EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:272:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 272, 25. oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 272

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

62. årgang
25. oktober 2019


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets Forordning (EU) 2019/1777 af 24. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

1

 

*

Rådets Forordning (EU) 2019/1778 af 24. august 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

3

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/1779 af 24. oktober 2019 om gennemførelse af forordning (EU) 2015/1755 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

5

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 af 23. september 2019 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (»e-formularer«) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens Forordning (EU) 2019/1781 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af elmotorer og frekvensomformere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af eksterne vådløbercirkulationspumper og produktintegrerede vådløbercirkulationspumper og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Kommissionens Forordning (EU) 2019/1782 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af eksterne strømforsyninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF og om ophævelse af Kommissionen forordning (EF) nr. 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1783 af 1. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 548/2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår små, mellemstore og store effekttransformere ( 1 )

107

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2019/1784 af 1. oktober 2019 om fastsættelse af krav til miljøvenligt design af svejseudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF ( 1 )

121

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1785 af 18. oktober 2019 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (»Ragusano« (BOB))

136

 

*

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1786 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

137

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1787 af 24. oktober 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima ( 1 )

140

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1788 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2015/1763 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Burundi

147

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1789 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

150

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1790 af 24. oktober 2019 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

152

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets afgørelse af 19. juni 2019 om interne regler vedrørende begrænsning af visse rettigheder for registrerede i forbindelse med behandling af personoplysninger inden for rammerne af EFSA's funktionsmåde

154

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top