EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:190:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 190, 11 juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.190.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 190

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
11 juli 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 654/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 185/2010 betreffende controlelijsten in het kader van EU-luchtvaartbeveiligingsvalideringen voor entiteiten uit derde landen (1)

1

 

*

Verordening (EU) nr. 655/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot vaststelling van gemeenschappelijke criteria voor de rechtvaardiging van beweringen over cosmetische producten (1)

31

 

*

Verordening (EU) nr. 656/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor het in Kroatië afgegeven modelpaspoort voor honden, katten en fretten (1)

35

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 657/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2012 tot vaststelling van de eisen voor de kanaalafstand bij mondelinge communicatie in het gemeenschappelijke Europese luchtruim (1)

37

 

*

Verordening (EU) nr. 658/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (1)

38

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 659/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (1)

54

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 660/2013 van de Commissie van 10 juli 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

82

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/369/EU

 

*

Besluit van de Raad van 21 juni 2013 waarbij wordt vastgesteld dat België geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van 2 december 2009

84

 

 

2013/370/EU

 

*

Besluit van de Raad van 21 juni 2013 tot aanmaning van België om maatregelen te treffen om het tekort te verminderen in de mate die nodig wordt geacht om de buitensporigtekortsituatie te verhelpen

87

 

 

2013/371/EU

 

*

Besluit van de Raad van 9 juli 2013 houdende benoeming van een Nederlands lid en een Nederlandse plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s

90

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 438/12/COL van 28 november 2012 houdende de zesentachtigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van staatssteun

91

 

*

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 441/12/COL van 29 november 2012 betreffende de aanstelling van nieuwe raadadviseur-auditeurs in bepaalde mededingingsprocedures

92

 

*

Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 442/12/COL van 29 november 2012 betreffende de functie en het mandaat van de raadadviseur-auditeur in bepaalde mededingingsprocedures

93

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 513/2013 van de Commissie van 4 juni 2013 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen en wafers), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2013 tot onderwerping van de invoer van deze goederen van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China aan registratie (PB L 152 van 5.6.2013)

102

 

 

 

*

Bericht aan de lezer — Verordening (EU) nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (zie bladzijde 3 van de omslag)

s3

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top