EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:272:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 272, 25 oktober 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 272

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
25 oktober 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets Förordning (EU) 2019/1777 av den 24 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) 2015/1755 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi

1

 

*

Rådets förordning (EU) 2019/1778 av den 24 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 1284/2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

3

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2019/1779 av den 24 oktober 2019 om genomförande av förordning (EU) 2015/1755 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi

5

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1780 av den 23 september 2019 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1986 (”eForms”) ( 1 )

7

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1781 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för elektriska motorer och varvtalsreglerare i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG, om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1782 av den 1 oktober 2019 om fastställande av krav på ekodesign för externa nätaggregat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1783 av den 1 oktober 2019 om ändring av förordning (EU) nr 548/2014 av den 21 maj 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller små, medelstora och stora krafttransformatorer ( 1 )

107

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/1784 av den 1 oktober 2019 om fastställande av ekodesignkrav för svetsutrustning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG ( 1 )

121

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1785 av den 18 oktober 2019 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Ragusano” [SUB])

136

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1786 av den 23 oktober 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

137

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1787 av den 24 oktober 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/6 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima ( 1 )

140

 

 

BESLUT

 

*

Rådets Beslut (Gusp) 2019/1788 av den 24 oktober 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1763 om restriktiva åtgärdermed hänsyn till situationen i Burundi

147

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2019/1789 av den 24 oktober 2019 om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

150

 

*

Rådets Beslut (Gusp) 2019/1790 av den 24 oktober 2019 om ändring av beslut 2010/638/Gusp om restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea

152

 

 

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

 

*

Beslut Av Europeiska Myndigheten För Livsmedelssäkerhet av den 19 juni 2019 om interna regler gällande begränsningar av vissa av de rättigheter som registrerade har i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för Efsas funktion

154

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top