EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:272:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 272, 25 października 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 272

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
25 października 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1777 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

1

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1778 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1284/2009 wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1779 z dnia 24 października 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2015/1755 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

5

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 („e-formularze”) ( 1 )

7

 

*

Rozporządz lahenie Komisji (UE) 2019/1781 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla silników elektrycznych i układów bezstopniowej regulacji obrotów na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 641/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1782 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla zasilaczy zewnętrznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1783 z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych małej, średniej i dużej mocy ( 1 )

107

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1784 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla sprzętu do spawania na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ( 1 )

121

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1785 z dnia 18 października 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Ragusano” (ChNP)]

136

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1786 z dnia 23 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

137

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1787 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/6 wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima ( 1 )

140

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1788 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1763 dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją w Burundi

147

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1789 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

150

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1790 z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca decyzję 2010/638/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

152

 

 

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

 

*

Decyzja Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście działania EFSA

154

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top