EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 313, 2019. gada 4. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 4. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2019/2025 (2019. gada 18. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu

1

 

*

Protokols, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu

3

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/2026 (2019. gada 21. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2011 attiecībā uz preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko veicina elektroniskas saskarnes, un uz īpašiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2027 (2019. gada 28. novembris), ar ko no Regulām (EK) Nr. 2305/2003, (EK) Nr. 969/2006 un (EK) Nr. 1067/2008, Īstenošanas regulām (ES) 2015/2081 un (ES) 2017/2200, Regulas (EK) Nr. 1964/2006 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012, un Regulas (EK) Nr. 1918/2006 atkāpjas attiecībā uz datumiem, kad jāiesniedz importa licenču pieprasījumi un jāizdod importa licences 2020. gadam saskaņā ar tarifa kvotām par labību, rīsiem un olīveļļu

28

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2028 (2019. gada 29. novembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/1799 groza attiecībā uz kartēšanas tabulām, precizējot atbilstību starp ārējo kredītnovērtēšanas institūciju veiktu kredītnovērtējumu un kredītkvalitātes pakāpēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2029 (2019. gada 29. novembris), ar ko piešķir Savienības atļauju atsevišķam biocīdam CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2030 (2019. gada 29. novembris), ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei Pal IPA Product Family  ( 1 )

51

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2031 (2019. gada 12. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES pieņem secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP) pārtikas, dzērienu un piena nozarei (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7989)  ( 1 )

60

 

*

Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/2032 (2019. gada 26. novembris), ar ko nosaka pasākumus, ar kuriem novērš Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (iepriekš Gibberella circinata) ievešanu un izplatīšanos Savienībā, un atceļ Lēmumu 2007/433/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 8359)

94

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top