EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:305:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 305, 23 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 305

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
23 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1361/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1362/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година относно регистрацията на наименованиe в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания Salame Cremona (ЗГУ)

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1363/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

9

 

 

Регламент (ЕО) № 1364/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

11

 

 

Регламент (ЕО) № 1365/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

13

 

 

Регламент (ЕО) № 1366/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

14

 

 

Регламент (ЕО) № 1367/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

15

 

 

Регламент (ЕО) № 1368/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

16

 

 

Регламент (ЕО) № 1369/2007 на Комисията от 22 ноември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директив 2007/67/ЕО на Комисията от 22 ноември 2007 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия напредък (1)

22

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/754/ЕО

 

*

Решение № 1/2007 на Съвета за асоцииране ЕС—Тунис от 9 ноември 2007 година за създаване на подкомитет „Права на човека и демокрация“

24

 

 

2007/755/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 ноември 2007 година за назначаване на специален координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа

28

 

 

Комисия

 

 

2007/756/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО (нотифицирано под номер C(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 ноември 2007 година относно финансовото участие от Общността за определени мерки в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях и определени технически и научни мерки

52

 

 

2007/758/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 ноември 2007 година за даване правото на държавите-членки да удължават временните разрешения, предоставяни за новото активно вещество боскалид (нотифицирано под номер C(2007) 5477)  (1)

54

 

 

2007/759/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 ноември 2007 година за изменение на Решение 2006/504/ЕО по отношение честотата на контрола на фъстъци и продукти, получени от тях, с произход от или изпратени от Бразилия във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини (нотифицирано под номер C(2007) 5516)  (1)

56

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/760/ОВППС на Съвета от 22 ноември 2007 година за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2005/190/ОВППС относно интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак EUJUST LEX

58

 

*

Обща позиция 2007/761/ОВППС на Съвета от 22 ноември 2007 година за подновяване на ограничителните мерки, наложени на Кот д’Ивоар

61

 

*

Обща позиция 2007/762/ОВППС на Съвета от 22 ноември 2007 година относно участието на Европейския съюз в Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров (KEDO)

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top