EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1539

Uredba (EU) 2017/1539 Europske središnje banke od 25. kolovoza 2017. o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26)

OJ L 240, 19.9.2017, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1539/oj

19.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 240/212


UREDBA (EU) 2017/1539 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 25. kolovoza 2017.

o utvrđivanju datuma primjene Uredbe (EU) 2017/1538 o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima (ESB/2017/26)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i 3., članak 6. stavak 2., članak 6. stavak 5. točku (d) i članak 10.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21. stavak 1., članak 140. i članak 141. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/1538 Europske središnje banke od 25. kolovoza 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/534 o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2017/25) (3), a posebno njezin članak 2.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke (ESB/2015/13) (4) propisuje izvještajne zahtjeve u odnosu na nadzorne financijske podatke koje nadzirani subjekti dostavljaju nacionalnim nadležnim tijelima.

(2)

Uredba (EU) 2017/1538 omogućuje Europskoj središnjoj banci (ESB) da odluči, na zahtjev nacionalnog nadležnog tijela, primijeniti tu Uredbu na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnom računovodstvenom okviru na temelju Direktive Vijeća 86/635/EEZ (5) i osnovani su u državi članici tog nacionalnog nadležnog tijela od 1. siječnja 2019. ako nacionalni računovodstveni okvir nije u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(3)

Po dostavljenim zahtjevima nacionalnih nadležnih tijela ESB-u do 27. srpnja 2017. i ocjeni nacionalnih računovodstvenih okvira koju je proveo ESB, ESB je odlučio primijeniti Uredbu (EU) 2017/1538 na manje značajne nadzirane subjekte osnovane u određenim državama članicama od 1. siječnja 2019.

(4)

Stoga je potrebno donijeti uredbu kojom se dopunjuje Uredba (EU) 2017/1538, u skladu s postupkom propisanim u članku 26. stavku 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1024/2013.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2017/1538 primjenjuje se na manje značajne nadzirane subjekte koji su podvrgnuti nacionalnim računovodstvenim okvirima na temelju Direktive 86/635/EEZ i osnovani su u Njemačkoj ili Francuskoj od 1. siječnja 2019.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 25. kolovoza 2017.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14.5.2014., str. 1.

(3)  Vidjeti stranicu 1. ovog Službenog lista.

(4)  Uredba (EU) 2015/534 Europske središnje banke od 17. ožujka 2015. o izvješćivanju o nadzornim financijskim podacima (ESB/2015/13) (SL L 86, 31.3.2015., str. 13.).

(5)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).


Top