EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 313, 4. prosince 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 313

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 62
4. prosince 2019


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2025 ze dne 18. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

1

 

*

Protokol o změně Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2019/2026 ze dne 21. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními a zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2027 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2020 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej

28

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2028 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 1 )

34

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2029 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ ( 1 )

41

 

*

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2030 ze dne 29. listopadu 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Pal IPA Product Family“ ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2031 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro průmysl potravin, nápojů a mléka (oznámeno pod číslem C(2019) 7989)  ( 1 )

60

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2032 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (dříve Gibberella circinata) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/433/ES (oznámení pod číslem C(2019) 8359)

94

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Komise (EU) 2019/1922 ze dne 18. listopadu 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o hliník ( Úř. věst. L 298, 19.11.2019 )

101

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top