EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_033_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 033

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.033.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 033

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2004

L 239

8

 

 

32004R1259

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1259/2004 od 8. srpnja 2004. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje koji su već odobreni kao dodaci hrani za životinje (1)

3

2004

L 243

15

 

 

32004R1289

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1289/2004 od 14. srpnja 2004. o odobravanju na 10 godina dodatka hrani za životinje Deccox®, koji pripada skupini Kokcidiostatici i ostale ljekovite tvari (1)

11

2004

L 251

6

 

 

32004R1356

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1356/2004 od 26. srpnja 2004. o odobravanju na 10 godina dodatka hrani za životinje Elancoban, koji pripada skupini Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari (1)

14

2004

L 269

14

 

 

32004R1455

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1455/2004 od 16. kolovoza 2004. o odobravanju na 10 godina dodatka hrani za životinje Avatec 15 %, koji pripada skupini Kokcidiostatici i ostale ljekovite tvari (1)

17

2004

L 270

5

 

 

32004R1463

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1463/2004 od 17. kolovoza 2004. o odobravanju na 10 godina dodatka hrani za životinje Sacox 120 microGranulate, koji pripada skupini Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari (1)

20

2004

L 270

8

 

 

32004R1464

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1464/2004 od 17. kolovoza 2004. o odobravanju na 10 godina dodatka hrani za životinje Monteban, koji pripada skupini Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari (1)

23

2004

L 270

11

 

 

32004R1465

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1465/2004 od 17. kolovoza 2004. o trajnom odobrenju dodatka hrani za životinje (1)

26

2004

L 271

24

 

 

32004R1471

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1471/2004 od 18. kolovoza 2004. o izmjeni Priloga XI. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvoza proizvoda od jelena iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država (1)

29

2004

L 274

3

 

 

32004R1492

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1492/2004 od 23. kolovoza 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama iskorjenjivanja transmisivnih spongiformnih encefalopatija u goveda, ovaca i koza u vezi s trgovinom i uvozom sjemena i zametaka ovaca i koza te specificiranog rizičnog materijala (1)

31

2004

L 317

37

 

 

32004R1800

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1800/2004 od 15. listopada 2004. o odobravanju na 10 godina dodatka hrani za životinje Cycostat 66G, koji pripada skupini Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari (1)

37

2004

L 344

12

 

 

32004R1993

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1993/2004 od 19. studenoga 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Portugala (1)

40

2004

L 370

24

 

 

32004R2148

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2148/2004 od 16. prosinca 2004. o trajnim i privremenim odobrenjima određenih dodataka hrani za životinje i odobrenju novih korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje (1)

45

2005

L 024

33

 

 

32005L0006

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/6/EZ od 26. siječnja 2005. o izmjeni Direktive 71/250EEZ u vezi s iskazivanjem i vrednovanjem rezultata ispitivanja propisanih u Direktivi 2002/32/EZ (1)

55

2005

L 057

3

 

 

32005R0358

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 358/2005 od 2. ožujka 2005. o odobrenjima bez vremenskog ograničenja za određene dodatke hrani za životinje i odobrenju novih korištenja već odobrenih dodataka hrani za životinje (1)

57

2005

L 059

8

 

 

32005R0378

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 378/2005 od 4. ožujka 2005. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na dužnosti i zadaće Referentnog laboratorija Zajednice u odnosu na zahtjeve za odobrenjem dodataka hrani za životinje (1)

67

2005

L 099

5

 

 

32005R0600

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 600/2005 od 18. travnja 2005. o novom odobrenju na 10 godina kokcidiostatika kao dodatka hrani za životinje, privremenom odobrenju dodatka hrani za životinje i trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje (1)

75

2005

L 138

5

 

 

32005R0833

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2005 od 31. svibnja 2005. o trajnom odobrenju dodataka hrani za životinje (1)

80

2005

L 159

6

 

 

32005R0943

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 943/2005 od 21. lipnja 2005. o trajnom odobrenju dodataka hrani za životinje (1)

86

2005

L 195

6

 

 

32005R1200

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1200/2005 od 26. srpnja 2005. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje (1)

92

2005

L 197

12

 

 

32005R1206

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1206/2005 od 27. srpnja 2005. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje (1)

97

2005

L 205

3

 

 

32005R1292

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1292/2005 od 5. kolovoza 2005. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu hranidbe životinja (1)

101

2005

L 233

3

 

 

32005R1458

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1458/2005 od 8. rujna 2005. o trajnom i privremenom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenih dodataka hrani za životinje (1)

110

2005

L 233

8

 

 

32005R1459

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1459/2005 od 8. rujna 2005. o izmjeni uvjeta za odobrenje određenog broja dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini elemenata u tragovima (1)

115

2005

L 291

12

 

 

32005R1811

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1811/2005 od 4. studenoga 2005. o privremenom i trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja već odobrenog dodatka hrani za životinje (1)

118

2005

L 328

13

 

 

32005R2036

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2036/2005 od 14. prosinca 2005. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja određenih već odobrenih dodataka hrani za životinje (1)

124

2006

L 032

44

 

 

32006L0013

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/13/EZ od 3. veljače 2006. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje s obzirom na dioksine i dioksinu slične PCB-e (1)

132

2006

L 042

22

 

 

32006R0249

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 249/2006 od 13. veljače 2006. o izmjeni uredbi (EZ) br. 2430/1999, (EZ) br. 937/2001, (EZ) br. 1852/2003 i (EZ) br. 1463/2004 o uvjetima odobravanja određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari (1)

142

2006

L 044

3

 

 

32006R0252

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 252/2006 od 14. veljače 2006. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja određenih već odobrenih dodataka hrani za životinje (1)

144

2006

L 057

19

 

 

32006D0168

 

 

 

(2006/168/EZ)
Odluka Komisije od 4. siječnja 2006. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja radi uvoza zametaka goveda u Zajednicu te stavljanja izvan snage Odluke 2005/217/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5796) (1)

150

2006

L 089

6

 

 

32006R0492

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 492/2006 od 27. ožujka 2006. o privremenom i stalnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje (1)

166

2006

L 094

26

 

 

32006R0545

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 545/2006 od 31. ožujka 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1464/2004 o uvjetima za odobrenje dodatka hrani za životinje Monteban iz grupe kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari (1)

171

2006

L 135

3

 

 

32006R0773

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 773/2006 od 22. svibnja 2006. o privremenom i trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju novog korištenja određenih, već odobrenih, dodataka hrani za životinje (1)

173

2006

L 136

3

 

 

32006R0776

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 776/2006 od 23. svibnja 2006. o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu referentnih laboratorija Zajednice (1)

179

2006

L 235

3

 

 

32006R1284

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1284/2006 od 29. kolovoza 2006. o trajnim odobrenjima određenih dodataka hrani za životinje (1)

185

2006

L 271

19

 

 

32006R1444

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1444/2006 od 29. rujna 2006. o izdavanju odobrenja za Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kao dodatka hrani za životinje (1)

190

2006

L 271

22

 

 

32006R1445

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2006 od 29. rujna 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1200/2005 u pogledu izdavanja odobrenja za dodatak hrani za životinje Bacillus cereus var. toyoi, koji pripada skupini mikroorganizama (1)

193

2006

L 271

25

 

 

32006R1446

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1446/2006 od 29. rujna 2006. o izdavanju odobrenja za Enterococcus faecium (Biomin IMB52) kao dodatka hrani za životinje (1)

196

2006

L 271

28

 

 

32006R1447

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1447/2006 od 29. rujna 2006. o izdavanju odobrenja za novu uporabu Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kao dodatka hrani za životinje (1)

199

2006

L 271

53

 

 

32006L0077

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/77/EZ od 29. rujna 2006. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o najvišim dopuštenim količinama organoklornih spojeva u hrani za životinje (1)

202

2006

L 314

39

 

 

32006D0778

 

 

 

(2006/778/EZ)
Odluka Komisije od 14. studenoga 2006. o minimalnim zahtjevima za prikupljanje podataka tijekom inspekcija mjesta proizvodnje na kojima su određene životinje držane u svrhu proizvodnje (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5384) (1)

205

2006

L 320

11

 

 

32006R1663

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1663/2006 od 6. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1)

214

2006

L 397

22

 

 

32006D0965

 

 

 

(2006/965/EZ)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2006. o izmjeni Odluke 90/424/EEZ o troškovima u području veterinarstva

216

2006

L 404

1

 

 

32006R1923

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1923/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

222

2007

L 008

29

 

 

32007D0025

 

 

 

(2007/25/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica i premještanju ptica kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6958) (1)

230

2007

L 008

35

 

 

32007D0026

 

 

 

(2007/26/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o izmjeni Dodatka Prilogu VI. Aktu o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu nekih objekata za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6960) (1)

236

2007

L 031

4

 

 

32007R0108

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 108/2007 od 5. veljače 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1356/2004 u pogledu uvjeta za odobrenje dodatka hrani za životinje Elancoban, koji pripada skupini Kokcidiostatici i druge ljekovite tvari (1)

246

2007

L 031

6

 

 

32007R0109

 

 

 

Uredba Komisije (EK) br. 109/2007 od 5. veljače 2007. o odobravanju monensin natrija (Coxidin) kao dodatka hrani za životinje (1)

248

2007

L 043

9

 

 

32007R0141

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 141/2007 od 14. veljače 2007. o uvjetima za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća objekata u poslovanju s hranom za životinje koji proizvode ili stavljaju na tržište dodatke hrani za životinje kategorije kokcidiostatici i histomonostatici (1)

251

2007

L 057

3

 

 

32007R0188

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 188/2007 od 23. veljače 2007. o odobrenju novog korištenja Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kao dodatka hrani za životinje (1)

253

2007

L 063

1

 

 

32007R0184

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 184/2007 od 20. veljače 2007. o odobravanju za korištenje kalijevog diformata (Formi LHS) kao dodatka hrani za životinje (1)

256

2007

L 063

6

 

 

32007R0186

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 186/2007 od 21. veljače 2007. o odobrenju novog korištenja Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kao dodatka hrani za životinje (1)

259

2007

L 064

26

 

 

32007R0226

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 226/2007 od 1. ožujka 2007. O odobrenju Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 i Levucell SC10 ME) kao dodatka hrani za životinje (1)

262

2007

L 073

1

 

 

32007R0242

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 242/2007 od 6. ožujka 2007. o odobrenju endo-1,4-beta ksilanaze EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP i Belfeed B1100ML) kao dodatka hrani za životinje (1)

265

2007

L 073

4

 

 

32007R0243

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 243/2007 od 6. ožujka 2007. o odobrenju korištenja 3-fitaze (Natuphos) kao dodatka hrani za životinje (1)

268

2007

L 084

37

 

 

32007D0182

 

 

 

(2007/182/EZ)
Odluka Komisije od 19. ožujka 2007. o pretraživanju spongiformne encefalopatije jelena (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 860) (1)

270

2007

L 305

52

 

 

32007D0757

 

 

 

(2007/757/EZ)
Odluka Komisije od 14. studenoga 2007. o financijskom doprinosu Zajednice određenim mjerama u području zdravlja i dobrobiti životinja i određenim tehničkim i znanstvenim mjerama

277

2008

L 138

12

 

 

32008D0392

 

 

 

(2008/392/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ o informacijskoj stranici na internetu kako bi informacije o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu bile dostupne elektroničkim putem (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1656) (1)

279

2008

L 213

31

 

 

32008L0071

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15. srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja (Kodificirana verzija)

288

2008

L 260

8

 

 

32008R0956

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 956/2008 od 29. rujna 2008. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

294

2008

L 322

30

 

 

32008D0896

 

 

 

(2008/896/EZ)
Odluka Komisija od 20. studenoga 2008. o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenim na procjeni rizika predviđene u Direktivi Vijeća 2006/88/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6787) (1)

298

2008

L 337

94

 

 

32008D0946

 

 

 

(2008/946/EZ)
Odluka Komisije od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća 2006/88/EZ o zahtjevima karantene za životinje akvakulture (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 7905) (1)

307

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top