007, uždraudžiantis su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias molvas ICES IV zonos EB vandenyse

59

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1428/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII priedą (1)

61

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/786/EB

 

*

2007 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

63

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

65

 

 

2007/787/EB

 

*

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo sudarymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

75

 

 

Komisija

 

 

2007/788/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (byla COMP/E-2/39.140 – „DaimlerChrysler“) (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/EB

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimas, laikinai sustabdantis Reglamentu (EB) Nr. 1420/2007 nustatytą galutinį antidempingo muitą importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos ir Kazachstano kilmės silikomanganui

79

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/790/EB

 

*

2007 m. lapkričio 23 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2008 metais patvirtinimo (BCE/2007/16)

81

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas 2007/791/BUSP, įgyvendinantis Bendruosius veiksmus 2007/749/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje

83

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top