EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0757

2007/757/ES: Sklep Komisije z dne 14. novembra 2007 o finančnem prispevku Skupnosti za nekatere ukrepe na področju zdravja in dobrega počutja živali ter nekatere tehnične in znanstvene ukrepe

OJ L 305, 23.11.2007, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 277 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/757/oj

23.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/52


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. novembra 2007

o finančnem prispevku Skupnosti za nekatere ukrepe na področju zdravja in dobrega počutja živali ter nekatere tehnične in znanstvene ukrepe

(2007/757/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti členov 17 in 20 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 90/424/EGS določa postopke, ki urejajo finančni prispevek Skupnosti za posebne veterinarske ukrepe, vključno z ukrepi na področju zdravja in dobrega počutja živali ter s tehničnimi in znanstvenimi ukrepi.

(2)

Zlasti lahko Komisija prispeva finančna sredstva za vzpostavitev informacijske politike na področju zdravja in dobrega počutja živali, vključno z izvedbo študij, ki so potrebne za pripravo in razvoj zakonodaje na področju zdravja in dobrega počutja živali. Skupnost bo sprejela tudi tehnične in znanstvene ukrepe, ki so potrebni za razvoj zakonodaje Skupnosti in izobraževanja oziroma usposabljanja na področju veterine, ali pa bo državam članicam oziroma mednarodnim organizacijam pomagala pri sprejetju teh ukrepov.

(3)

Nove tehnologije vzreje živali, kot je kloniranje živali s prenosom jedra somatske celice, se uporabljajo za raziskovanje. Prenos jedra somatske celice, ki se bo po pričakovanjih v prihodnosti uporabljal pri vzreji živine in proizvodnji živil, lahko vpliva na zdravje in dobro počutje živali, poleg tega pa je vprašljiv z etičnega in družbenega vidika. Zato je treba poleg tekočih posvetovanj z Evropsko agencijo za varnost hrane in evropskimi skupinami za etiko izvajati raziskave Eurobarometra za proučitev odnosa potrošnikov do možne uporabe prenosa jedra somatske celice v kmetijsko-živilskem sektorju ter zlasti potrebe po informacijah o uporabi tehnologije v živilski verigi in načinov informiranja potrošnikov. Rezultati raziskave Eurobarometra bodo zagotovili potrebne informacije o oceni potrebe po oblikovanju zakonodaje Skupnosti na navedenem področju. Zato je treba dodeliti finančni prispevek Skupnosti za financiranje navedene raziskave.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) št. 1255/97 (2) zahteva, da Komisija določi nov razpon maksimalnih in minimalnih temperatur za prevoz živali.

(5)

Poleg tega je Evropska agencija za varnost hrane leta 2004 sprejela mnenje o standardih o mikroklimi v vozilih za cestni prevoz živali (3). Zato je treba določiti temperaturne pogoje za dolge prevoze živali po Skupnosti, ter v ta namen izvesti študijo. Študija bo zagotovila potrebne informacije za pripravo in razvoj zakonodaje na področju zaščite živali. Zato je treba za financiranje navedene raziskave odobriti finančni prispevek Skupnosti.

(6)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (4) poziva k polni podpori ukrepov mednarodnih organizacij, kot je Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

(7)

Leta 2005 je OIE sprejela smernice o dobrem počutju živali v zvezi s prevozom živali po kopnem in morju, zakolom živali za prehrano ljudi in humano usmrtitvijo živali zaradi obvladovanja bolezni. OIE namerava navedene smernice še naprej razvijati in sprejeti ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja s strani držav članic OIE, zlasti z zagotavljanjem usposabljanja in usmerjanja.

(8)

Načrtovani dogodki OIE za usposabljanje in komunikacijo so potrebni za razvoj veljavne veterinarske zakonodaje ter tudi za razvoj izobraževanja in usposabljanja na področju veterine v sodelujočih državah. Takšne izboljšave v tretjih državah so odziv na željo večine evropskih državljanov (5), da so pogoji za dobro počutje živali v tretjih državah uvoznicah v Skupnost enaki tistim, ki se uporabljajo v Skupnosti. Zato mora Skupnost prispevati k financiranju teh dogodkov.

(9)

Razmah bolezni modrikastega jezika v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Luksemburgu in na Nizozemskem je najobsežnejši doslej. Za omejitev negativnih posledic navedene bolezni je treba zagotoviti, da imajo veterinarji na voljo najsodobnejša znanstvena spoznanja za izboljšanje pasivnega kliničnega nadzora, ki temelji na hitrem odkrivanju bolezni in obveščanju o njej ter je ključen element načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih v primeru pojava bolezni modrikastega jezika.

(10)

Poleg tega nameravata OIE in Skupnost skupaj pripraviti brošuro o epidemiji bolezni modrikastega jezika v navedenih državah članicah, vsebovala pa bo aktualne informacije in opis politike Skupnosti o obvladovanju bolezni modrikastega jezika. Zato je ustrezno, da se za ukrepe OIE ter za izdajo navedene brošure zagotovi finančni prispevek Skupnosti.

(11)

Izdaja te brošure bo bistveno prispevala k razvoju potrebnega izobraževanja in usposabljanja na področju veterine, prav tako pa bo pomembno orodje za razvoj nacionalnih programov in programov Skupnosti za nadzor bolezni modrikastega jezika, ki so pomemben del veterinarske zakonodaje v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

(12)

Plačilo finančnega prispevka Skupnosti se mora izvesti pod pogojem, da se načrtovani ukrepi dejansko izvedejo in da so zagotovljene vse potrebne informacije.

(13)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Člen 1

Za raziskavo Eurobarometer o možni uporabi kloniranja živali v kmetijsko-živilskem sektorju se dodeli finančni prispevek Skupnosti iz člena 16 Odločbe 90/424/EGS do najvišjega zneska 250 000 EUR.

Člen 2

Za študijo o temperaturah, pri katerih se izvaja dolgotrajni prevoz živali, se dodeli finančni prispevek Skupnosti iz člena 16 Odločbe 90/424/EGS do najvišjega zneska 300 000 EUR.

Člen 3

Svetovnemu skladu za zdravje in dobro počutje živali se za financiranje seminarjev za usposabljanje o izvajanju smernic OIE o dobrem počutju živali, ki jih organizira Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), dodeli finančni prispevek Skupnosti iz člena 19 Odločbe 90/424/EGS do najvišjega zneska 100 000 EUR.

Člen 4

Svetovni organizaciji za zdravje živali (OIE) se za izdajo približno 1 800 izvodov brošure o bolezni modrikastega jezika dodeli finančni prispevek Skupnosti iz člena 19 Odločbe 90/424/EGS v višini največ 50 % upravičenih stroškov in do najvišjega zneska 10 000 EUR.

V Bruslju, 14. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(3)  EFSA Journal [Bilten EFSA] (2004), 122, 1–25, standardi o mikroklimi v vozilih za cestni prevoz živali.

(4)  COM(2006) 13 konč.

(5)  Posebna raziskava Eurobarometer št. 270: Odnos državljanov EU do dobrega počutja živali, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, str. 32.


Top