EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:190:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 190, 11 lipiec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.190.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 190

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
11 lipca 2013


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 654/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do list kontrolnych zatwierdzania unijnych środków ochrony lotnictwa dla podmiotów z państw trzecich (1)

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (1)

31

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wzoru paszportu wydawanego w Chorwacji dla psów, kotów i fretek (1)

35

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 657/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1079/2012 ustanawiające wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (1)

37

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 658/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (1)

38

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 659/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty (1)

54

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 660/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

82

 

 

DECYZJE

 

 

2013/369/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. stwierdzająca, że Belgia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie z dnia 2 grudnia 2009 r.

84

 

 

2013/370/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. wzywająca Belgię do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

87

 

 

2013/371/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niderlandów

90

 

 

III   Inne akty

 

 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 438/12/COL z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca po raz osiemdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

91

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 441/12/COL z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia nowych urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji

92

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 442/12/COL z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie funkcji i zakresu uprawnień urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji

93

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 513/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 182/2013 poddające rejestracji przywóz tych produktów pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 152 z 5.6.2013)

102

 

 

 

*

Informacja dla czytelników – Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

s3

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top