EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0658

Regulamentul (UE) nr. 658/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice Text cu relevanță pentru SEE

OJ L 190, 11.7.2013, p. 38–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/658/oj

11.7.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/38


REGULAMENTUL (UE) NR. 658/2013 AL COMISIEI

din 10 iulie 2013

de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 care înlocuiește Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (2) se va aplica de la 11 iulie 2013.

(2)

Anexele II și III la Directiva 76/768/CEE au fost modificate prin Directiva de punere în aplicare 2012/21/UE a Comisiei (3) după adoptarea regulamentului, prin includerea unei substanțe colorante pentru păr în anexa II și a 26 de substanțe colorante pentru păr în partea 1 din anexa III și prin modificarea concentrațiilor maxime autorizate în produsul cosmetic finit pentru două substanțe colorante pentru păr în partea 1 din anexa III. Modificările respective ar trebui să se regăsească în prezent în Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(3)

În conformitate cu Directiva de punere în aplicare 2012/21/UE, statele membre trebuie să aplice actele cu putere de lege și actele administrative adoptate pentru a se conforma directivei respective de la 1 septembrie 2013. În consecință, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu acea dată.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 iulie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

(2)  JO L 262, 27.9.1976, p. 169.

(3)  JO L 208, 3.8.2012, p. 8.


ANEXĂ

Anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:

1.

În Anexa II, se adaugă următoarea rubrică:

Numărul de referință

Identificarea substanței

Denumirea chimică/INN

Număr CAS

Număr CE

„1373

N-(2-Nitro-4-aminofenil)-alilamină (HC Red No. 16) și sărurile sale

160219-76-1”.

 

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

se adaugă următoarele rubrici privind numerele de referință 198-200:

Numărul de referință

Identificarea substanței

Restricții

Formularea condițiilor de utilizare și a avertismentelor

Denumirea chimică/INN

Denumirea comună din Glosarul ingredientelor

Număr CAS

Număr CE

Tipul de produs, părți ale corpului

Concentrația maximă în preparate gata de utilizare

Altele

„198

Sulfat de 2,2’-[(4-aminofenil)imino]bis(etanol)

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p- Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,5 % (calculată în echivalent sulfat)

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«ImageColoranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

199

4-Clor-1,3-benzendiol

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,5 %.

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

200

Sulfat de 2,4,5,6-tetraaminopirimidină

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 3,4 % (calculată în echivalent sulfat)

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»”;

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

3,4 % (calculată în echivalent sulfat)

(b)

se adaugă următoarele rubrici privind numerele de referință 206-214:

„206

Sulfat de 3-(2-hidroxietil)-p-fenilendiamoniu

Hydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,0 % (calculată în echivalent sulfat)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

207

1H-indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

Pentru (a) și (b):

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

0,5 %

208

5-amino-4-clor-2-metilfenol clorhidrat

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,5 % (calculată în echivalent clorhidrat)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

209

1H-Indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,5 %

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

210

1H-indol-2,3-dionă

Isatin

91-56-5

202-077-8

Substanță colorantă pentru păr utilizată în produse neoxidante pentru vopsirea părului

1,6 %

 

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

211

2-aminopiridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

212

Acetat de 2-metil-1-naftil

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,0 % (în cazul în care atât 2-Methyl-1-Naphthol, cât și 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sunt prezente într-o formulă colorantă pentru păr, concentrația maximă de 2-Methyl-1-Naphthol la aplicarea pe scalp nu trebuie să depășească 2,0 %)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

213

1-Hidroxi-2-metilnaftalenă

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,0 % (în cazul în care atât 2-Methyl-1-Naphthol, cât și 1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene sunt prezente într-o formulă colorantă pentru păr, concentrația maximă de 2-Methyl-1-Naphthol la aplicarea pe scalp nu trebuie să depășească 2,0 %)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

214

5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalensulfonat disodic CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %.

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

Pentru (a) și (b):

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»”;

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

0,2 %

(c)

rubrica cu numărul de referință 240 se înlocuiește cu următorul text:

„240

4-nitro-1,2-fenilendiamină

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,5 %

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»”;

(d)

rubrica cu numărul de referință 251 se înlocuiește cu următorul text:

„251

2-(4-Amino-3-nitroanilino)etanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

1,0 %

A nu se folosi cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»”;

(e)

rubrica cu numărul de referință 253 se înlocuiește cu următorul text:

„253

2-[bis(2-Hidroxietil)amino]-5- nitrofenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

1,5 %

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.”;

 

(f)

rubricile cu numerele de referință 255 și 256 se înlocuiesc cu următorul text:

„255

2-[(2-Nitrofenil)amino]etanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 0,75 %.

Pentru (a) și (b):

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

1,0 %

256

4-[(2-Nitrofenil)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

1,0 %”;

 

 

(g)

se adaugă următoarele rubrici privind numerele de referință 258-264:

„258

2-nitro-N1-fenil-benzen-1,4- diamină

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

1,0 %

 

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

259

1-metoxi-3-(β-aminoetil)amino-4- nitrobenzen clorhidrat

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

0,5 % (calculată în echivalent clorhidrat)

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

 

260

1-(4’-Aminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2-hidroxietil) aminobenzen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

0,25 %

 

 

261

N-(2-Hidroxietil)-2-nitro-4-trifluormetil-anilină

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,5 %.

Pentru (a) și (b):

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

2,5 %

262

Clorură de 3-[(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol-4-il)azo]-N,N,Ntrimetil- benzenaminiu

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

2,0 %

 

 

263

2,2’-[[4-[(4-Aminofenil) azo]fenil]imino]bis-etanol

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

0,3 % (din amestecul în raport 1:1 de 2,2’-[4-(4-aminofenilazo)fenilimino]dietanol și lignosulfat)

 

 

264

1,4-bis[(2,3-Dihidroxipropil)amino]- 9,10-antracendionă

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Substanță de colorare a părului utilizată în produsele neoxidante pentru vopsirea părului

0,3 %

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.”;

 

(h)

rubricile cu numerele de referință 16, 22, 221, 250 se înlocuiesc cu următorul text:

Numărul de referință

Identificarea substanței

Restricții

Formularea condițiilor de utilizare și a avertismentelor

Denumirea chimică/INN

Denumirea comună din Glosarul ingredientelor

Număr CAS

Număr EC

Tipul de produs, părțile corpului

Concentrația maximă în preparate gata de utilizare

Altele

„16

1-Naftalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 2,0 %

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

22

1,3-benzendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

1.

uz general

2.

uz profesional

Pentru 1 și 2:

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,25 %

(a)

1.

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.

Conține rezorcinol.

A se clăti bine părul după aplicare.

A se clăti imediat ochii în cazul contactului acestora cu produsul.

A nu se utiliza pentru colorarea genelor sau a sprâncenelor.»

2.

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Numai pentru uz profesional.

Conține rezorcinol.

A se clăti imediat ochii în cazul contactului acestora cu produsul.

Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

(b)

Conține rezorcinol.

(b)

Loțiuni pentru păr și șampoane.

(b)

0,5 %

221

2-(4-metil-2-nitroanilino)etanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %.

Pentru (a) și (b):

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

1,0 %

250

1-amino-2-nitro-4-(2’,3’- dihidroxipropil)amino-5- clorbenzen + 1,4-bis-(2’,3’- dihidroxipropil)amino-2-nitro- 5-clorbenzen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

(a)

Substanță colorantă pentru păr în produse oxidante pentru vopsirea părului

 

(a)

După amestecare în condiții de oxidare, concentrația maximă aplicată pe păr nu trebuie să depășească 1,0 %.

Pentru (a) și (b):

A nu se utiliza cu sisteme nitrozante.

Conținut maxim de nitrozamină: 50 μg/kg

A se păstra în recipiente fără nitriți.

(a)

Pe etichetă se tipărește:

raportul de amestecare.

«Image Coloranții pentru păr pot cauza reacții alergice severe.

Citiți și urmați instrucțiunile.

Acest produs nu este destinat pentru uzul persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

Tatuajele temporare cu „henna neagră” vă pot crește riscul de alergie.

Nu vă colorați părul dacă:

aveți o erupție pe față sau aveți scalp sensibil, iritat sau cu leziuni;

ați avut vreodată orice reacție după colorarea părului;

ați avut în trecut o reacție la un tatuaj temporar cu „henna neagră”.»”

(b)

Substanță colorantă pentru păr în produse neoxidante pentru vopsirea părului

(b)

2,0 %


Top