EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 313, 4. december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 313

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
4. december 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets Afgørelse (EU) 2019/2025 af 18. november 2019 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet

1

 

*

Protokol om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026 af 21. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller ydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2027 af 28. november 2019 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006 og (EF) nr. 1067/2008, af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2081 og (EU) 2017/2200, af forordning (EF) nr. 1964/2006, af gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 og af forordning (EF) nr. 1918/2006 for så vidt angår datoerne for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af importlicenser i 2020 inden for rammerne af toldkontingenter for korn, ris og olivenolie

28

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2028 af 29. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 for så vidt angår de konverteringstabeller, der angiver, til hvilke kreditkvalitetstrin i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 kreditrisikovurderingerne fra eksterne kreditvurderingsbureauer svarer ( 1 )

34

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2029 af 29. november 2019 om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol« ( 1 )

41

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2030 af 29. november 2019 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Pal IPA Product Family« ( 1 )

51

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2031 af 12. november 2019 om fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)-konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (meddelt under nummer C(2019) 7989)  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2032 af 26. november 2019 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell (tidligere Gibberella circinata) og om ophævelse af beslutning 2007/433/EF (meddelt under nummer C(2019) 8359)

94

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top