EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:313:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 313, 4. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 313

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
4. decembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2025 z 18. novembra 2019 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov

1

 

*

Protokol, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/2026 z 21. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o dodania tovaru alebo poskytovania služieb uľahčované elektronickými rozhraniami, ako aj o osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám, uskutočňujú predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2027 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2020 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej

28

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2028 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1799, pokiaľ ide o tabuľky zaraďovania, v ktorých sa uvádza zhoda medzi hodnoteniami kreditného rizika od externých ratingových agentúr a stupňami kreditnej kvality uvedenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2029 z 29. novembra 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok „CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol“ ( 1 )

41

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2030 z 29. novembra 2019, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Pal IPA Product Family“ ( 1 )

51

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví [oznámené pod číslom C(2019) 7989]  ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2032 z 26. novembra 2019, ktorým sa stanovujú opatrenia s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (predtým Gibberella circinata) do Únie a jeho rozšíreniu v rámci Únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/433/ES [oznámené pod číslom C(2019) 8359]

94

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top