EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:190:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 190, 11 юли 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.190.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 190

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
11 юли 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 654/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 по отношение на контролните списъци за валидиране за сигурност във въздухоплаването в ЕС на субекти от трети държави (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 655/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за установяване на общи критерии за обосноваване използването на претенции, отнасящи се до козметични продукти (1)

31

 

*

Регламент (ЕС) № 656/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за определяне на преходни мерки по отношение на образеца на паспорт, издаден в Хърватия за кучета, котки и порове (1)

35

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 657/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1079/2012 за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единното европейско небе (1)

37

 

*

Регламент (ЕС) № 658/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (1)

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 659/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (1)

54

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 660/2013 на Комисията от 10 юли 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

82

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/369/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за установяване на непредприемането на ефективни действия от страна на Белгия в отговор на препоръката от 2 декември 2009 г.

84

 

 

2013/370/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 юни 2013 година за отправяне на предизвестие към Белгия за приемане на преценените за необходими мерки за намаляване на дефицита с оглед преодоляването на положението на прекомерен дефицит

87

 

 

2013/371/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 юли 2013 година за назначаване на член и заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

90

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 438/12/COL от 28 ноември 2012 година за осемдесет и шесто изменение на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи

91

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 441/12/COL от 29 ноември 2012 година за назначаване на нови служители по изслушването в някои производства по конкуренция

92

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 442/12/COL от 29 ноември 2012 година относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция

93

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 513/2013 на Комисията от 4 юни 2013 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република и за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2013 за въвеждане на регистрационен режим за вноса на тези стоки с произход или изпратени от Китайската народна република (ОВ L 152, 5.6.2013 г.)

102

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top