EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:190:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 190, 11. juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.190.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 190

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
11. juli 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 654/2013 af 10. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til checklister til EU-validering af luftfartssikkerheden for enheder fra tredjelande (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 655/2013 af 10. juli 2013 om fastsættelse af fælles kriterier for underbygning af anprisninger i forbindelse med kosmetiske produkter (1)

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 656/2013 af 10. juli 2013 om overgangsforanstaltninger vedrørende standardpas udstedt i Kroatien for hunde, katte og fritter (1)

35

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 657/2013 af 10. juli 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1079/2012 om krav til talekanaladskillelse for det fælles europæiske luftrum (1)

37

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 658/2013 af 10. juli 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (1)

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 659/2013 af 10. juli 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet (1)

54

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 660/2013 af 10. juli 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

82

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/369/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om konstatering af, at Belgien ikke har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af henstillingen af 2. december 2009

84

 

 

2013/370/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om at pålægge Belgien at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

87

 

 

2013/371/EU

 

*

Rådets afgørelse af 9. juli 2013 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og en nederlandsk suppleant til Regionsudvalget

90

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 438/12/KOL af 28. november 2012 om den 86. ændring af de proceduremæssige og materielle regler for statsstøtte

91

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 441/12/KOL af 29. november 2012 om udpegning af nye høringskonsulenter i visse konkurrencesager

92

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 442/12/KOL af 29. november 2012 om høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager

93

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 513/2013 af 4. juni 2013 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina og om ændring af forordning (EU) nr. 182/2013 om registrering af importen af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina (EUT L 152 af 5.6.2013)

102

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top