EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:272:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 272, 2019 m. spalio 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 272

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

62 metai
2019m. spalio 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1777 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

1

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1778 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1284/2009, kuriuo Gvinėjos Respublikai nustatomos tam tikros specialios ribojančios priemonės

3

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1779 kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2015/1755 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

5

 

*

2019 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1780 kuriuo nustatomos viešųjų pirkimų skelbimo standartinės formos ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986 (e. formos) ( 1 )

7

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1781 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi elektros variklių ir tolydžiojo reguliavimo pavarų ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 641/2009, kuriuo nustatomi autonominių beriebokšlių apytakinių siurblių ir į gaminius įmontuojamų beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2009 ( 1 )

74

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1782 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009 ( 1 )

95

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1783 kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. gegužės 21 d. Reglamentas (ES) Nr. 548/2014 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB nuostatų, susijusių su mažos, vidutinės ir didelės galios transformatoriais, įgyvendinimo ( 1 )

107

 

*

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/1784 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi suvirinimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai ( 1 )

121

 

*

2019 m. spalio 18 d. Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1785 kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Ragusano“ (SKVN))

136

 

*

2019 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1786 kuriuo dėl tipinių kainų paukštienos ir kiaušinių sektoriuose ir tipinių kiaušinių albumino kainų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

137

 

*

2019 m. spalio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1787 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ( 1 )

140

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1788 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2015/1763 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Burundyje

147

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1789 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

150

 

*

2019 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/1790 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/638/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Gvinėjos Respublikai

152

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

2019 m. birželio 19 d. Europos Maisto Saugos Tarnybos Sprendimas dėl vidaus taisyklių dėl tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu EFSA vykdant savo funkcijas

154

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top