EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 313, 4 december 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 313

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
4 december 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/2025 av den 18 november 2019 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten

1

 

*

Ändringsprotokoll till den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/2026 av den 21 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller leveranser av varor eller tillhandahållanden av tjänster som förmedlas genom elektroniska gränssnitt och de särskilda ordningarna för beskattningsbara personer som tillhandahåller tjänster till icke beskattningsbara personer, som utför distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2027 av den 28 november 2019 om undantag från förordningarna (EG) nr 2305/2003, (EG) nr 969/2006 och (EG) nr 1067/2008, genomförandeförordningarna (EU) 2015/2081 och (EU) 2017/2200, förordning (EG) nr 1964/2006, genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 och förordning (EG) nr 1918/2006 vad gäller datum för inlämning av ansökningar om importlicenser och för utfärdande av importlicenser under 2020 inom ramen för tullkvoterna för spannmål, ris och olivolja

28

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2028 av den 29 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/1799 vad gäller mappningstabeller som anger hur externa kreditvärderingsinstituts kreditriskbedömningar motsvarar de kreditkvalitetssteg som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 )

34

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2029 av den 29 november 2019 om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol ( 1 )

41

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2030 av den 29 november 2019 om beviljande av ett unionsgodkännande för biocidproduktfamiljen Pal IPA Product Family ( 1 )

51

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2031 av den 12 november 2019 om fastställande av BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU [delgivet med nr C(2019) 7989]  ( 1 )

60

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/2032 av den 26 november 2019 om fastställande av åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (tidigare Gibberella circinata) och om upphävande av beslut 2007/433/EG [delgivet med nr C(2019) 8359]

94

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top