EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:305:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 305, 23. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 305

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
23. november 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1361/2007 af 22. november 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/2007 af 22. november 2007 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Salame Cremona (BGB))

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

9

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1364/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for sirup og andre sukkerprodukter i uforarbejdet stand

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 900/2007

13

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1366/2007 af 22. november 2007 om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 1060/2007

14

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1367/2007 af 22. november 2007 om udstedelse af eksportlicenser for vin

15

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1368/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

16

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1369/2007 af 22. november 2007 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

18

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2007/67/EF af 22. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III (1)

22

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2007/754/EF

 

*

Afgørelse nr. 1/2007 truffet af Associeringsrådet EU-Tunesien den 9. november 2007 om oprettelse af Underudvalget »Menneskerettigheder og demokrati«

24

 

 

2007/755/EF

 

*

Rådets afgørelse af 19. november 2007 om udnævnelse af den særlige koordinator for stabilitetspagten for Sydøsteuropa

28

 

 

Kommissionen

 

 

2007/756/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 9. november 2007 om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (meddelt under nummer K(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. november 2007 om EF-tilskud til visse foranstaltninger vedrørende dyresundhed og -velfærd samt visse tekniske og videnskabelige foranstaltninger

52

 

 

2007/758/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. november 2007 om medlemsstaternes forlængelse af midlertidige godkendelser af det nye aktivstof boscalid (meddelt under nummer K(2007) 5477)  (1)

54

 

 

2007/759/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. november 2007 om ændring af beslutning 2006/504/EF for så vidt angår hyppigheden af kontrol af jordnødder og jordnøddeprodukter med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter (meddelt under nummer K(2007) 5516)  (1)

56

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2007/760/FUSP af 22. november 2007 om ændring og forlængelse af fælles aktion 2005/190/FUSP om Den Europæiske Unions integrerede retsstatsmission for Irak, EUJUST LEX

58

 

*

Rådets fælles holdning 2007/761/FUSP af 22. november 2007 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d’Ivoire

61

 

*

Rådets fælles holdning 2007/762/FUSP af 22. november 2007 om Den Europæiske Unions deltagelse i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation (KEDO)

62

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top