EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0658

Kommissionens forordning (EU) nr. 658/2013 af 10. juli 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter EØS-relevant tekst

OJ L 190, 11.7.2013, p. 38–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/658/oj

11.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 658/2013

af 10. juli 2013

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1223/2009, der afløser Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (2), finder anvendelse fra den 11. juli 2013.

(2)

Bilag II og III til direktiv 76/768/EØF er blevet ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/21/EU (3) efter vedtagelsen af nævnte forordning ved at medtage et hårfarvestof i bilag II, 26 hårfarvestoffer i del 1 i bilag III og ved at ændre den højest tilladte koncentration i det færdige kosmetiske middel på to hårfarvestoffer i del 1 i bilag III. Disse ændringer bør nu indføres i forordning (EF) nr. 1223/2009.

(3)

I overensstemmelse med gennemførelsesdirektiv 2012/21/EU skal medlemsstaterne anvende de love, forordninger og administrative bestemmelser, der er udstedt for at efterkomme dette direktiv fra 1. september 2013. Derfor bør nærværende forordning anvendes fra denne dato.

(4)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. september 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

(3)  EUT L 208 af 3.8.2012, s. 8.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 1223/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II indsættes følgende række:

Løbenummer

Stofidentifikation

Kemisk navn/INN

CAS-nummer

EF-nummer

»1373

N-(2-Nitro-4-aminophenyl)-allylamin (HC Red No. 16) og salte heraf

160219-76-1«

 

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker med løbenumrene 198-200 indsættes:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelse for bestanddele

CAS-nummer

EF-nummer

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andet

»198

2,2'-[(4-Aminophenyl)imino]bis(ethanol)sulfat

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,5 % (beregnet som sulfat)

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

199

1,3-Benzendiol, 4-chlor-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,5 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

200

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 3,4 % (beregnet som sulfat)

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.« «

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

3,4 % (beregnet som sulfat)

b)

Følgende rækker med løbenumrene 206-214 indsættes:

»206

3-(2-Hydroxyethyl)-p-phenylendiammonium-sulfat

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 % (beregnet som sulfat).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

207

1H-Indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,5 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

For a) og b):

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

0,5 %

208

5-Amino-4-chloro-2-methylphenolhydrochlorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,5 % (beregnet som hydrochlorid).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

209

1H-Indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,5 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

210

1H-Indol-2,3-Dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

1,6 %

 

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

211

2-Aminopyridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

212

2-Methyl-1-naphthylacetat

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 % (hvis både 2-Methyl-1-Naphthol og 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene findes i en hårfarveformel, må den højeste koncentration af 2-Methyl-1-Naphthol på hovedet ikke overstige 2,0 %).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

213

1-Hydroxy-2-methylnaphthalen

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 % (hvis både 2-Methyl-1-Naphthol og 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene findes i en hårfarveformel, må den højeste koncentration af 2-Methyl-1-Naphthol på hovedet ikke overstige 2,0 %).

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

214

Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2-naphthalensulfonat CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

For a) og b):

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.« «

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

0,2 %

c)

Rækken med løbenummer 240 affattes således:

»240

4-Nitro-1,2-phenylendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,5 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.« «

d)

Rækken med løbenummer 251 affattes således:

»251

2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

1,0 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.« «

e)

Rækken med løbenummer 253 affattes således:

»253

2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5-nitrophenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

1,5 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere«

 

f)

Rækkerne med løbenumrene 255 og 256 affattes således:

»255

2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 0,75 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

1,0 %

256

4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

1,0 %«

 

 

g)

Følgende rækker med løbenumrene 258-264 indsættes:

»258

2-Nitro-N1-phenyl-benzen-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

1,0 %

 

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

259

1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)amino-4-nitrobenzen, hydrochlorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

0,5 % (beregnet som hydrochlorid)

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

 

260

1-(4«-Aminophenylazo)-2-methyl-4-(bis-2-hydroxyethyl) aminobenzen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

0,25 %

 

 

261

N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-trifluormethyl-anilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,5 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

2,5 %

262

Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chlorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

2,0 %

 

 

263

Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]imino]bis-

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

0,3 % (af blandingen i forholdet 1:1 af 2,2«-[4-(4-aminophenylazo)phenylimino]diethanol og lignosulfat)

 

 

264

9,10-Anthracenedion, 1,4-bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

0,3 %

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere«

 

h)

Rækkerne med løbenumrene 16, 22, 221 og 250 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Begrænsninger

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Fælles betegnelse for bestanddele

CAS-nummer

EF-nummer

Produkttype, kropsdel

Højeste koncentration i det brugsklare præparat

Andet

»16

1-Naphthalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 2,0 %.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

1.

til almindelig brug

2.

til erhvervsmæssig brug

For 1 og 2:

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,25 %.

a)

1.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.

Indeholder resorcinol.

Håret skylles grundigt efter brug.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

Må ikke anvendes til farvning af øjenvipper eller øjenbryn.«

2.

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Kun til erhvervsmæssig brug.

Indeholder resorcinol.

Er produktet kommet i berøring med øjnene, skal de straks skylles.

Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Indeholder resorcinol.

b)

Hårlotion og shampoo

b)

0,5 %

221

2-(4-Methyl-2-nitroanilino)ethanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.«

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

1,0 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-5-chlorobenzen + 1,4-bis-(2',3'-dihydroxypropyl)amino-2-nitro-5-chlorobenzen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

a)

Hårfarvestof i oxidative hårfarveprodukter

 

a)

Efter blanding under oxidative betingelser må den maksimumskoncentration, der anvendes på hår, ikke overstige 1,0 %.

For a) og b):

Må ikke anvendes sammen med nitroserende agenser

Højeste indhold af nitrosamin: 50 μg/kg

Opbevares i nitritfrie beholdere

a)

Følgende oplysninger skal angives på etiketten:

Blandingsforholdet.

»Image Hårfarvestoffer kan fremkalde alvorlige allergiske reaktioner.

Læs og følg brugsanvisningen.

Dette produkt er ikke beregnet til brug på personer under 16 år.

Midlertidige tatoveringer med sort henna kan øge risikoen for allergi.

Man skal ikke farve sit hår, hvis:

man har udslæt i ansigtet eller en følsom, irritabel og beskadiget hårbund

man tidligere har haft en reaktion efter hårfarvning

man tidligere har haft en reaktion på en midlertidig tatovering med sort henna.« «

b)

Hårfarvestof i ikke-oxidative hårfarveprodukter

b)

2,0 %


Top