Help Print this page 

Document L:2007:305:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 305, 23 ta' Novembru 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 305

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
23 ta' Novembru 2007


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1361/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1362/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jintroduċi denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta’ l-oriġini protetti u ta’ l-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti Salame Cremona (IĠP)

3

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1363/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

9

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1364/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

11

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1365/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jiffissa l-ammont massimu tar-rifużjoni għall-esportazzjoni taz-zokkor abjad fil-qafas tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta mir-Regolament (KE) Nru 900/2007

13

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1366/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jistabbilixxi li mhi se ssir l-ebda aġġudikazzjoni taz-zokkor abjad fil-kuntest tas-sejħa permanenti għall-offerti pprovduta bir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1367/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 dwar il-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni fis-settur ta' l-inbid

15

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1368/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jistipula r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċertu prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala prodotti mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1369/2007 tat-22 ta’ Novembru 2007 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għal ċertu ċereali u prodotti tar-ross esportati f’forma ta’ prodotti mhux koperti bl-Anness I tat-Trattat

18

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2007/67/KE tat-22 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE, li tikkonċerna l-prodotti kożmetiċi, għall-għan li tadatta l-Anness III tagħha għall-progress tekniku ( 1 )

22

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2007/754/KE

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni UE-Tuneżija tad-9 ta’ Novembru 2007 li toħloq is-Sotto-kumitat “Drittijiet tal-Bniedem u Demokrazija”

24

 

 

2007/755/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2007 dwar il-ħatra tal-Koordinatur Speċjali tal-Patt ta’ Stabbilità għax-Xlokk ta’ l-Ewropa

28

 

 

Kummissjoni

 

 

2007/756/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Novembru 2007 li tadotta speċifikazzjoni komuni tar-reġistru nazzjonali tal-vetturi previst fl-Artikoli 14(4) u (5) tad-Direttivi 96/48/KE u 2001/16/KE (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta’ Novembru 2007 dwar kontribut finanzjarju mill-Komunità għal ċerti miżuri fil-qasam tas-saħħa u l-benessri ta’ l-annimali u ċerti miżuri tekniċi u xjentifiċi

52

 

 

2007/758/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Novembru 2007 li tippermetti lill-Istati Membri jestendu l-awtorizzazzjonijiet proviżorji mogħtija għas-sustanza attiva ġdida boscalid (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5477)  ( 1 )

54

 

 

2007/759/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Novembru 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/504/KE dwar il-frekwenza tal-kontrolli fuq il-karawett u l-prodotti derivati minnu li joriġinaw jew li jintbagħtu mill-Brażil minħabba riskji ta’ kontaminazzjoni ta’ dawn il-prodotti minn aflatossini (notifikata taħt id-dokument numru C(2007) 5516)  ( 1 )

56

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2007/760/PESK tat-22 ta’ Novembru 2007 li temenda u testendi l-Azzjoni Konġunta 2005/190/PESK dwar il-Missjoni Integrata ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ l-Istat tad-Dritt għall-Iraq, EUJUST LEX

58

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2007/761/PESK tat-22 ta' Novembru 2007 li ġġedded il-miżuri restrittivi imposti kontra l-Kosta ta' l-Ivorju

61

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2007/762/PESK tat-22 ta’ Novembru 2007 dwar il-parteċipazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea fl-Organizzazzjoni għall-Iżvilupp ta' l-Enerġija fil-Peniżola Koreana (KEDO)

62

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top