EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 45, 10. února 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 45

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
10. února 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2020/C 45/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

2020/C 45/02

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. listopadu 2019 o přístupu veřejnosti k dokumentům, které má Soudní dvůr Evropské unie v držení v souvislosti s výkonem svých správních funkcí

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2020/C 45/03

Věc C-211/17: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bacău - Rumunsko) – SC Topaz Development SRL v. Constantin Juncu, Raisa Juncu („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 93/13/EHS – Nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách – Smlouva o budoucí smlouvě kupní vypracovaná developerem a ověřená notářem – Článek 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 – Důkaz o dojednání ustanovení – Domněnka – Podpis smlouvy spotřebitelem – Článek 3 odst. 3 – Příloha bod 1 písm. d) až f) a i) – Výslovná rozvazovací doložka – Sankční ustanovení – Zneužívající povaha – Články 6 a 7 – Možnost vnitrostátního soudu změnit ustanovení, jehož zneužívající povaha byla konstatována“)

8

2020/C 45/04

Spojené věci C-540/17 a 541/17: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht - Německo) – Spolková republika Německo v. Adel Hamed (C-540/17) a Amar Omar (C-541/17) („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Společné řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany – Směrnice 2013/32/EU – Článek 33 odst. 2 písm. a) – Odmítnutí žádosti o azyl orgány členského státu jako nepřípustné z důvodu předchozího přiznání postavení uprchlíka v jiném členském státě – Článek 4 Listiny základních práv Evropské unie – Skutečné a prokázané riziko nelidského či ponižujícího zacházení – Životní podmínky osob, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka v uvedeném jiném členském státě“)

9

2020/C 45/05

Spojené věci C-439/18 a C-472/18: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. října 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Španělsko) – OH (C-439/18), ER (C-472/18) v. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 97/81/ES – Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku – Ustanovení 4 – Pracovníci a pracovnice – Zásada rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – Směrnice 2006/54/ES – Článek 14 odst. 1 – Pracovník na částečný úvazek s cyklickým vertikálním rozložením pracovní doby – Uznání počtu odpracovaných let – Způsob výpočtu příplatků za odpracovaná tříletá období – Vyloučení neodpracovaných dob“)

10

2020/C 45/06

Věc C-552/18: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato - Itálie) – Indaco Service Soc. coop. sociale, jednající vlastním jménem a jako zmocněnkyně Coop. sociale il Melograno v. Ufficio Territoriale del Governo Taranto („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Veřejné zakázky – Směrnice 2014/24/EU – Článek 57 odst. 4 písm. c) a g) – Zadávání veřejných zakázek na služby – Fakultativní důvody pro vyloučení – Vážné profesní pochybení – Zpochybnění důvěryhodnosti hospodářského subjektu – Dřívější veřejná zakázka – Plnění – Nedostatky – Ukončení – Žaloba – Posouzení porušení smlouvy veřejným zadavatelem – Zabránění až do skončení soudního řízení“)

10

2020/C 45/07

Věc C-756/18: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Francie) – LC, MD v. easyJet Airline Co. Ltd („Řízení o předběžné otázce – Jednací řád Soudního dvora – Článek 99 – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Významné zpoždění letů – Právo cestujících na náhradu škody – Důkaz, že se cestující přihlásil k přepravě – Rezervace potvrzená leteckým dopravcem“)

11

2020/C 45/08

Věc C-292/19: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Maďarsko) – PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Základ daně – Snížení – Směrnice 2006/112/ES – Článek 90 – Zásada daňové neutrality – Pohledávka, jež se stala po úpadkovém řízení nedobytnou“)

12

2020/C 45/09

Věc C-486/19: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 19. listopadu 2019 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus - Finsko) – trestní řízení proti A, B („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Státní podpory – Daň z cukrovinek, zmrzlin a osvěžujících nápojů – Osvobození podobných výrobků od daně, které by mohlo představovat státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU – Pravomoc uložit trestní sankci v případě nesplnění povinností týkajících se této daně“)

13

2020/C 45/10

Věc C-713/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2019 Ramónem Guiralem Brotem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-772/17, Café del Mar a další v. EUIPO - Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

Věc C-714/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2019 Ramónem Guiralem Brotem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-773/17, Café del Mar a další v. EUIPO - Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/12

Věc C-715/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. září 2019 Ramónem Guiralem Brotem proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-774/17, Café del Mar a další v. EUIPO - Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

Věc C-759/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Gera (Německo) dne 16. října 2019 – PG v. Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Věc C-786/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 23. října 2019 – The North of England P & I Association Ltd., zároveň jako právní nástupkyně Marine Shipping Mutual Insurance Company v. Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Věc C-793/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 29. října 2019 – Spolková republika Německo v. SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Věc C-794/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 29. října 2019 – Spolková republika Německo v. Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Věc C-802/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 31. října 2019 – Firma Z v. Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Věc C-804/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 31. října 2019 – BU v. Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Věc C-808/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Gera (Německo) dne 4. listopadu 2019 – DS v. Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Věc C-809/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Gera (Německo) dne 4. listopadu 2019 – ER v. Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Věc C-816/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 5. listopadu 2019 – QF v. Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Věc C-827/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Pontevedra (Španělsko) dne 13. listopadu 2019 – D.A.T.A. a další v. Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Věc C-841/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social no41 de Madrid (Španělsko) dne 20. listopadu 2019 – JL v. Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Věc C-842/19: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – Evropská komise v. Belgické království

26

2020/C 45/25

Věc C-872/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 Bolívarovská republika Venezuela proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého, rozšířeného senátu) vydanému dne 20. září 2019 ve věci T-65/18, Venezuela v. Rada

27

2020/C 45/26

Věc C-874/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 Aeris Invest Sàrl proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. října 2019 ve věci T-599/18, Aeris Invest v. SRB

28

2020/C 45/27

Věc C-883/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2019 HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France proti rozsudku Tribunálu (druhého, rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-105/17, HSBC Holdings plc a další v. Komise

29

2020/C 45/28

Věc C-885/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Fiat Chrysler Finance Europe proti rozsudku Tribunálu (sedmého, rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve spojených věcech T-755/15 a 759/15, Lucembursko a Fiat Chrysler Finance Europe v. Komise

30

2020/C 45/29

Věc C-888/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. Komise

31

2020/C 45/30

Věc C-891/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2019 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube v. Komise

32

2020/C 45/31

Věc C-897/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovnim sudom (Chorvatsko) dne 5. prosince 2019 – I.N.

33

2020/C 45/32

Věc C-735/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgie) – IZ v. Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

Věc C-281/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Paris - Francie) – XS v. Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Věc C-395/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 26. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Nice - Francie) – VT, WU v. easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Tribunál

2020/C 45/35

Věc T-749/19: Žaloba podaná dne 1. listopadu 2019 – John Wood Group a další v. Komise

35

2020/C 45/36

Věc T-762/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Rio Tinto European Holdings a další v. Komise

36

2020/C 45/37

Věc T-763/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Ultra Electronics Holdings a další v. Komise

38

2020/C 45/38

Věc T-764/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Keller Holdings v. Komise

40

2020/C 45/39

Věc T-765/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Genus Investments v. Komise

41

2020/C 45/40

Věc T-766/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Just Eat Holding v. Komise

43

2020/C 45/41

Věc T-767/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Markit Group v. Komise

45

2020/C 45/42

Věc T-768/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Elementis v. Komise

46

2020/C 45/43

Věc T-769/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Informa a další v. Komise

48

2020/C 45/44

Věc T-770/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Merlin UK Finco 1 a další v. Komise

50

2020/C 45/45

Věc T-771/19: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2019 – Experian Finance 2012 v. Komise

51

2020/C 45/46

Věc T-772/19: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2019 – William Grant & Sons a William Grant & Sons Investments v. Komise

53

2020/C 45/47

Věc T-773/19: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2019 – BAE Systems v. Komise

54

2020/C 45/48

Věc T-774/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – FA Sub 3 v. Komise

55

2020/C 45/49

Věc T-775/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – Sheldon a Kingfisher International v. Komise

57

2020/C 45/50

Věc T-776/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – JIB Overseas v. Komise

59

2020/C 45/51

Věc T-778/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – RDI Reit v. Komise

60

2020/C 45/52

Věc T-779/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – Ashtead Financing v. Komise

62

2020/C 45/53

Věc T-780/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – Smith & Nephew USD a Smith & Nephew USD One v. Komise

64

2020/C 45/54

Věc T-781/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – Rigid Plastic Containers Finance a RPC Pisces Holdings v. Komise

65

2020/C 45/55

Věc T-782/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – St Schrader Holding Company UK v. Komise

67

2020/C 45/56

Věc T-783/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – Royal Mail Investments v. Komise

69

2020/C 45/57

Věc T-784/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – William Hill a William Hill Organization v. Komise

70

2020/C 45/58

Věc T-785/19: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2019 – Anglo American International. v. Komise

72

2020/C 45/59

Věc T-786/19: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2019 – Simfer Jersey v. Komise

73

2020/C 45/60

Věc T-787/19: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2019 – The Sage Group a další v. Komise

75

2020/C 45/61

Věc T-789/19: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2019 – Moerenhout a další v. Komise

76

2020/C 45/62

Věc T-798/19: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2019 – Bennahmias v. Parlament

77

2020/C 45/63

Věc T-799/19: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2019 – Bennahmias v. Parlament

78

2020/C 45/64

Věc T-800/19: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2019 – Austria Tabak v. EUIPO - Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Věc T-802/19: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – Kisscolor Living v. EUIPO - Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Věc T-803/19: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – etc-gaming a Casino-Equipment v. Komise

80

2020/C 45/67

Věc T-810/19: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management v. EUIPO - Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Věc T-820/19: Žaloba podaná dne 3. prosince 2019 – Totalizator Sportowy v. EUIPO - Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Věc T-825/19: Žaloba podaná dne 4. prosince 2019 – Tazzetti v. Komise

83

2020/C 45/70

Věc T-826/19: Žaloba podaná dne 4. prosince 2019 – Tazzetti v. Komise

85

2020/C 45/71

Věc T-833/19: Žaloba podaná dne 6. prosince 2019 – Grammer v. EUIPO (vyobrazení geometrické figury)

85

2020/C 45/72

Věc T-834/19: Žaloba podaná dne 5. prosince 2019 – e*Message Wireless Information Services v. EUIPO - Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Věc T-836/19: Žaloba podaná dne 10. prosince 2019 – Première Vision v. EUIPO - Vente Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Věc T-838/19: Žaloba podaná dne 10. prosince 2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises a Mystic Products Import & Export (Zařízení na rozvod tekutin)

88

2020/C 45/75

Věc T-839/19: Žaloba podaná dne 10. prosince 2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises a Mystic Products Import & Export (Zařízení pro rozvod tekutin)

89

2020/C 45/76

Věc T-840/19: Žaloba podaná dne 10. prosince 2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises a Mystic Products Import & Export (Zařízení pro rozvod tekutin)

90

2020/C 45/77

Věc T-841/19: Žaloba podaná dne 10. prosince 2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises a Mystic Products Import & Export (Zařízení pro rozvod tekutin)

91

2020/C 45/78

Věc T-842/19: Žaloba podaná dne 10. prosince 2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises a Mystic Products Import & Export (Zařízení pro rozvod tekutin)

92

2020/C 45/79

Věc T-843/19: Žaloba podaná dne 12. prosince 2019 – Correia v. EHSV

93

2020/C 45/80

Věc T-844/19: Žaloba podaná dne 12. prosince 2019 – Apologistics v. EUIPO - Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Věc T-847/19: Žaloba podaná dne 13. prosince 2019 – X-cen-tek v. EUIPO - Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Věc T-858/19: Žaloba podaná dne 18. prosince 2019 – easyCosmetic Swiss v. EUIPO - U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


CS

 

Top