EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:305:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 305, 2007m. lapkritis 23d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 305

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1361/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1362/2007, įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą „Salame Cremona“ (SGN)

3

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1363/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

9

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1364/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

11

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1365/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

13

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1366/2007 dėl cukraus eksporto grąžinamųjų išmokų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą neskyrimo

14

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1367/2007 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

15

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1368/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

16

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1369/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

18

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos direktyva 2007/67/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga (1)

22

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/754/EB

 

*

2007 m. lapkričio 9 d. ES ir Tuniso asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2007 dėl pakomitečio „Žmogaus teisės ir demokratija“ įsteigimo

24

 

 

2007/755/EB

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus skyrimo

28

 

 

Komisija

 

 

2007/756/EB

 

*

2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EB

 

*

2007 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinio įnašo tam tikroms gyvūnų sveikatos bei gerovės srities priemonėms ir tam tikroms techninėms ir mokslinėms priemonėms remti

52

 

 

2007/758/EB

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo valstybėms narėms pratęsti naujos veikliosios medžiagos boskalido laikinųjų registracijų galiojimą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5477)  (1)

54

 

 

2007/759/EB

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/504/EB nuostatas dėl Brazilijos kilmės arba iš Brazilijos siunčiamų žemės riešutų ir jų produktų kontrolės dažnumo, susijusio su galimu šių produktų užteršimu aflatoksinais (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5516)  (1)

56

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/760/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX ir pratęsiantys jų galiojimą

58

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/761/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

61

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/762/BUSP dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijoje (KEDO)

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top