EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 45, 10. helmikuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 45

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
10. helmikuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2020/C 45/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

2020/C 45/02

Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 26 päivänä marraskuuta 2019, yleisön oikeudesta tutustua Euroopan unionin tuomioistuimen hallussa sen hallinnollisten tehtävien hoitamiseksi oleviin asiakirjoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2020/C 45/03

asia C-211/17: Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 24.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Bacău – Romania) – SC Topaz Development SRL v. Constantin Juncu ja Raisa Juncu (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Kuluttajansuoja – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Rakennuttajan laatima ja notaarin vahvistama kauppaa koskeva esisopimus – 3 artiklan 2 kohta ja 4 artiklan 1 kohta – Näyttö siitä, että sopimusehdoista on neuvoteltu – Olettama – Kuluttaja on allekirjoittanut sopimuksen – 3 artiklan 3 kohta – Liitteessä olevan 1 kohdan d – f ja i alakohta – Nimenomainen purkuehto – Sopimussakkoehto – Kohtuuttomuus – 6 ja 7 artikla – Kansallisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa ehtoa, joka on todettu kohtuuttomaksi)

8

2020/C 45/04

yhdistetyt asiat C-540/17 ja C-541/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 13.11.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – Saksan liittotasavalta v. Adel Hamed (C-540/17) ja Amar Omar (C-541/17) (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 33 artiklan 2 kohdan a alakohta – Jäsenvaltion viranomaisten päätös jättää turvapaikkahakemus tutkimatta, koska toinen jäsenvaltio on myöntänyt aikaisemmin hakijalle pakolaisaseman – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 4 artikla – Todellinen ja todettu epäinhimillisen tai halventavan kohtelun riski – Pakolaisaseman saaneiden henkilöiden elinolot tässä toisessa jäsenvaltiossa)

9

2020/C 45/05

yhdistetyt asiat C-439/18 ja C-472/18: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 15.11.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Espanja) – OH (C-439/18) ja ER (C-472/18) v. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 97/81/EY – Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – 4 lauseke – Mies- ja naispuoliset työntekijät – Periaate miesten ja naisten yhtäläisistä mahdollisuuksista ja yhdenvertaisesta kohtelusta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa – Direktiivi 2006/54/EY – 14 artiklan 1 kohta – Jaksottaista vertikaalista osa-aikatyötä tekevä työntekijä – Palvelusajan huomioon ottaminen – Kolmen vuoden välein myönnettävien ikälisien laskentamenetelmä – Ajanjaksojen, jolloin ei työskennellä, poissulkeminen)

10

2020/C 45/06

asia C-552/18: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 20.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Indaco Service Soc. coop. Sociale, joka toimii omissa nimissään ja Coop. sociale il Melogranon edustajana v. Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2014/24/EU – 57 artiklan 4 kohdan c ja g alakohta – Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekeminen – Vapaaehtoiset poissulkemisperusteet – Ammatin harjoittamiseen liittyvä vakava virhe – Talouden toimijan luotettavuuden kyseenalaistaminen – Aiempi sopimus – Täytäntöönpano – Puutteet – Irtisanominen – Oikeussuojakeino – Hankintaviranomaisen sopimukseen perustuvasta laiminlyönnistä tekemä arvio – Oikeudenkäyntimenettelyn päättymiseen saakka ilmenevä este)

10

2020/C 45/07

asia C-756/18: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 24.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois – Ranska) – LC ja MD v. easyJet Airline Co. Ltd (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestys – 99 artikla – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Lennon pitkäaikainen viivästyminen – Matkustajien oikeus korvaukseen – Näyttö matkustajan lähtöselvitykseen ilmoittautumisesta – Lentoliikenteen harjoittajan vahvistama varaus)

11

2020/C 45/08

asia C-292/19: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 24.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (ALV) – Veron peruste – Alentaminen – Direktiivi 2006/112/EY – 90 artikla – Verotuksen neutraalisuuden periaate – Saatava, joka on tullut perintäkelvottomaksi konkurssimenettelyn johdosta)

12

2020/C 45/09

asia C-486/19: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 19.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein oikeus – Suomi) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat A ja B (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Valtiontuki – Makeisista, jäätelöstä ja virvoitusjuomista suoritettava vero – Samankaltaisten tuotteiden verottomuus, joka saattaa olla SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea – Oikeus tuomita rikosoikeudelliseen rangaistukseen kyseiseen veroon liittyvien velvollisuuksien laiminlyömisen vuoksi)

13

2020/C 45/10

asia C-713/19 P: Valitus, jonka Ramón Guiral Broto on tehnyt 24.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-772/17, Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), 12.7.2019 antamasta tuomiosta

13

2020/C 45/11

asia C-714/19 P: Valitus, jonka Ramón Guiral Broto on tehnyt 24.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-773/17, Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), 12.7.2019 antamasta tuomiosta

14

2020/C 45/12

asia C-715/19 P: Valitus, jonka Ramón Guiral Broto on tehnyt 24.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-774/17, Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (C del M), 12.7.2019 antamasta tuomiosta

14

2020/C 45/13

asia C-759/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Gera (Saksa) on esittänyt 16.10.2019 – PG v. Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

asia C-786/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 23.10.2019 – The North of England P & I Association Ltd., samanaikaisesti Marine Shipping Mutual Insurance Companyn oikeudellisena seuraajana v. Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

asia C-793/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 29.10.2019 – Saksan valtio v. SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

asia C-794/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 29.10.2019 – Saksan valtio v. Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

asia C-802/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 31.10.2019 – Yritys Z v. Verotoimisto Y

20

2020/C 45/18

asia C-804/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Salzburg (Itävalta) on esittänyt 31.10.2019 – BU v. Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

asia C-808/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Gera (Saksa) on esittänyt 4.11.2019 – DS v. Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

asia C-809/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Gera (Saksa) on esittänyt 4.11.2019 – ER v. Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

asia C-816/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 5.11.2019 – QF v. Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

asia C-827/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Pontevedra (Espanja) on esittänyt 13.11.2019 – D.A.T.A. ym v. Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

asia C-841/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social no 41 de Madrid (Espanja) on esittänyt 20.11.2019 – JL v. Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

25

2020/C 45/24

asia C-842/19: Kanne 19.11.2019 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

26

2020/C 45/25

asia C-872/19 P: Valitus, jonka Venezuelan bolivariaaninen tasavalta on tehnyt 28.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-65/18, Venezuela v. komissio, 20.9.2019 antamasta tuomiosta

27

2020/C 45/26

asia C-874/19 P: Valitus, jonka Aeris Invest Sàrl on tehnyt 28.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-599/18, Aeris Invest v. SRB, 10.10.2019 antamasta määräyksestä

28

2020/C 45/27

asia C-883/19 P: Valitus, jonka HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc ja HSBC France ovat tehneet 3.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) asiassa T-105/17, HSBC Holdings ym. v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

29

2020/C 45/28

asia C-885/19 P: Valitus, jonka Fiat Chrysler Finance Europe on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu seitsemäs jaosto) yhdistetyissä asioissa T-755/15 ja T-759/15, Luxemburg ja Fiat Chrysler Finance Europe v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

30

2020/C 45/29

asia C-888/19 P: Valitus, jonka GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

31

2020/C 45/30

asia C-891/19 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 4.12.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube v. komissio, 24.9.2019 antamasta tuomiosta

32

2020/C 45/31

asia C-897/19 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovni sud (Kroatia) on esittänyt 5.12.2019 – Venäjän federaatio

33

2020/C 45/32

asia C-735/18: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 21.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Justice de paix du troisième canton de Charleroi – Belgia) – IZ v. Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

asia C-281/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 18.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal administratif de Paris – Ranska) – XS v. Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

asia C-395/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 26.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal d'instance de Nice – Ranska) – VT ja WU v. easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2020/C 45/35

asia T-749/19: Kanne 1.11.2019 – John Wood Group ym. v. komissio

35

2020/C 45/36

asia T-762/19: Kanne 8.11.2019 – Rio Tinto European Holdings ym. v. komissio

36

2020/C 45/37

asia T-763/19: Kanne 8.11.2019 – Ultra Electronics Holdings ym. v. komissio

38

2020/C 45/38

asia T-764/19: Kanne 8.11.2019 – Keller Holdings v. komissio

40

2020/C 45/39

asia T-765/19: Kanne 8.11.2019 – Genus Investments v. komissio

41

2020/C 45/40

asia T-766/19: Kanne 8.11.2019 – Just Eat Holding v. komissio

43

2020/C 45/41

asia T-767/19: Kanne 8.11.2019 – Markit Group v. komissio

45

2020/C 45/42

asia T-768/19: Kanne 8.11.2019 – Elementis v. komissio

46

2020/C 45/43

asia T-769/19: Kanne 8.11.2019 – Informa ym. v. komissio

48

2020/C 45/44

asia T-770/19: Kanne 8.11.2019 – Merlin UK Finco 1 ym. v. komissio

50

2020/C 45/45

asia T-771/19: Kanne 11.11.2019 – Experian Finance 2012 v. komissio

51

2020/C 45/46

asia T-772/19: Kanne 11.11.2019 – William Grant & Sons ja William Grant & Sons Investments v. komissio

53

2020/C 45/47

asia T-773/19: Kanne 11.11.2019 – BAE Systems v. komissio

54

2020/C 45/48

asia T-774/19: Kanne 12.11.2019 – FA Sub 3 v. komissio

55

2020/C 45/49

asia T-775/19: Kanne 12.11.2019 – Sheldon ja Kingfisher International v. komissio

57

2020/C 45/50

asia T-776/19: Kanne 12.11.2019 – JIB Overseas v. komissio

59

2020/C 45/51

asia T-778/19: Kanne 12.11.2019 – RDI Reit v. komissio

60

2020/C 45/52

asia T-779/19: Kanne 12.11.2019 – Ashtead Financing v. komissio

62

2020/C 45/53

asia T-780/19: Kanne 12.11.2019 – Smith & Nephew USD ja Smith & Nephew USD One v. komissio

64

2020/C 45/54

asia T-781/19: Kanne 12.11.2019 – Rigid Plastic Containers Finance ja RPC Pisces Holdings v. komissio

65

2020/C 45/55

asia T-782/19: Kanne 8.11.2019 – St Schrader Holding Company UK v. komissio

67

2020/C 45/56

asia T-783/19: Kanne 12.11.2019 – Royal Mail Investments v. komissio

69

2020/C 45/57

asia T-784/19: Kanne 12.11.2019 – William Hill ja William Hill Organization v. komissio

70

2020/C 45/58

asia T-785/19: Kanne 13.11.2019 – Anglo American International v. komissio

72

2020/C 45/59

asia T-786/19: Kanne 13.11.2019 – Simfer Jersey v. komissio

73

2020/C 45/60

Asia T-787/19: Kanne 13.11.2019 The Sage Group ym. v. komissio

75

2020/C 45/61

asia T-789/19: Kanne 14.11.2019 – Moeorenhout ym. v. komissio

76

2020/C 45/62

asia T-798/19: Kanne 18.11.2019 – Bennahmias v. parlamentti

77

2020/C 45/63

asia T-799/19: Kanne 18.11.2019 – Bennahmias v. parlamentti

78

2020/C 45/64

asia T-800/19: Kanne 20.11.2019 – Austria Tabak v. EUIPO – Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

asia T-802/19: Kanne 19.11.2019 – Kisscolor Living v. EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

asia T-803/19: Kanne 19.11.2019 – etc-gaming ja Casino-Equipment v. komissio

80

2020/C 45/67

asia T-810/19: Kanne 25.11.2019 – Victoria’s Secret Stores Brand Management v. EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

asia T- 820/19: Kanne 3.12.2019 – Totalizator Sportowy v. EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

asia T-825/19: Kanne 4.12.2019 – Tazzetti v. komissio

83

2020/C 45/70

asia T-826/19: Kanne 4.12.2019 – Tazzetti v. komissio

85

2020/C 45/71

asia T-833/19: Kanne 6.12.2019 – Grammer v. EUIPO (Geometrinen kuvio)

85

2020/C 45/72

asia T-834/19: Kanne 5.12.2019 – e*Message Wireless Information Services v. EUIPO – Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

asia T-836/19: Kanne 10.12.2019 – Première Vision v. EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

asia T-838/19: Kanne 10.12.2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (nesteen annostelulaitteet)

88

2020/C 45/75

asia T-839/19: Kanne 10.12.2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Prodcuts Import & Export (nesteen annostelulaitteet)

89

2020/C 45/76

asia T-840/19: Kanne 10.12.2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (nesteen annostelulaitteet)

90

2020/C 45/77

asia T-841/19: Kanne 10.12.2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products Import & Export (nesteen annostelulaitteet)

91

2020/C 45/78

asia T-842/19: Kanne 10.12.2019 – Koopman International v. EUIPO – Tinnus Enterprises ja Mystic Products (nesteen annostelulaitteet)

92

2020/C 45/79

asia T-843/19: Kanne 12.12.2019 – Correia v. ETSK

93

2020/C 45/80

asia T-844/19: Kanne 12.12.2019 – Apologistics v. EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

asia T-847/19: Kanne 13.12.2019 – X-cen-tek v. EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

asia T-858/19: Kanne 18.12.2019 – easyCosmetic Swiss v. EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


FI

 

Top