EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Az Európai Központi Bank (EU) 2017/1539 rendelete (2017. augusztus 25.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról (EKB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 240/212


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/1539 RENDELETE

(2017. augusztus 25.)

a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/1538 rendeletnek (EKB/2017/25) a nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre történő alkalmazása időpontjának meghatározásáról (EKB/2017/26)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (1) és (3) bekezdésére, 6. cikke (2) bekezdésére, 6. cikke (5) bekezdésének d) pontjára és 10. cikkére,

tekintettel az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 468/2014/EU európai központi banki rendeletre (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (2) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére, 140. cikkére és 141. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról szóló (EU) 2015/534 rendelet módosításáról szóló, 2017. augusztus 25-i (EU) 2017/1538 európai központi banki rendeletre (EKB/2017/25) (3) és különösen annak 2. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/534 európai központi banki rendelet (EKB/2015/13) (4) a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságokhoz benyújtandó pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatási követelményeket határoz meg.

(2)

Az (EU) 2017/1538 rendelet lehetővé teszi az Európai Központi Bank (EKB) számára, hogy valamely illetékes nemzeti hatóság kérésére úgy döntsön, hogy az említett rendeletet a 86/635/EGK tanácsi irányelven (5) alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó kevésbé jelentősnek minősülő és a szóban forgó illetékes nemzeti hatóság tagállamában székhellyel rendelkező felügyelt szervezetekre 2019. január 1-jétől alkalmazza, amennyiben az adott nemzeti számviteli szabályozás a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal nem összeegyeztethető.

(3)

Az illetékes nemzeti hatóságok által az EKB-hoz 2017. július 27-ig benyújtott kérelmek nyomán és a nemzeti számviteli szabályozások EKB által elvégzett értékelését követően az EKB úgy döntött, hogy az (EU) 2017/1538 rendeletet bizonyos tagállamokban székhellyel rendelkező, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre 2019. január 1-jétől alkalmazza.

(4)

Ezért az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (7) és (8) bekezdésében rögzített eljárásnak megfelelően az (EU) 2017/1538 rendeletet kiegészítő rendeletet kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1538 rendelet a 86/635/EGK irányelven alapuló nemzeti számviteli szabályozás hatálya alá tartozó és Németországban vagy Franciaországban székhellyel rendelkező kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetekre 2019. január 1-jétől alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2017. augusztus 25-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 287., 2013.10.29., 63. o.

(2)  HL L 141., 2014.5.14., 1. o.

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/534 rendelete (2015. március 17.) a pénzügyi információkra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatásról (EKB/2015/13) (HL L 86., 2015.3.31., 13. o.).

(5)  A Tanács 86/635/EGK irányelve (1986. december 8.) a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról (HL L 372., 1986.12.31., 1. o.).


Top