EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 45, 10 februarie 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 45

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 63
10 februarie 2020


Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2020/C 45/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1

2020/C 45/02

Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene din 26 noiembrie 2019 privind accesul publicului la documentele deținute de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor sale administrative

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2020/C 45/03

CauzaC-211/17: Ordonanța Curții (Camera a patra) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Bacău - România) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Protecția consumatorilor – Directiva 93/13/CEE – Cauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Antecontract de vânzare-cumpărare redactat de dezvoltatorul imobiliar și autentificat de un notar public – Articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (1) – Dovada caracterului negociat al clauzelor – Prezumție – Semnarea contractului de către consumator – Articolul 3 alineatul (3) – Punctul 1 literele (d)-(f) și (i) din anexă – Pact comisoriu de gradul IV – Clauză penală – Caracter abuziv – Articolele 6 și 7 – Posibilitatea instanței naționale de a modifica o clauză al cărei caracter abuziv a fost constatat)

8

2020/C 45/04

Cauzele conexate C-540/17 și 541/17: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 13 noiembrie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Republica Federală Germania/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Spațiul de libertate, securitate și justiție – Proceduri comune pentru acordarea și retragerea protecției internaționale – Directiva 2013/32/UE – Articolul 33 alineatul (2) litera (a) – Respingerea de către autoritățile unui stat membru a unei cereri de azil ca inadmisibilă ca urmare a acordării prealabile a statutului de refugiat într-un alt stat membru – Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Risc real și dovedit de a face obiectul unui tratament inuman sau degradant – Condiții de viață ale beneficiarilor statutului de refugiat în acest alt stat membru)

9

2020/C 45/05

Cauzele conexate C-439/18 și 472/18: Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 15 octombrie 2019 (cereri de decizie preliminară formulate de Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spania) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Trimitere preliminară – Politica socială – Directiva 97/81/CE – Acordul-cadru cu privire la munca pe fracțiune de normă – Clauza a patra – Lucrători de sex masculin și lucrători de sex feminin – Principiul egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă – Directiva 2006/54/CE – Articolul 14 alineatul (1) – Lucrător pe fracțiune de normă de tip vertical ciclic – Recunoașterea vechimii – Modalitate de calcul al sporurilor de vechime trienale – Excluderea perioadelor nelucrate)

10

2020/C 45/06

Cauza C-552/18: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 20 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato - Italia) – Indaco Service Soc. coop. Sociale, în nume propriu și ca mandatar al Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Achiziții publice – Directiva 2014/24/UE – Articolul 57 alineatul (4) literele (c) și (g) – Atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii – Motive de excludere facultative – Abatere profesională gravă – Punere sub semnul întrebării a integrității operatorului economic – Contract anterior – Executare – Neîndeplinirea obligațiilor – Reziliere – Acțiune în justiție – Aprecierea neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă – Împiedicare până la soluționarea procedurii judiciare)

10

2020/C 45/07

Cauza C-756/18: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Franța) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd (Trimitere preliminară – Regulamentul de procedură al Curții – Articolul 99 – Transport aerian – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Întârzierea prelungită a zborurilor – Dreptul pasagerilor la o compensație – Dovada prezenței pasagerului la înregistrare – Rezervare confirmată de operatorul de transport aerian)

11

2020/C 45/08

Cauza C-292/19: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 24 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungaria) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) – Bază de impozitare – Reducere – Directiva 2006/112/CE – Articolul 90 – Principiul neutralității fiscale – Creanță devenită nerecuperabilă în urma unei proceduri de lichidare)

12

2020/C 45/09

Cauza C-486/19: Ordonanța Curții (Camera a zecea) din 19 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein oikeus – Finlanda) – procedură penală împotriva A și B (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Ajutoare de stat – Taxă pentru dulciuri, înghețată și băuturi răcoritoare – Scutire a unor produse similare, care poate constitui un ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE – Competența de a aplica o sancțiune penală în cazul neîndeplinirii obligațiilor referitoare la această taxă)

13

2020/C 45/10

Cauza C-713/19 P: Recurs introdus la 24 septembrie 2019 de Ramón Guiral Broto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 iulie 2019 în cauza T-772/17, Café del Marși alții/EUIPO - Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

Cauza C-714/19 P: Recurs introdus la 24 septembrie 2019 de Ramón Guiral Broto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 iulie 2019 în cauza T-773/17, Café del Mar și alții/EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

14

2020/C 45/12

Cauza C-715/19 P: Recurs introdus la 24 septembrie 2019 de Ramón Guiral Broto împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 12 iulie 2019 în cauza T-774/17, Café del Mar și alții/EUIPO - Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

Cauza C-759/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Gera (Germania) la 16 octombrie 2019 – PG/Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Cauza C-786/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Köln (Germania) la 23 octombrie 2019 – The North of England P & I Association Ltd., în același timp în calitate de succesoare în drepturi a Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Cauza C-793/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 29 octombrie 2019 – Republica Federală Germania/SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Cauza C-794/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 29 octombrie 2019 – Bundesrepublik Deutschland/Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Cauza C-802/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 31 octombrie 2019 – Firma Z/Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Cauza C-804/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 31 octombrie 2019 – BU/Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Cauza C-808/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Gera (Germania) la 4 noiembrie 2019 – DS/Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Cauza C-809/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Gera (Germania) la 4 noiembrie 2019 – ER/Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Cauza C-816/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Hamburg (Germania) la 5 noiembrie 2019 – QF/Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Cauza C-827/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Pontevedra (Spania) la 13 noiembrie 2019 – D.A.T.A. și alții/Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Cauza C-841/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social de Madrid (Spania) la 20 noiembrie 2019 – BT/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Cauza C-842/19: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Belgiei

26

2020/C 45/25

Cauza C-872/19 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de Republica Bolivariană a Venezuelei împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra extinsă) din 20 septembrie 2019 în cauza T-65/18, Venezuela/Consiliul

27

2020/C 45/26

Cauza C-874/19 P: Recurs introdus la 28 noiembrie 2019 de Aeris Invest Sàrl împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a opta) din 10 octombrie 2019 în cauza T-599/18, Aeris Invest/CRU

28

2020/C 45/27

Cauza C-883/19 P: Recurs introdus la 3 decembrie 2019 de HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a doua extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T-105/17, HSBC Holdings plc și alții/Comisia

29

2020/C 45/28

Cauza C-885/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Fiat Chrysler Finance Europe împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 24 septembrie 2019 în cauza T-755/15 și 759/15, Luxembourg și Fiat Chrysler Finance Europe/Comisia

30

2020/C 45/29

Cauza C-888/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisia

31

2020/C 45/30

Cauza C-891/19 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 24 septembrie 2019 în cauza T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Comisia

32

2020/C 45/31

Cauza C-897/19: Cerere de decizie preliminară introdusă de Vrhovni sud (Croația) la 5 decembrie 2019 – Federația Rusă

33

2020/C 45/32

Cauza C-735/18: Ordonanța președintelui Curții din 21 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgia) – IZ/Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

Cauza C-281/19: Ordonanța președintelui Curții din 18 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal administratif de Paris - Franța) – XS/Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Cauza C-395/19: Ordonanța președintelui Curții din 26 noiembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal d'instance de Nice - Franța) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Tribunalul

2020/C 45/35

Cauza T-749/19: Acțiune introdusă la 1 noiembrie 2019 – John Wood Group și alții/Comisia

35

2020/C 45/36

Cauza T-762/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Rio Tinto European Holdings și alții/Comisia

36

2020/C 45/37

Cauza T-763/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Ultra Electronics Holdings și alții/Comisia

38

2020/C 45/38

Cauza T-764/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Keller Holdings/Comisia

40

2020/C 45/39

Cauza T-765/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Genus Investments/Comisia

41

2020/C 45/40

Cauza T-766/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Just Eat Holding/Comisia

43

2020/C 45/41

Cauza T-767/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Markit Group/Comisia

45

2020/C 45/42

Cauza T-768/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Elementis/Comisia

46

2020/C 45/43

Cauza T-769/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Informa și alții/Comisia

48

2020/C 45/44

Cauza T-770/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – Merlin UK Finco 1 și alții/Comisia

50

2020/C 45/45

Cauza T-771/19: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2019 – Experian Finance 2012/Comisia

51

2020/C 45/46

Cauza T-772/19: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2019 – William Grant & Sons și William Grant & Sons Investments/Comisia

53

2020/C 45/47

Cauza T-773/19: Acțiune introdusă la 11 noiembrie 2019 – BAE Systems/Comisia

54

2020/C 45/48

Cauza T-774/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – FA Sub 3/Comisia

55

2020/C 45/49

Cauza T-775/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – Sheldon și Kingfisher International/Comisia

57

2020/C 45/50

Cauza T-776/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – JIB Overseas/Comisia

59

2020/C 45/51

Cauza T-778/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – RDI Reit/Comisia

60

2020/C 45/52

Cauza T-779/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – Ashtead Financing/Comisia

62

2020/C 45/53

Cauza T-780/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – Smith & Nephew USD și Smith & Nephew USD One/Comisia

64

2020/C 45/54

Cauza T-781/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – Rigid Plastic Containers Finance și RPC Pisces Holdings/Comisia

65

2020/C 45/55

Cauza T-782/19: Acțiune introdusă la 8 noiembrie 2019 – St Schrader Holding Company UK/Comisia

67

2020/C 45/56

Cauza T-783/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – Royal Mail Investments/Comisia

69

2020/C 45/57

Cauza T-784/19: Acțiune introdusă la 12 noiembrie 2019 – William Hill și William Hill Organization/Comisia

70

2020/C 45/58

Cauza T-785/19: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2019 – Anglo American International/Comisia

72

2020/C 45/59

Cauza T-786/19: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2019 – Simfer Jersey/Comisia

73

2020/C 45/60

Cauza T-787/19: Acțiune introdusă la 13 noiembrie 2019 – The Sage Group și alții/Comisia

75

2020/C 45/61

Cauza T-789/19: Acțiune introdusă la 14 noiembrie 2019 – Moerenhout și alții/Comisia

76

2020/C 45/62

Cauza T-798/19: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2019 – Bennahmias/Parlamentul

77

2020/C 45/63

Cauza T-799/19: Acțiune introdusă la 18 noiembrie 2019 – Bennahmias/Parlamentul

78

2020/C 45/64

Cauza T-800/19: Acțiune introdusă la 20 noiembrie 2019 – Austria Tabak/EUIPO - Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Cauza T-802/19: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Cauza T-803/19: Acțiune introdusă la 19 noiembrie 2019 – etc-gaming und Casino-Equipment/Comisia

80

2020/C 45/67

Cauza T-810/19: Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2019 –Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO - Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Cauza T-820/19: Acțiune introdusă la 3 decembrie 2019 – Totalizator Sportowy/EUIPO - Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Cauza T-825/19: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2019 – Tazzetti/Comisia

83

2020/C 45/70

Cauza T-826/19: Acțiune introdusă la 4 decembrie 2019 – Tazzetti/Comisia

85

2020/C 45/71

Cauza T-833/19: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2019 – Grammer/EUIPO (reprezentarea unei figuri geometrice)

85

2020/C 45/72

Cauza T-834/19: Acțiune introdusă la 5 decembrie 2019 – e*Message Wireless Information Services/EUIPO - Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Cauza T-836/19: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2019 – Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Cauza T-838/19: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises și Mystic Products Import & Export (instalații pentru distribuția fluidelor)

88

2020/C 45/75

Cauza T-839/19: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2019 – Koopman International BV/EUIPO – Tinnus Enterprises și Mystic Products Import & Export (Fluid distribution equipement)

89

2020/C 45/76

Cauza T-840/19: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises și Mystic Products Import & Export (Fluid distribution equipement)

90

2020/C 45/77

Cauza T-841/19: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2019 – Koopman International BV/EUIPO – Tinnus Enterprises și Mystic Products Import & Export (Fluid distribution equipement)

91

2020/C 45/78

Cauza T-842/19: Acțiune introdusă la 10 decembrie 2019 – Koopman International BV/EUIPO – Tinnus Enterprises și Mystic Products (Echipamente de distribuție a fluidelor)

92

2020/C 45/79

Cauza T-843/19: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2019 – Correia/CESE

93

2020/C 45/80

Cauza T-844/19: Acțiune introdusă la 12 decembrie 2019 – Apologistics/EUIPO - Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Cauza T-847/19: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2019 – X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Cauza T-858/19: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2019 – easyCosmetic Swiss/EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


RO

 

Top