EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:190:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 190, 2013. gada 11. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.190.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 190

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 11. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 654/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 185/2010 attiecībā uz ES aviācijas drošības novērtējuma kontrolsarakstiem trešo valstu subjektiem (1)

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 655/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka kopējus kritērijus tādu apgalvojumu pamatojumam, kas attiecas uz kosmētikas līdzekļiem (1)

31

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 656/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko nosaka pārejas pasākumus attiecībā uz Horvātijā izdotas suņu, kaķu un mājas sesku pases paraugu (1)

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 657/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar kuru izdara grozījumu Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1079/2012, ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā (1)

37

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 658/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1)

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 659/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (1)

54

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 660/2013 (2013. gada 10. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

82

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/369/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko konstatē, ka Beļģija nav efektīvi rīkojusies, reaģējot uz 2009. gada 2. decembra ieteikumu

84

 

 

2013/370/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko Beļģijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīga budžeta deficīta situāciju

87

 

 

2013/371/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 9. jūlijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju no Nīderlandes

90

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 438/12/COL (2012. gada 28. novembris), ar ko astoņdesmit sesto reizi groza procedūras un materiālo tiesību noteikumus valsts atbalsta jomā

91

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 441/12/COL (2012. gada 29. novembris) par uzklausīšanas amatpersonu iecelšanu noteiktu konkurences lietu izskatīšanā

92

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 442/12/COL (2012. gada 29. novembris) sanāksmē par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā

93

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 513/2013 (2013. gada 4. jūnijs), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam un groza Regulu (ES) Nr. 182/2013, ar ko nosaka, ka jāreģistrē Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīts imports (OV L 152, 5.6.2013.)

102

 

 

 

*

Paziņojums lasītājiem – Padomes Regula (ES) Nr. 216/2013 (2013. gada 7. marts) par Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša elektronisko publikāciju (sk. aizmugurējā vāka iekšpusē)

s3

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top