EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:305:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 305, 23. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 305

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide
23. november 2007


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1361/2007, 22. november 2007, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1362/2007, 22. november 2007, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus „Salame Cremona” (KGT)

3

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1363/2007, 22. november 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused

9

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1364/2007, 22. november 2007, millega määratakse kindlaks töötlemata kujul eksporditavate siirupite ja teatavate muude suhkrutoodete eksporditoetused

11

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1365/2007, 22. november 2007, millega kehtestatakse määrusega (EÜ) nr 900/2007 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames makstava valge suhkru eksporditoetuse maksimumsumma

13

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1366/2007, 22. november 2007, milles sätestatakse, et määrusega (EÜ) nr 1060/2007 ette nähtud alalise pakkumismenetluse raames tehtavaid valge suhkru pakkumisi ei võeta vastu

14

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1367/2007, 22. november 2007, veinisektori toodete ekspordilitsentside väljaandmise kohta

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1368/2007, 22. november 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate suhkrusektori teatavate toodete suhtes kohaldatavad toetusemäärad

16

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1369/2007, 22. november 2007, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetustemäärad

18

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2007/67/EÜ, 22. november 2007, millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta, et kohandada nimetatud direktiivi III lisa tehnika arenguga (1)

22

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Nõukogu

 

 

2007/754/EÜ

 

*

EL-Tuneesia assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2007, 9. november 2007, millega luuakse inimõiguste ja demokraatia allkomitee

24

 

 

2007/755/EÜ

 

*

Nõukogu otsus, 19. november 2007, Kagu-Euroopa stabiilsuspakti erikoordinaatori määramise kohta

28

 

 

Komisjon

 

 

2007/756/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 9. november 2007, millega võetakse vastu direktiivide 96/48/EÜ ja 2001/16/EÜ artikli 14 lõigetega 4 ja 5 ettenähtud riikliku raudteeveeremi registri ühised tehnilised kirjeldused (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5357 all)

30

 

 

2007/757/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 14. november 2007, ühenduse rahalise toetuse andmise kohta teatavatele loomade tervishoiu ja heaolu valdkonna meetmetele ning teatavatele tehnilistele ja teaduslikele meetmetele

52

 

 

2007/758/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. november 2007, millega lubatakse liikmesriikidel pikendada uue toimeaine boskaliidi ajutisi kasutuslube (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5477 all)  (1)

54

 

 

2007/759/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. november 2007, millega muudetakse otsust 2006/504/EÜ seoses Brasiiliast pärit või sealt saadetud maapähklite või nendest valmistatud toodete kontrollimise sagedusega, kuna need võivad olla saastunud aflatoksiinidega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 5516 all)  (1)

56

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2007/760/ÜVJP, 22. november 2007, millega muudetakse ühismeedet 2005/190/ÜVJP Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni EUJUST LEX kohta Iraagis ja pikendatakse selle kehtivust

58

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2007/761/ÜVJP, 22. november 2007, millega uuendatakse Côte d’Ivoire’i vastu suunatud piiravaid meetmeid

61

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2007/762/ÜVJP, 22. november 2007, Euroopa Liidu osalemise kohta Korea poolsaare energia arenduse organisatsioonis (KEDO)

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top