EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 45, 2020 m. vasario 10 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 45

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

63 metai
2020m. vasario 10d.


Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2020/C 45/01

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1

2020/C 45/02

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Sprendimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo vykdant administracines funkcijas turimais dokumentais

2


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2020/C 45/03

Byla C-211/17: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) nutartis byloje (Curtea de Apel Bacău (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Vartotojų apsauga – Direktyva 93/13/EEB – Nesąžiningos sąlygos sutartyse su vartotojais – Nekilnojamojo turto projekto vystytojo parengta ir notaro patvirtinta preliminari sutartis – 3 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 1 dalis – Įrodymas, kad dėl sąlygų buvo derėtasi – Prezumpcija – Vartotojo pasirašyta sutartis – 3 straipsnio 3 dalis – Priedo 1 punkto d – f ir i papunkčiai – Aiški sutarties nutraukimo sąlyga – Baudos skyrimo sąlyga – Nesąžiningas pobūdis – 6 ir 7 straipsniai – Nacionalinio teismo galimybė pakeisti nesąžininga pripažintą sąlygą)

8

2020/C 45/04

Sujungtos bylos C-540/17 ir C-541/17: 2019 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis byloje (Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Vokietijos Federacinė Respublika/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendra tvarka – Direktyva 2013/32/ES – 33 straipsnio 2 dalies a punktas – Valstybės narės institucijų sprendimas atmesti prieglobsčio prašymą kaip nepriimtiną, motyvuojant anksčiau kitoje valstybėje narėje suteiktu pabėgėlio statusu – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnis – Reali ir pagrįsta nežmoniško ar žeminamo elgesio grėsmė – Pabėgėlio statusą turinčių asmenų gyvenimo sąlygos šioje kitoje valstybėje narėje)

9

2020/C 45/05

Sujungtos bylos C-439/18 ir C-472/18: 2019 m. spalio 15 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Socialinė politika – Direktyva 97/81/EB – Bendrasis susitarimas dėl darbo ne visą darbo dieną – 4 straipsnis – Darbuotojai vyrai ir moterys – Moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principas – Direktyva 2006/54/EB – 14 straipsnio 1 dalis – Vertikalaus cikliško tipo darbą ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai – Darbo stažo pripažinimas – Trimečio tarnybos stažo priedo apskaičiavimo tvarka – Nedarbo laikotarpių neįtraukimas)

10

2020/C 45/06

Byla C-552/18: 2019 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) nutartis byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Indaco Service Soc. coop. sociale, veikianti savo vardu ir kaip Coop. sociale il Melogranob įgaliotinė/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Viešieji pirkimai – Direktyva 2014/24/ES – 57 straipsnio 4 dalies c ir g punktai – Viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymas – Neprivalomi pašalinimo pagrindai – Sunkus profesinis nusižengimas – Abejonė dėl ekonominės veiklos vykdytojo sąžiningumo – Ankstesnė sutartis – Vykdymas – Įsipareigojimų neįvykdymai – Nutraukimas – Ieškinys teisme – Perkančiosios organizacijos sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo vertinimas – Kliudymas iki teismo proceso pabaigos)

10

2020/C 45/07

Byla C-756/18: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje (Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamentas – 99 straipsnis – Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – Skrydžio atidėjimas ilgam laikui – Keleivių teisė į kompensaciją – Įrodymas, kad keleivis atvyko registruotis – Rezervacija, kurią patvirtina oro vežėjas)

11

2020/C 45/08

Byla C-292/19: 2019 m. spalio 24 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Bendra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema – Apmokestinamoji vertė – Sumažinimas – Direktyva 2006/112/EB – 90 straipsnis – Mokesčių neutralumo principas – Dėl bankroto procedūros beviltiška tapusi skola)

12

2020/C 45/09

Byla C-486/19: 2019 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) nutartis (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš A, B (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teisingumo Teismo procedūros reglamento 99 straipsnis – Valstybės pagalba – Konditerijos gaminiams, valgomiesiems ledams ir gaiviesiems gėrimams taikomas mokestis – Netaikymas panašiems gaminiams, galintis būti valstybės pagalba, kaip ji suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį – Galimybė skirti baudžiamąją sankciją už su šiuo mokesčiu susijusių įsipareigojimų neįvykdymą)

13

2020/C 45/10

Byla C-713/19 P: 2019 m. rugsėjo 24 d. Ramón Guiral Broto pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-772/17 Café del Mar ir kt./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

Byla C-714/19 P: 2019 m. rugsėjo 24 d. Ramón Guiral Broto pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-773/17 Café del Mar ir kt./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

14

2020/C 45/12

Byla C-715/19 P: 2019 m. rugsėjo 24 d. Ramón Guiral Broto pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-774/17 Café del Mar ir kt./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

Byla C-759/19: 2019 m. spalio 16 d. Landgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PG/Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Byla C-786/19: 2019 m. spalio 23 d. Finanzgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje The North of England P & I Association Ltd., Marine Shipping Mutual Insurance Company teisių perėmėja/Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Byla C-793/19: 2019 m. spalio 29 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vokietijos Federacinė Respublika/SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Byla C-794/19: 2019 m. spalio 29 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vokietijos Federacinė Respublika/Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Byla C-802/19: 2019 m. spalio 31 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Įmonė Z/Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Byla C-804/19: 2019 m. spalio 31 d. Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BU/Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Byla C-808/19: 2019 m. lapkričio 4 d. Landgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DS/Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Byla C-809/19: 2019 m. lapkričio 4 d. Landgericht Gera (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ER/Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Byla C-816/19: 2019 m. lapkričio 5 d. Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QF/Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Byla C-827/19: 2019 m. lapkričio 13 d. Audiencia Provincial de Pontevedra (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje D.A.T.A. ir kt./Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Byla C-841/19: 2019 m. lapkričio 20 d. Juzgado de lo Social no 41 de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BT/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Byla C-842/19: 2019 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Belgijos Karalystė

26

2020/C 45/25

Byla C-872/19 P: 2019 m. lapkričio 28 d. Venesuelos Bolivaro Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-65/18 Venesuela/Taryba

27

2020/C 45/26

Byla C-874/19 P: 2019 m. lapkričio 28 d. Aeris Invest Sàrl pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. spalio 10 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-599/18 Aeris Invest/BPV

28

2020/C 45/27

Byla C-883/19 P: 2019 m. gruodžio 3 d. HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-105/17 HSBC Holdings plc ir kt./Komisija

29

2020/C 45/28

Byla C-885/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d. Fiat Chrysler Finance Europe pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-755/15 Liuksemburgas ir Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

30

2020/C 45/29

Byla C-888/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d. GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-586/14 RENV Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisija

31

2020/C 45/30

Byla C-891/19 P: 2019 m. gruodžio 4 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-500/17 Hubei Xinyegang Special Tube/Komisija

32

2020/C 45/31

Byla C-897/19: 2019 m. gruodžio 5 d. Vrhovni sud (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rusijos Federacija

33

2020/C 45/32

Byla C-735/18: 2019 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) IZ/Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

Byla C-281/19: 2019 m. lapkričio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal administratif de Paris (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) XS/Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Byla C-395/19: 2019 m. lapkričio 26 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis byloje (Tribunal d'instance de Nice (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Bendrasis Teismas

2020/C 45/35

Byla T-749/19: 2019 m. lapkričio 1 d. pareikštas ieškinys byloje John Wood Group ir kt./Komisija

35

2020/C 45/36

Byla T-762/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Rio Tinto European Holdings ir kt./Komisija

36

2020/C 45/37

Byla T-763/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Ultra Electronics Holdings ir kt./Komisija

38

2020/C 45/38

Byla T-764/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Keller Holdings/Komisija

40

2020/C 45/39

Byla T-765/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Genus Investments/Komisija

41

2020/C 45/40

Byla T-766/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Just Eat Holding/Komisija

43

2020/C 45/41

Byla T-767/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Markit Group/Komisija

45

2020/C 45/42

Byla T-768/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Elementis/Komisija

46

2020/C 45/43

Byla T-769/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Informa ir kt./Komisija

48

2020/C 45/44

Byla T-770/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje Merlin UK Finco 1 ir kt./Komisija

50

2020/C 45/45

Byla T-771/19: 2019 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Experian Finance 2012/Komisija

51

2020/C 45/46

Byla T-772/19: 2019 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje William Grant & Sons ir William Grant & Sons Investments/Komisija

53

2020/C 45/47

Byla T-773/19: 2019 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje BAE Systems/Komisija

54

2020/C 45/48

Byla T-774/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje FA Sub 3/Komisija

55

2020/C 45/49

Byla T-775/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Sheldon ir Kingfisher International/Komisija

57

2020/C 45/50

Byla T-776/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje JIB Overseas/Komisija

59

2020/C 45/51

Byla T-778/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje RDI Reit/Komisija

60

2020/C 45/52

Byla T-779/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Ashtead Financing/Komisija

62

2020/C 45/53

Byla T-780/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Smith & Nephew USD ir Smith & Nephew USD One/Komisija

64

2020/C 45/54

Byla T-781/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Rigid Plastic Containers Finance ir RPC Pisces Holdings/Komisija

65

2020/C 45/55

Byla T-782/19: 2019 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje St Schrader Holding Company UK/Komisija

67

2020/C 45/56

Byla T-783/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Royal Mail Investments/Komisija

69

2020/C 45/57

Byla T-784/19: 2019 m. lapkričio 12 d. pareikštas ieškinys byloje William Hill ir William Hill Organization/Komisija

70

2020/C 45/58

Byla T-785/19: 2019 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Anglo American International/Komisija

72

2020/C 45/59

Byla T-786/19: 2019 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Simfer Jersey/Komisija

73

2020/C 45/60

Byla T-787/19: 2019 m. lapkričio 13 d. pareikštas ieškinys byloje The Sage Group ir kt./Komisija

75

2020/C 45/61

Byla T-789/19: 2019 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Moerenhout ir kt./Komisija

76

2020/C 45/62

Byla T-798/19: 2019 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Bennahmias/Parlamentas

77

2020/C 45/63

Byla T-799/19: 2019 m. lapkričio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Bennahmias/Parlamentas

78

2020/C 45/64

Byla T-800/19: 2019 m. lapkričio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Byla T-802/19: 2019 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Byla T-803/19: 2019 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje etc-gaming ir Casino-Equipment/Komisija

80

2020/C 45/67

Byla T-810/19: 2019 m. lapkričio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Byla T-820/19: 2019 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Byla T-825/19: 2019 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Tazzetti/Komisija

83

2020/C 45/70

Byla T-826/19: 2019 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Tazzetti/Komisija

85

2020/C 45/71

Byla T-833/19: 2019 m. gruodžio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Grammer/EUIPO (Geometrinės figūros pavaizdavimas)

85

2020/C 45/72

Byla T-834/19: 2019 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Byla T-836/19: 2019 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Byla T-838/19: 2019 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises ir Mystic Products (Skysčių paskirstymo įranga)

88

2020/C 45/75

Byla T-839/19: 2019 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises ir Mystic Products (Skysčių paskirstymo įranga)

89

2020/C 45/76

Byla T-840/19: 2019 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises ir Mystic Products (Skysčių paskirstymo įranga)

90

2020/C 45/77

Byla T-841/19: 2019 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises ir Mystic Products (Skysčių paskirstymo įranga)

91

2020/C 45/78

Byla T-842/19: 2019 m. gruodžio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises ir Mystic Products (Skysčių paskirstymo įranga)

92

2020/C 45/79

Byla T-843/19: 2019 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Correia/EESRK

93

2020/C 45/80

Byla T-844/19: 2019 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Byla T-847/19: 2019 m. gruodžio 13 d. pareikštas ieškinys byloje X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Byla T-858/19: 2019 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje easyCosmetic Swiss/EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


LT

 

Top