EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 313, 4 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 313

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

62e jaargang
4 december 2019


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2019/2025 van de Raad van 18 november 2019 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

1

 

*

Protocol tot wijziging van het internationaal verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 van de Raad van 21 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 wat betreft door elektronische interfaces gefaciliteerde leveringen van goederen of diensten en de bijzondere regelingen voor belastingplichtigen die diensten voor niet-belastingplichtigen, afstandsverkopen van goederen en bepaalde binnenlandse goederenleveringen verrichten

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2027 van de Commissie van 28 november 2019 tot afwijking van de Verordeningen (EG) nr. 2305/2003, (EG) nr. 969/2006 en (EG) nr. 1067/2008, de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/2081 en (EU) 2017/2200, Verordening (EG) nr. 1964/2006, Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012 en Verordening (EG) nr. 1918/2006 wat betreft de voor 2020 geldende datums voor de indiening van invoercertificaataanvragen en de afgifte van invoercertificaten in het kader van de tariefcontingenten voor granen, rijst en olijfolie

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2028 van de Commissie van 29 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799 met betrekking tot de mappingtabellen waarin de overeenstemming is aangegeven tussen de kredietrisicobeoordelingen van externe kredietbeoordelingsinstellingen en de kredietkwaliteitscategorieën van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

34

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2029 van de Commissie van 29 november 2019 tot verlening van toelating van de Unie voor het uniek biocide “CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol” ( 1 )

41

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2030 van de Commissie van 29 november 2019 tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie “Pal IPA Product Family” ( 1 )

51

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2031 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, van conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie ( Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 7989 ) ( 1 )

60

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2032 van de Commissie van 26 november 2019 tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (voorheen Gibberella circinata) te voorkomen en tot intrekking van Beschikking 2007/433/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2019) 8359)

94

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top