EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:272:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 272, 25 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 272

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
25 октомври 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1777 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

1

 

*

Регламент (EС) 2019/1778 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1284/2009 за налагане на някои специфични ограничителни мерки спрямо Република Гвинея

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1779 на Съвета от 24 октомври 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2015/1755 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

5

 

*

Регламент за Изпълнение (ЕС) 2019/1780 на Комисията от 23 септември 2019 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 („електронни формуляри“) ( 1 )

7

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1781 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изисквания за екопроектиране на електродвигатели и регулатори на честотата на въртене съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране за безсалникови автономни циркулационни помпи, вградени в продукти, и за отмяна на Регламент (ЕO) № 640/2009 на Комисията ( 1 )

74

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1782 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране за външни електрозахранващи устройства съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 278/2009 на Комисията ( 1 )

95

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1783 на Комисията от 1 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 548/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори ( 1 )

107

 

*

Регламент (ЕС) 2019/1784 на Комисията от 1 октомври 2019 година за определяне на изискванията за екопроектиране на оборудване за заваряване съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

121

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1785 На Комисията от 18 октомври 2019 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Ragusano“ (ЗНП)]

136

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1786 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

137

 

*

Регламент За Изпълнение (ЕС) 2019/1787 на Комисията от 24 октомври 2019 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ ( 1 )

140

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1788 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1763 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Бурунди

147

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1789 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

150

 

*

Решение (ОВППС) 2019/1790 на Съвета от 24 октомври 2019 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу епублика Гвинея

152

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Решение на Европейския орган за безопасност на храните от 19 юни 2019 година относно вътрешните правила, свързани с ограниченията на определени права на субекти на данни във връзка с обработването на лични данни в рамките на функционирането на ЕОБХ

154

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top