EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Regulamentul (UE) 2017/1539 al Băncii Centrale Europene din 25 august 2017 de stabilire a datei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale (BCE/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/212


REGULAMENTUL (UE) 2017/1539 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 25 august 2017

de stabilire a datei de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1538 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2017/25) în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale (BCE/2017/26)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatele (1) și (3), articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (5) litera (d) și articolul 10,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (2), în special articolul 21 alineatul (1), articolul 140 și articolul 141 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1538 al Băncii Centrale Europene din 25 august 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/534 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BEC/2017/25) (3), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene (BCE/2015/13) (4) stabilește cerințe de raportare în ceea ce privește informațiile financiare în materie de supraveghere care urmează a fi transmise autorităților naționale competente (ANC) de către entitățile supravegheate.

(2)

Regulamentul (UE) 2017/1538 permite Băncii Centrale Europene (BCE) să decidă, la solicitarea unei ANC, să aplice acel regulament în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unui cadru contabil național întemeiat pe Directiva 86/635/CEE a Consiliului (5) și care au sediul în statul membru al acelei ANC de la 1 ianuarie 2019 dacă respectivul cadru contabil național nu este compatibil cu Standardele internaționale de raportare financiară.

(3)

În urma solicitărilor transmise BCE de ANC până la 27 iulie 2017 și a evaluării cadrelor contabile naționale efectuate de BCE, aceasta a decis să aplice Regulamentul (UE) 2017/1538 în ceea ce privește entități supravegheate mai puțin semnificative cu sediul în anumite state membre începând de la 1 ianuarie 2019.

(4)

Prin urmare, ar trebui adoptat un regulament pentru completarea Regulamentului (UE) 2017/1538 în acest sens, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatele (7) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) 2017/1538 se aplică de la 1 ianuarie 2019 entităților supravegheate mai puțin semnificative care fac obiectul unor cadre contabile naționale întemeiate pe Directiva 86/635/CEE și cu sediul în Germania sau Franța.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 25 august 2017.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

(4)  Regulamentul (UE) 2015/534 al Băncii Centrale Europene din 17 martie 2015 privind raportarea de informații financiare în materie de supraveghere (BCE/2015/13) (JO L 86, 31.3.2015, p. 13).

(5)  Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).


Top