EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 313, 4 grudnia 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 313

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
4 grudnia 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/2025 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego

1

 

*

Protokół zmieniający Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych poprzez użycie interfejsów elektronicznych oraz w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2027 z dnia 28 listopada 2019 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1067/2008, rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/2081 i (UE) 2017/2200, rozporządzenia (WE) nr 1964/2006, rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012 oraz rozporządzenia (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w roku 2020 w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących zbóż, ryżu i oliwy z oliwek

28

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2028 z dnia29 listopada 2019 r zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1799 w odniesieniu do tabel przyporządkowania określających związek między ocenami ryzyka kredytowego wystawianymi przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej a stopniami jakości kredytowej określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ( 1 )

34

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2029 z dnia 29 listopada 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” ( 1 )

41

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2030 z dnia 29 listopada 2019 r. udzielające pozwolenia unijnego na rodzinę produktów biobójczych „Pal IPA Product Family” ( 1 )

51

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ( notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7989 ) ( 1 )

60

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/2032 z dnia 26 listopada 2019 r. ustanawiająca środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (dawniej Gibberella circinata) oraz uchylająca decyzję 2007/433/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8359)

94

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top