EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 45, 10. februar 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 45

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

63. årgang
10. februar 2020


Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2020/C 45/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1

2020/C 45/02

Den Europæiske Unions Domstols afgørelse af 26. november 2019 vedrørende aktindsigt i dokumenter, som Den Europæiske Unions Domstol er i besiddelse af under udøvelsen af sine administrative funktioner

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2020/C 45/03

Sag C-211/17: Domstolens kendelse (Første Afdeling) af 24. oktober 2019 – SC Topaz Development SRL mod Constantin Juncu og Raisa Juncu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Curtea de Apel Bacău – Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – forbrugerbeskyttelse – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – foreløbig købskontrakt udarbejdet af bygherren og bekræftet af en notar – artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 1 – bevis for, at vilkårene er forhandlede – formodning – forbrugerens underskrivelse af kontrakten – artikel 3, stk. 3 – bilag, punkt 1, litra d)-f) og litra i) – udtrykkelig opsigelsesklausul – bødevilkår – karakter af misbrug – artikel 6 og 7 – den nationale rets mulighed for at ændre det konstaterede urimelige kontraktvilkår)

8

2020/C 45/04

Forenede sager C-540/17 og C-541/17: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 13. november 2019 – Bundesrepublik Deutschland mod Adel Hamed (sag C-540/17) og Amar Omar (sag C-541/17) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse – direktiv 2013/32/EU – artikel 33, stk. 2, litra a) – myndighederne i en medlemsstats afvisning af en asylansøgning som følge af, at der tidligere er blevet indrømmet flygtningestatus i en anden medlemsstat – artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – reel og påvist risiko for at blive genstand for umenneskelig eller nedværdigende behandling – levevilkårene i denne anden medlemsstat for personer med flygtningestatus)

9

2020/C 45/05

Forenede sager C-439/18 og C-472/18: Domstolens kendelse (Syvede Afdeling) af 15. oktober 2019 – OH (sag C-439/18) og ER (sag C-472/18) mod Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 97/81/EF – rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde – § 4 – mandlige og kvindelige arbejdstagere – princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv – direktiv 2006/54/EU – artikel 14, stk. 1 – vertikalt periodisk deltidsansat – anerkendelse af anciennitet – beregningsmåden for treårige anciennitetstillæg – undtagelse af de perioder, hvori der ikke er udført noget arbejde)

10

2020/C 45/06

Sag C-552/18: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 20. november 2019 – Indaco Service Soc. coop. sociale, der handler i eget navn og som fuldmægtig for Coop. sociale il Melograno, mod Ufficio Territoriale del Governo Taranto (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Consiglio di Stato – Italien) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – offentlige kontrakter – direktiv 2014/24/EU – artikel 57, stk. 4, litra c) og g) – indgåelse af offentlige tjenesteydelseskontrakter – fakultative udelukkelsesgrunde – alvorlig forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af et erhverv – der er sået tvivl om en økonomisk aktørs integritet – forudgående kontrakt – gennemførelse – misligholdelser – opsigelse – søgsmål – den ordregivende myndigheds vurdering af den kontraktlige misligholdelse – ikke muligt før retssagens afslutning)

10

2020/C 45/07

Sag C-756/18: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 24. oktober 2019 – LC og MD mod easyJet Airline Co. Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois – Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse – Domstolens procesreglement – artikel 99 – luftbefordring – forordning (EF) nr. 261/2004 – lang forsinkelse af et fly – passagerers ret til kompensation – bevis for passagerens tilstedeværelse ved indcheckning – bekræftet reservation fra luftfartsselskabet)

11

2020/C 45/08

Sag C-292/19: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 24. oktober 2019 – PORR Építési Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – det fælles system for merværdiafgift (moms) – afgiftsgrundlag – nedsættelse – direktiv 2006/112/EF – artikel 90 – princippet om afgiftens neutralitet – fordring, der er blevet uerholdelig som følge af en konkursbehandling)

12

2020/C 45/09

Sag C-486/19: Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 19. november 2019 – straffesag mod A og B (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus – Finland) (Præjudiciel forelæggelse – artikel 99 i Domstolens procesreglement – statsstøtte – afgift på sukkervarer, konsumis og læskedrikke – afgiftsfritagelse af lignende produkter, der kan udgøre statsstøtte som omhandlet i artikel 107, stk. 1, TEUF – beføjelse til at idømme en strafferetlig sanktion i tilfælde af tilsidesætter af de forpligtelser, der er forbundet med denne afgift)

13

2020/C 45/10

Sag C-713/19 P: Appel iværksat den 24. september 2019 af Ramón Guiral Broto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-772/17 – Café del Mar m.fl. mod EUIPO – Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

Sag C-714/19 P: Appel iværksat den 24. september 2019 af Ramón Guiral Broto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-773/17 – Café del Mar m.fl. mod EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

14

2020/C 45/12

Sag C-715/19 P: Appel iværksat den 24. september 2019 af Ramón Guiral Broto til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 12. juli 2019 i sag T-774/17 – Café del Mar m.fl. mod EUIPO – Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

Sag C-759/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Gera (Tyskland) den 16. oktober 2019 – PG mod Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Sag C-786/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Köln (Tyskland) den 23. oktober 2019 – The North of England P & I Association Ltd., også som efterfølger for Marine Shipping Mutual Insurance Company mod Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Sag C-793/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 29. oktober 2019 – Bundesrepublik Deutschland mod SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Sag C-794/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 29. oktober 2019 – Bundesrepublik Deutschland mod Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Sag C-802/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 31. oktober 2019 – Firma Z mod Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Sag C-804/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Salzburg (Østrig) den 31. oktober 2019 – BU mod Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Sag C-808/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Gera (Tyskland) den 4. november 2019 – DS mod Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Sag C-809/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landgericht Gera (Tyskland) den 4. november 2019 – ER mod Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Sag C-816/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 5. november 2019 – QF mod Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Sag C-827/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Provincial de Pontevedra (Spanien) den 13. november 2019 – D.A.T.A. m.fl. mod Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Sag C-841/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social no41 de Madrid (Spanien) den 20. november 2019 – JL mod Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Sag C-842/19: Sag anlagt den 19. november 2019 – Europa-Kommissionen mod Kongeriget Belgien

26

2020/C 45/25

Sag C-872/19 P: Appel iværksat den 28. november 2019 af Den Bolivariske Republik Venezuela til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Udvidede Afdeling) den 20. september 2019 i sag T-65/18, Venezuela mod Rådet

27

2020/C 45/26

Sag C-874/19 P: Appel iværksat den 28. november 2019 af Aeris Invest Sàrl til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 10. oktober 2019 i sag T-599/18, Aeris Invest mod SRB

28

2020/C 45/27

Sag C-883/19 P: Appel iværksat den 3. december 2019 af HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc og HSBC France til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-105/17, HSBC Holdings plc m.fl. mod Kommissionen

29

2020/C 45/28

Sag C-885/19 P: Appel iværksat den 4. december 2019 af Fiat Chrysler Finance Europe til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Udvidede Afdeling) den 24. september 2019 i forenede sager T-755/15 og T-759/15, Luxembourg og Fiat Chrysler Finance Europe mod Kommissionen

30

2020/C 45/29

Sag C-888/19 P: Appel iværksat den 4. december 2019 af GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mod Kommissionen

31

2020/C 45/30

Sag C-891/19 P: Appel iværksat den 4. december 2019 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 24. september 2019 i sag T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube mod Kommissionen

32

2020/C 45/31

Sag C-897/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vrhovni sud (Kroatien) den 5. december 2019 – Den Russiske Føderation

33

2020/C 45/32

Sag C-735/18: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 21. oktober 2019 – IZ mod Ryanair DAC (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Justice de paix du troisième canton de Charleroi – Belgien)

34

2020/C 45/33

Sag C-281/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. november 2019 – XS mod Recteur de l'académie de Paris (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal administratif de Paris – Frankrig)

34

2020/C 45/34

Sag C-395/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 26. november 2019 – VT og WU mod easyJet Airline Co. Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal d’instance de Nice – Frankrig)

34

 

Retten

2020/C 45/35

Sag T-749/19: Sag anlagt den 1. november 2019 – John Wood Group m.fl. mod Kommissionen

35

2020/C 45/36

Sag T-762/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Rio Tinto European Holdings m.fl. mod Kommissionen

36

2020/C 45/37

Sag T-763/19: Sag anlagt den 8. noveber 2019 – Ultra Electronics Holdings m.fl. mod Kommissionen

38

2020/C 45/38

Sag T-764/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Keller Holdings mod Kommissionen

40

2020/C 45/39

Sag T-765/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Genus Investments mod Kommissionen

41

2020/C 45/40

Sag T-766/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Just Eat Holding mod Kommissionen

43

2020/C 45/41

Sag T-767/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Markit Group mod Kommissionen

45

2020/C 45/42

Sag T-768/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Elementis mod Kommissionen

46

2020/C 45/43

Sag T-769/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Informa m.fl. mod Kommissionen

48

2020/C 45/44

Sag T-770/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – Merlin UK Finco 1 m.fl. mod Kommissionen

50

2020/C 45/45

Sag T-771/19: Sag anlagt den 11. november 2019 – Experian Finance 2012 mod Kommissionen

51

2020/C 45/46

Sag T-778/19: Sag anlagt den 11. november 2019 – William Grant & Sons og William Grant & Sons Investments mod Kommissionen

53

2020/C 45/47

Sag T-773/19: Sag anlagt den 11. november 2019 – BAE Systems mod Kommissionen

54

2020/C 45/48

Sag T-774/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – FA Sub 3 Ltd mod Kommissionen

55

2020/C 45/49

Sag T-775/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – Sheldon og Kingfisher International mod Kommissionen

57

2020/C 45/50

Sag T-776/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – JIB Overseas mod Kommissionen

59

2020/C 45/51

Sag T-778/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – RDI Reit mod Kommissionen

60

2020/C 45/52

Sag T-779/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – Ashtead Financing mod Kommissionen

62

2020/C 45/53

Sag T-780/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – Smith & Nephew USD og Smith & Nephew USD One mod Kommissionen

64

2020/C 45/54

Sag T-781/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – Rigid Plastic Containers Finance og RPC Pisces Holdings mod Kommissionen

65

2020/C 45/55

Sag T-782/19: Sag anlagt den 8. november 2019 – St Schrader Holding Company UK mod Kommissionen

67

2020/C 45/56

Sag T-783/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – Royal Mail Investments mod Kommissionen

69

2020/C 45/57

Sag T-784/19: Sag anlagt den 12. november 2019 – William Hill and William Hill Organization mod Kommissionen

70

2020/C 45/58

Sag T-785/19: Sag anlagt den 13. november 2019 – Anglo American International mod Kommissionen

72

2020/C 45/59

Sag T-786/19: Sag anlagt den 13. november 2019 – Simfer Jersey mod Kommissionen

73

2020/C 45/60

Sag T-787/19: Sag anlagt den 13. november 2019 – The Sage Group m.fl. mod Kommissionen

75

2020/C 45/61

Sag T-789/19: Sag anlagt den 14. november 2019 – Moerenhout m.fl. mod Kommissionen

76

2020/C 45/62

Sag T-798/19: Sag anlagt den 18. november 2019 – Bennahmias mod Parlamentet

77

2020/C 45/63

Sag T-799/19: Sag anlagt den 18. november 2019 – Bennahmias mod Parlamentet

78

2020/C 45/64

Sag T-800/19: Sag anlagt den 20. november 2019 – Austria Tabak mod EUIPO – Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Sag T-802/19: Sag anlagt den 19. november 2019 – Kisscolor Living mod EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Sag T-803/19: Sag anlagt den 19. november 2019 – etc-gaming og Casino-Equipment mod Kommissionen

80

2020/C 45/67

Sag T-810/19: Sag anlagt den 25. november 2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management mod EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Sag T-820/19: Sag anlagt den 3. december 2019 – Totalizator Sportowy mod EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Sag T-825/19: Sag anlagt den 4. december 2019 – Tazzetti SpA mod Kommissionen

83

2020/C 45/70

Sag T-826/19: Sag anlagt den 4. december 2019 – Tazzetti mod Kommissionen

85

2020/C 45/71

Sag T-833/19: Sag anlagt den 6. december 2019 – Grammer mod EUIPO (Gengivelse af en geometrisk figur)

85

2020/C 45/72

Sag T-834/19: Sag anlagt den 5. december 2019 – e*Message Wireless Information Services mod EUIPO – Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Sag T-836/19: Sag anlagt den 10. december 2019 – Première Vision mod EUIPO – Vente Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Sag T-838/19: Sag anlagt den 10. december 2019 – Koopman International mod EUIPO – Tinnus Enterprises og Mystic Products Import & Export (Væskedistributionsudstyr)

88

2020/C 45/75

Sag T-839/19: Sag anlagt den 10. december 2019 – Koopman International mod EUIPO – Tinnus Enterprises og Mystic Products (Fluid distribution equipement)

89

2020/C 45/76

Sag T-840/19: Sag anlagt den 10. december 2019 – Koopman International mod EUIPO – Tinnus Enterprises and Mystic Products Import & Export (Væskedistributionsudstyr)

90

2020/C 45/77

Sag T-841/19: Sag anlagt den 10. december 2019 – Koopman International mod EUIPO – Tinnus Enterprises and Mystic Products Import & Export (Væskedistributionsudstyr)

91

2020/C 45/78

Sag T-842/19: Sag anlagt den 10. december 2019 – Koopman International mod EUIPO – Tinnus Enterprises og Mystic Products (Væskedistributionsudstyr)

92

2020/C 45/79

Sag T-843/19: Sag anlagt den 12. december 2019 – Correia mod EØSU

93

2020/C 45/80

Sag T-844/19: Sag anlagt den 12. december 2019 – Apologistics mod EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Sag T-847/19: Sag anlagt den 13. december 2019 – X-cen-tek mod EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Sag T-858/19: Sag anlagt den 18. december 2019 – easyCosmetic Swiss mod EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


DA

 

Top