EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2017/1539 z dne 25. avgusta 2017 o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 240/212


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/1539

z dne 25. avgusta 2017

o določitvi datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2017/1538 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) za manj pomembne nadzorovane subjekte, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri (ECB/2017/26)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1) in (3), člena 6(2), člena 6(5)(d) in člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2) ter zlasti člena 21(1), člena 140 in člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2017/1538 z dne 25. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2017/25) (3) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4) določa zahteve za poročanje nadzorniških finančnih informacij, ki jih nadzorovani subjekti predložijo pristojnim nacionalnim organom.

(2)

Uredba (EU) 2017/1538 Evropski centralni banki (ECB) omogoča, da na zahtevo pristojnega nacionalnega organa odloči, da se za manj pomembne nadzorovane subjekte s sedežem v državi članici tega pristojnega nacionalnega organa, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi Sveta 86/635/EGS (5), navedena uredba uporablja od 1. januarja 2019, če nacionalni računovodski okvir ni združljiv z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

(3)

Na podlagi zahtev, ki so jih pristojni nacionalni organi predložili ECB do 27. julija 2017, in ocene nacionalnih računovodskih okvirov, ki jo je opravila ECB, je ECB odločila, da se za manj pomembne nadzorovane subjekte s sedežem v nekaterih državah članicah Uredba (EU) 2017/1538 uporablja od 1. januarja 2019.

(4)

Zato je treba v ta namen sprejeti uredbo o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1538 v skladu s postopkom iz člena 26(7) in (8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2017/1538 se za manj pomembne nadzorovane subjekte s sedežem v Nemčiji ali Franciji, za katere veljajo nacionalni računovodski okviri, ki temeljijo na Direktivi 86/635/EGS, uporablja od 1. januarja 2019.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 25. avgusta 2017

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(4)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2015/534 z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13) (UL L 86, 31.3.2015, str. 13).

(5)  Direktiva Sveta 86/635/EGS z dne 8. decembra 1986 o letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih bank in drugih finančnih institucij (UL L 372, 31.12.1986, str. 1).


Top