EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 313, 2019 m. gruodžio 4 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 313

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. gruodžio 4d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/2025 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

*

Protokolas kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. lapkričio 21 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2026 kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/2011 nuostatos dėl prekių tiekimo ar paslaugų teikimo naudojant elektronines sąsajas ir specialių schemų, skirtų apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, vykdantiems nuotolinę prekybą prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis

14

 

*

2019 m. lapkričio 28 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2027 kuriuo dėl grūdų, ryžių ir alyvuogių aliejaus importo pagal tarifines kvotas licencijų paraiškų teikimo ir šių licencijų išdavimo datų 2020 metais nukrypstama nuo reglamentų (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1067/2008, įgyvendinimo reglamentų (ES) 2015/2081 ir (ES) 2017/2200, Reglamento (EB) Nr. 1964/2006, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 ir Reglamento (EB) Nr. 1918/2006

28

 

*

2019 m. lapkričio 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2028 kuriuo dėl priskyrimo lentelių, kuriose nurodoma išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų kredito rizikos vertinimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų kredito kokybės žingsnių atitiktis, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799 ( 1 )

34

 

*

2019 m. lapkričio 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2029 kuriuo suteikiamas nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ Sąjungos autorizacijos liudijimas ( 1 )

41

 

*

2019 m. lapkričio 29 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/2030 kuriuo suteikiamas biocidinių produktų grupės „Pal IPA Product Family“ Sąjungos autorizacijos liudijimas ( 1 )

51

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2031 kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES pateikiamos geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl maisto, gėrimų ir pieno pramonės (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 7989)  ( 1 )

60

 

*

2019 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/2032 kuriuo nustatomos priemonės, kad į Sąjungą nebūtų įvežtas ir joje neišplistų Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anksčiau Gibberella circinata), ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/433/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 8359)

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top