EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 45, 2020. gada 10. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 45

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

63. gadagājums
2020. gada 10. februāris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2020/C 45/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

2020/C 45/02

Eiropas Savienības Tiesas Lēmums (2019. gada 26. novembris) par publisku piekļuvi Eiropas Savienības Tiesas rīcībā esošiem dokumentiem saistībā ar tās administratīvo pienākumu izpildi

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2020/C 45/03

Lieta C-211/17: Tiesas (pirmā palāta) 2019. gada 24. oktobra spriedums (Curtea de Apel Bacău – (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Patērētāju aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Nekustamā īpašuma projektu attīstītāja sagatavots un notāra apliecināts pirkuma un pārdevuma priekšlīgums – 3. panta 2. punkts un 4. panta 1. punkts – Pierādījums par līguma noteikumu apspriešanu – Prezumpcija – Patērētāja veikta līguma parakstīšana – 3. panta 3. punkts – Pielikuma 1. punkta d), e), f) un i) apakšpunkts – Tieši paredzēts noteikums par līguma laušanu – Noteikums par līgumsodu – Negodīgs raksturs – 6. un 7. pants – Valsts tiesas iespēja grozīt par negodīgu atzīto noteikumu)

8

2020/C 45/04

Apvienotās lietas C-540/17 un C-541/17: Tiesas (otrā palāta) 2019. gada 13. novembra rīkojums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vācijas Federatīvā Republika/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Kopējās procedūras starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai – Direktīva 2013/32/ES – 33. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Dalībvalsts iestāžu veikta patvēruma pieteikuma noraidīšana, atzīstot to par nepieņemamu, bēgļa statusa citā dalībvalstī iepriekšējas piešķiršanas dēļ – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 4. pants – Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās piemērošanas patiess un pierādīts risks – Bēgļa statusa ieguvēju dzīves apstākļi šajā citā dalībvalstī)

9

2020/C 45/05

Apvienotās lietas C-439/18 un C-472/18: Tiesas (septītā palāta) 2019. gada 15. oktobra rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālā politika – Direktīva 97/81/EK – Pamatnolīgums par nepilna darba laika darbu – 4. klauzula – Vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmēji – Princips, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos – Direktīva 2006/54/EK – 14. panta 1. punkts – Cikliska vertikāla rakstura nepilna darba laika darba ņēmējs – Darba stāža atzīšana – Trīsgadu piemaksu par darba stāžu aprēķināšanas veids – Nenodarbinātības laikposmu neņemšana vērā)

10

2020/C 45/06

Lieta C-552/18: Tiesas (devītā palāta) 2019. gada 20. novembra rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Indaco Service Soc. coop. sociale, kas rīkojas savā vārdā un kā Coop. sociale il Melograno pilnvarota pārstāve/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Publiskais iepirkums – Direktīva 2014/24/ES – 57. panta 4. punkta c) un g) apakšpunkts – Pakalpojumu publiskais iepirkums – Fakultatīvi izslēgšanas iemesli – Ar profesionālo darbību saistīts smags pārkāpums – Saimnieciskās darbības subjekta godīguma apšaubīšana – Agrāks līgums – Izpilde – Saistību neizpildes gadījumi – Izbeigšana – Vēršanās tiesā – Līgumslēdzējas iestādes veikts līguma neizpildes novērtējums – Šķēršļi līdz tiesvedības beigām)

10

2020/C 45/07

Lieta C-756/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 24. oktobra rīkojums (Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglaments – 99. pants – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – Lidojuma ilga kavēšanās – Pasažieru tiesības uz kompensāciju – Pierādījums par pasažiera ierašanos uz reģistrāciju – Gaisa pārvadātāja apstiprināta rezervācija)

11

2020/C 45/08

Lieta C-292/19: Tiesas (sestā palāta) 2019. gada 24. oktobra rīkojums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma – Nodokļa bāze – Samazinājums – Direktīva 2006/112/EK – 90. pants – Nodokļu neitralitātes princips – Prasījums, kas bankrota procedūras rezultātā kļuvis neatgūstams)

12

2020/C 45/09

Lieta C-486/19: Tiesas (desmitā palāta) 2019. gada 19. novembra rīkojums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret A, B (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Valsts atbalsts – Nodoklis saldumiem, saldējumam un atspirdzinošiem dzērieniem – Atbrīvojums attiecībā uz līdzīgiem izstrādājumiem, kurš var būt valsts atbalsts LESD 107. panta 1. punkta izpratnē – Tiesības piemērot kriminālsodu ar šo nodokli saistīto pienākumu neizpildes dēļ)

13

2020/C 45/10

Lieta C-713/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. septembrī Ramón Guiral Broto iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-772/17 Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“C del M”)

13

2020/C 45/11

Lieta C-714/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. septembrī Ramón Guiral Broto iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-773/17 Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“Café del Mar”)

14

2020/C 45/12

Lieta C-715/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 24. septembrī Ramón Guiral Broto iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-774/17 Café del Mar u.c./EUIPO – Guiral Broto (“C del M”)

14

2020/C 45/13

Lieta C-759/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. oktobrī iesniedza Landgericht Gera (Vācija) – PG/Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Lieta C-786/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. oktobrī iesniedza Finanzgericht Köln (Vācija) – The North of England P & I Association Ltd., vienlaicīgi kā Marine Shipping Mutual Insurance Company tiesību pārņēmēja/Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Lieta C-793/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. oktobrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Lieta C-794/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. oktobrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Bundesrepublik Deutschland/Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Lieta C-802/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Firma Z/Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Lieta C-804/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. oktobrī iesniedza Landesgericht Salzburg (Austrija) – BU/Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Lieta C-808/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. novembrī iesniedza Landgericht Gera (Vācija) – DS/Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Lieta C-809/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. novembrī iesniedza Landgericht Gera (Vācija) – ER/Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Lieta C-816/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. novembrī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – QF/Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Lieta C-827/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. novembrī iesniedza Audiencia Provincial de Pontevedra (Spānija) – D.A.T.A. u.c./Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Lieta C-841/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 20. novembrī iesniedza Juzgado de lo Social de Madrid (Spānija) – BT/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Lieta C-842/19: Prasība, kas celta 2019. gada 19. novembrī – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

26

2020/C 45/25

Lieta C-872/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. novembrī Venecuēlas Bolivāra Republika iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 20. septembra spriedumu lietā T-65/18 Venecuēla/Padome

27

2020/C 45/26

Lieta C-874/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. novembrī Aeris Invest Sàrl iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 10. oktobra rīkojumu lietā T-599/18 Aeris Invest/VNV

28

2020/C 45/27

Lieta C-883/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 3. decembrī HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T–105/17 HSBC Holdings plc u.c./Komisija

29

2020/C 45/28

Lieta C-885/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Fiat Chrysler Finance Europe iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2019. gada 24. septembra spriedumu apvienotajās lietās T-755/15 un T-759/15 Luksemburga un Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

30

2020/C 45/29

Lieta C-888/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

31

2020/C 45/30

Lieta C-891/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 4. decembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2019. gada 24. septembra spriedumu lietā T-500/17 Hubei Xinyegang Special Tube/Komisija

32

2020/C 45/31

Lieta C-897/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. decembrī iesniedza Vrhovni sud (Horvātija) – Krievijas Federācija

33

2020/C 45/32

Lieta C-735/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 21. oktobra rīkojums (Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – IZ/Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

Lieta C-281/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 18. novembra rīkojums (Tribunal administratif de Paris (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – XS/Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Lieta C-395/19: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 26. novembra rīkojums (Tribunal d'instance de Nice (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Vispārējā tiesa

2020/C 45/35

Lieta T-749/19: Prasība, kas celta 2019. gada 1. novembrī – John Wood Group u.c./Komisija

35

2020/C 45/36

Lieta T-762/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Rio Tinto European Holdings u.c./Komisija

36

2020/C 45/37

Lieta T-763/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Ultra Electronics Holdings u.c./Komisija

38

2020/C 45/38

Lieta T-764/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Keller Holdings/Komisija

40

2020/C 45/39

Lieta T-765/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Genus Investments/Komisija

41

2020/C 45/40

Lieta T-766/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Just Eat Holding/Komisija

43

2020/C 45/41

Lieta T-767/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Markit Group/Komisija

45

2020/C 45/42

Lieta T-768/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Elementis/Komisija

46

2020/C 45/43

Lieta T-769/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Informa u.c./Komisija

48

2020/C 45/44

Lieta T-770/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – Merlin UK Finco 1 u.c./Komisija

50

2020/C 45/45

Lieta T-771/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. novembrī – Experian Finance 2012/Komisija

51

2020/C 45/46

Lieta T-772/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. novembrī – William Grant & Sons un William Grant & Sons Investments/Komisija

53

2020/C 45/47

Lieta T-773/19: Prasība, kas celta 2019. gada 11. novembrī – BAE Systems/Komisija

54

2020/C 45/48

Lieta T-774/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – FA Sub 3/Komisija

55

2020/C 45/49

Lieta T-775/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – Sheldon un Kingfisher International/Komisija

57

2020/C 45/50

Lieta T-776/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – JIB Overseas/Komisija

59

2020/C 45/51

Lieta T-778/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – RDI Reit/Komisija

60

2020/C 45/52

Lieta T-779/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – Ashtead Financing/Komisija

62

2020/C 45/53

Lieta T-780/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – Smith & Nephew USD& Nephew USD One/Komisija

64

2020/C 45/54

Lieta T-781/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – Rigid Plastic Containers Finance un RPC Pisces Holdings/Komisija

65

2020/C 45/55

Lieta T-782/19: Prasība, kas celta 2019. gada 8. novembrī – St Schrader Holding Company UK/Komisija

67

2020/C 45/56

Lieta T-783/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – Royal Mail Investments/Komisija

69

2020/C 45/57

Lieta T-784/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – William Hill un William Hill Organization/Komisija

70

2020/C 45/58

Lieta T-785/19: Prasība, kas celta 2019. gada 13. novembrī – Anglo American International/Komisija

72

2020/C 45/59

Lieta T-786/19: Prasība, kas celta 2019. gada 13. novembrī – Simfer Jersey/Komisija

73

2020/C 45/60

Lieta T-787/19: Prasība, kas celta 2019. gada 13. novembrī – The Sage Group u.c./Komisija

75

2020/C 45/61

Lieta T-789/19: Prasība, kas celta 2019. gada 14. novembrī – Moerenhout u.c./Komisija

76

2020/C 45/62

Lieta T-798/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. novembrī – Bennahmias/Parlaments

77

2020/C 45/63

Lieta T-799/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. novembrī – Bennahmias/Parlaments

78

2020/C 45/64

Lieta T-800/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. novembrī – Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (“AIR”)

79

2020/C 45/65

Lieta T-802/19: Prasība, kas celta 2019. gada 19. novembrī – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (“KISS COLOR”)

79

2020/C 45/66

Lieta T-803/19: Prasība, kas celta 2019. gada 19. novembrī – etc-gaming un Casino-Equipment/Komisija

80

2020/C 45/67

Lieta T-810/19: Prasība, kas celta 2019. gada 25. novembrī – Victoria's Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (“BODYSECRETS”)

81

2020/C 45/68

Lieta T-820/19: Prasība, kas celta 2019. gada 3. decembrī – Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (“LOTTOLAND”)

82

2020/C 45/69

Lieta T-825/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. decembrī – Tazzetti/Komisija

83

2020/C 45/70

Lieta T-826/19: Prasība, kas celta 2019. gada 4. decembrī – Tazzetti/Komisija

85

2020/C 45/71

Lieta T-833/19: Prasība, kas celta 2019. gada 6. decembrī – Grammer/EUIPO (Ģeometriskas figūras attēlojums)

85

2020/C 45/72

Lieta T-834/19: Prasība, kas celta 2019. gada 5. decembrī – e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (“e*message”)

86

2020/C 45/73

Lieta T-836/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. decembrī – Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (“PV”)

87

2020/C 45/74

Lieta T-838/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. decembrī – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises un Mystic Products Import & Export (Šķidruma sadales iekārta)

88

2020/C 45/75

Lieta T-839/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. decembrī – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises un Mystic Products Import & Export (Šķidruma sadales iekārta)

89

2020/C 45/76

Lieta T-840/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. decembrī – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises un Mystic Products Import & Export (Šķidruma sadales iekārta)

90

2020/C 45/77

Lieta T-841/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. decembrī – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises un Mystic Products Import & Export (Šķidruma sadales iekārta)

91

2020/C 45/78

Lieta T-842/19: Prasība, kas celta 2019. gada 10. decembrī – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises un Mystic Products (Šķidruma sadales iekārta)

92

2020/C 45/79

Lieta T-843/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. decembrī – Correia/EESK

93

2020/C 45/80

Lieta T-844/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. decembrī – Apologistics/EUIPO – Peikert (“discount-apotheke.de”)

94

2020/C 45/81

Lieta T-847/19: Prasība, kas celta 2019. gada 13. decembrī – X–cen–tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (“PAX”)

95

2020/C 45/82

Lieta T-858/19: Prasība, kas celta 2019. gada 18. decembrī – easyCosmetic Swiss/EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (“easycosmetic”)

96


LV

 

Top