EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Regolament (UE) 2017/1539 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jistabbilixxi d-data ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1538 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25) għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma soġġetti għal oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali (BĊE/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 240/212


REGOLAMENT (UE) 2017/1539 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-25 ta’ Awwissu 2017

li jistabbilixxi d-data ta’ applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/1538 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25) għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma soġġetti għal oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali (BĊE/2017/26)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1024/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jikkonferixxi kompiti speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta’ politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 4(1) u (3), l-Artikolu 6(2), l-Artikolu 6(5)(d) u l-Artikolu 10 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 468/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta’ April 2014 li jistabbilixxi qafas għal kooperazzjoni fi ħdan il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u ma’ awtoritajiet nazzjonali nominati (Regolament Qafas tal-MSU) (BĊE/2014/17) (2), u b’mod partikolari l-Artikolu 21(1), l-Artikolu 140 u l-Artikolu 141(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/1538 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-25 ta’ Awwissu 2017 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/534 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2017/25) (3), u b’mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/13) (4) jistabbilixxi rekwiżiti ta’ rapportar li jikkonċernaw l-informazzjoni finanzjarja superviżorja li għandha tiġi ppreżentata minn entitajiet taħt superviżjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK).

(2)

Ir-Regolament (UE) 2017/1538 jippermetti lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) biex jiddeċiedi, fuq talba ta’ ANK, li japplika dak ir-Regolament għal entitajiet taħt superviżjoni inqas sinifikanti li huma soġġetti għal qafas ta’ kontabilità nazzjonali bbażat fuq id-Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE (5) u li huma stabbiliti fl-Istat Membru ta’ dik l-ANK mill-1 ta’ Jannar 2019 jekk il-qafas ta’ kontabilità nazzjonali ma jkunx kumpatibbli ma’ Standards Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju.

(3)

Wara t-talbiet li ġew sottomessi mill-ANK lill-BĊE sas-27 ta’ Lulju 2017 u l-valutazzjoni mwettqa mill-BĊE ta’ oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali, il-BĊE ddeċieda li japplika r-Regolament (UE) 2017/1538 għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni stabbiliti f’ċerti Stati Membri mill-1 ta’ Jannar 2019.

(4)

Għalhekk, regolament li jissupplimenta ir-Regolament (UE) 2017/1538] għandu jiġi adottat għal dan il-għan, skont il-proċedura tal-Artikoli 26(7) u (8) tar-Regolament (UE) Nru 1024/2013.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2017/1538 għandu japplika għal entitajiet inqas sinifikanti taħt superviżjoni li huma soġġetti għal oqfsa ta’ kontabilità nazzjonali bbażati fuq id-Direttiva 86/635/KEE u stabbiliti fil-Ġermanja jew Franza mill-1 ta’ Jannar 2019.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri skont it-Trattati.

Magħmul fi Frankfurt am Main, il-25 ta’ Awwissu 2017.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI


(1)  ĠU L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  ĠU L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  Ara l-paġna 1 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(4)  Regolament (UE) 2015/534 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ Marzu 2015 dwar ir-rapportar ta’ informazzjoni finanzjarja superviżorja (BĊE/2015/13) (ĠU L 86, 31.3.2015, p. 13).

(5)  Direttiva tal-Kunsill 86/635/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1986 dwar il-kontijiet annwali u l-kontijiet konsolidati ta’ banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 1, p. 157-173).


Top