EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:190:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 190, 11 juli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.190.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 190

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
11 juli 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 654/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 185/2010 vad gäller valideringschecklistor för luftfartsskydd i EU för verksamhetsutövare i tredjeland (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 655/2013 av den 10 juli 2013 om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter (1)

31

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 656/2013 av den 10 juli 2013 om övergångsbestämmelser avseende förlagan till pass utfärdade i Kroatien för hundar, katter och illrar (1)

35

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 657/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1079/2012 om fastställande av krav avseende kanalseparation vid röstkommunikation för det gemensamma europeiska luftrummet (1)

37

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 658/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (1)

38

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 659/2013 av den 10 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (1)

54

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 660/2013 av den 10 juli 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

82

 

 

BESLUT

 

 

2013/369/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 om fastställande av att Belgien inte har vidtagit effektiva åtgärder för att följa rekommendationen av den 2 december 2009

84

 

 

2013/370/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 juni 2013 med föreläggande för Belgien att vidta de åtgärder för att minska underskottet som anses nödvändiga i syfte att komma till rätta med situationen med ett alltför stort underskott

87

 

 

2013/371/EU

 

*

Rådets beslut av den 9 juli 2013 om utnämning av en nederländsk ledamot och en nederländsk suppleant i Regionkommittén

90

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 438/12/COL av den 28 november 2012 om ändring, för åttiosjätte gången, av procedurreglerna och de materiella reglerna inom området för statligt stöd

91

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 441/12/KOL av den 29 november 2012 om utnämning av nya förhörsombud i vissa konkurrensförfaranden

92

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 442/12/COL av den 29 november 2012 om förhörsombudets funktion och kompetensområde i vissa konkurrensförfaranden

93

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 513/2013 av den 4 juni 2013 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av solcellsmoduler av kristallint kisel och väsentliga komponenter (dvs. celler och plattor) med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina och om ändring av förordning (EU) nr 182/2013 om registrering av dessa importer med ursprung i eller avsända från Folkrepubliken Kina (EUT L 152 av den 5.6.2013)

102

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top