EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:272:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 272, 2019. gada 25. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 272

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

62. gadagājums
2019. gada 25. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2019/1777 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2019/1778 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 1284/2009 par dažu ierobežojošu pasākumu noteikšanu attiecībā uz Gvinejas Republiku

3

 

*

Padomes Īstenošanas Regula (ES) 2019/1779 (2019. gada 24. oktobris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2015/1755 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

5

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) ( 1 )

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1781 (2019. gada 1. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības elektromotoriem un regulējuma ātruma piedziņām, groza Regulu (EK) Nr. 641/2009 attiecībā uz ekodizaina prasībām autonomiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un produktos iebūvējamiem hermētiskajiem cirkulācijas sūkņiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 640/2009 ( 1 )

74

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1782 (2019. gada 1. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības ārējiem barošanas avotiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 278/2009 ( 1 )

95

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1783 (2019. gada 1. oktobris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 548/2014, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz maziem, vidējiem un lieliem spēka transformatoriem ( 1 )

107

 

*

Komisijas Regula (ES) 2019/1784 (2019. gada 1. oktobris), ar ko nosaka ekodizaina prasības metināšanas aparātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK ( 1 )

121

 

*

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/1785 (2019. gada 18. oktobris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, “Ragusano” (ACVN)

136

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1786 (2019. gada 23. oktobris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

137

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1787 (2019. gada 24. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas ( 1 )

140

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1788 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1763 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

147

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1789 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

150

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1790 (2019. gada 24. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/638/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Gvinejas Republiku

152

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādes Lēmums (2019. gada 19. jūnijs) par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi kā daļu no EFSA darbības

154

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top