EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2247 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2016

σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/35)

(αναδιατύπωση)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 26.2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/21 (1) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς. Επειδή η εν λόγω απόφαση πρόκειται να τροποποιηθεί εκ νέου, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωσή της.

(2)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 (2), στην οποία αναφέρεται η απόφαση ΕΚΤ/2010/21, έχει αναδιατυπωθεί και καταργηθεί από την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/34) (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.   Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο άρθρο 1 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

2.   Άλλοι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση έχουν την ίδια έννοια με εκείνη που καθορίζεται στο παράρτημα II της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Οι κανόνες που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται στους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στους οποίους περιλαμβάνεται ο ισολογισμός, τα στοιχεία που καταγράφονται στα βιβλία της ΕΚΤ εκτός ισολογισμού, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και οι σημειώσεις επί των ετήσιων λογαριασμών της ΕΚΤ.

Άρθρο 3

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο άρθρο 3 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34) ισχύουν για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Βασικές λογιστικές παραδοχές

Οι βασικές λογιστικές παραδοχές που καθορίζονται στο άρθρο 4 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34) ισχύουν και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη πρόταση του άρθρου 4 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34), τα μεταγενέστερα του ισολογισμού γεγονότα λαμβάνονται υπόψη μόνον έως την ημερομηνία κατά την οποία η εκτελεστική επιτροπή εγκρίνει την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών της ΕΚΤ στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση από το τελευταίο.

Άρθρο 5

Οικονομική προσέγγιση και προσέγγιση ταμειακής τακτοποίησης

Οι κανόνες του άρθρου 5 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34) έχουν εφαρμογή στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού

Ένα χρηματοοικονομικό ή άλλο στοιχείο του ενεργητικού/παθητικού αναγνωρίζεται στον ισολογισμό της ΕΚΤ μόνο σύμφωνα με το άρθρο 6 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7

Σύνθεση του ισολογισμού

Η σύνθεση του ισολογισμού βασίζεται στη διάρθρωση του πίνακα του παραρτήματος I.

Άρθρο 8

Πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού

Λαμβανομένης δεόντως υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να περιλάβει στον ισολογισμό της ΕΚΤ πρόβλεψη για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ως προς το ύψος και τη χρησιμοποίηση της πρόβλεψης βάσει αιτιολογημένης εκτίμησης των κινδύνων που αναλαμβάνει η ΕΚΤ.

Άρθρο 9

Κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού

1.   Για τους σκοπούς αποτίμησης του ισολογισμού χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο παράρτημα I.

2.   Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα, οι τίτλοι (με εξαίρεση τους τίτλους που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι έως τη λήξη, τους μη εμπορεύσιμους τίτλους και τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής οι οποίοι λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος) και τα χρηματοδοτικά μέσα που εγγράφονται σε λογαριασμούς του ισολογισμού, αλλά και εκτός ισολογισμού, υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της αξίας τους στο τέλος της χρήσης με βάση τις μέσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές.

3.   Όσον αφορά τον χρυσό, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας του χρυσού βάσει της τιμής καθορισμένης μονάδας βάρους του χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά νόμισμα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τα διαθέσιμα των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ΕΤΔ), συμπεριλαμβανομένων καθορισμένων επιμέρους συναλλαγματικών διαθεσίμων που αποτελούν τη βάση του καλαθιού των ΕΤΔ, λογίζονται ως μία διακράτηση. Η αναπροσαρμογή της αξίας στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN), ενώ τυχόν ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης δεν διαχωρίζονται για σκοπούς αποτίμησης. Τίτλοι που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή εμπίπτουν στο στοιχείο «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» ή «Διάφορα στοιχεία» αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα.

4.   Εμπορεύσιμοι τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα και αποτιμώνται είτε στην αγοραία τιμή είτε στο αποσβεσμένο κόστος (υποκείμενο σε απομείωση αξίας), ανάλογα με τις παραμέτρους της νομισματικής πολιτικής.

5.   Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα και αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος (υποκείμενο σε απομείωση αξίας). Στην ίδια μεταχείριση υπόκεινται και οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη μπορούν να πωλούνται πριν από τη λήξη τους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν η πωλούμενη ποσότητα δεν θεωρείται σημαντική σε σχέση με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου των διακρατούμενων έως τη λήξη τίτλων·

β)

εάν πωλούνται εντός ενός μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης· ή

γ)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη.

Άρθρο 10

Αντιστρεπτέες πράξεις

Οι αντιστρεπτέες πράξεις λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 11

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Οι εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 12

Αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου σε τίτλους με παράγωγα

Η αντιστάθμιση του κινδύνου επιτοκίου λογιστικοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 13

Σύνθετα μέσα

Τα σύνθετα μέσα λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 14

Αναγνώριση εσόδων

1.   Το άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2, 3, 5 και 7 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34) εφαρμόζεται στην αναγνώριση εσόδων.

2.   Τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών αναπροσαρμογής, τα οποία προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 48.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») εισφορές των κεντρικών τραπεζών κρατών μελών επί των οποίων καταργείται η παρέκκλιση χρησιμοποιούνται για την κάλυψη μη πραγματοποιηθεισών ζημιών όταν αυτές υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από αναπροσαρμογή, τα οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο τακτικό λογαριασμό αναπροσαρμογής κατά το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34), πριν από την κάλυψη των εν λόγω ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 33.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ. Τα διαθέσιμα των ειδικών λογαριασμών αναπροσαρμογής όσον αφορά το χρυσό, το συνάλλαγμα και τους τίτλους μειώνονται κατ' αναλογία προς τυχόν μείωση των διαθεσίμων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 15

Κόστος συναλλαγών

Το άρθρο 16 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34) εφαρμόζεται στην παρούσα απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άρθρο 16

Γενικοί κανόνες

Το άρθρο 17 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34) εφαρμόζεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 17

Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος

Οι προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 18

Πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων

Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 19

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 20

Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων

Οι πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο τέλος της χρήσης αποσβέννυνται εντός των επόμενων χρήσεων με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Στην περίπτωση των προθεσμιακών πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων η απόσβεση αρχίζει από την ημερομηνία αξίας της συναλλαγής.

Άρθρο 21

Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων

Οι προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 22

Προθεσμιακές πράξεις επί τίτλων

Οι προθεσμιακές πράξεις επί τίτλων λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο A του άρθρου 23 παράγραφος 1 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

Άρθρο 23

Δικαιώματα προαίρεσης

Τα δικαιώματα προαίρεσης λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 24 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 24

Μορφές εμφάνισης

1.   Η μορφή εμφάνισης του δημοσιευόμενου ετήσιου ισολογισμού της ΕΚΤ ακολουθεί την αντίστοιχη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα II.

2.   Η μορφή εμφάνισης του δημοσιευόμενου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της ΕΚΤ συνάδει με το παράρτημα III.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

Παραγωγή, εφαρμογή και ερμηνεία κανόνων

1.   Κατά την ερμηνεία της παρούσας απόφασης λαμβάνονται υπόψη το προπαρασκευαστικό έργο, οι εναρμονισμένες βάσει του δικαίου της Ένωσης λογιστικές αρχές και οι γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές.

2.   Εάν συγκεκριμένη λογιστική μεταχείριση δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση και ελλείψει διαφορετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η ΕΚΤ ακολουθεί αρχές αποτίμησης σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις δραστηριότητες και τους λογαριασμούς της ΕΚΤ.

Άρθρο 26

Κατάργηση

1.   Η απόφαση EKT/2010/21 καταργείται με την παρούσα.

2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος V.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Φρανκφούρτη, 3 Νοεμβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/21, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 1).

(2)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 31).

(3)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 3ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2016/34) (βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

1

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

Φυσικός χρυσός, ήτοι ράβδοι, κέρματα, πλάκες, ψήγματα, αποθηκευμένος ή «καθ' οδόν». Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (λογαριασμοί σε λογιστικό χρυσό), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: α) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης και β) πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρες

Αγοραία αξία

2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις έναντι αντισυμβαλλομένων, μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ, εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα

 

2.1

Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο «Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ»

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ)

Διαθέσιμα ΕΤΔ (ακαθάριστα)

β)

ΕΤΔ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δάνεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις σε «trust» υπό τη διαχείριση του ΔΝΤ

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

2.2

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repo)

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

β)

Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)

i)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα ταξινομούμενα ως διακρατούμενα έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iii)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

γ)

Δάνεια (καταθέσεις) προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

γ)

Δάνεια

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης ευρώ

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

α)

Τίτλοι ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ

α)

i)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα ταξινομούμενα ως διακρατούμενα έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iii)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

β)

Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις

β)

Λοιπές απαιτήσεις

Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πράξεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

4

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

4.1

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία

β)

Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β)

i)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα ταξινομούμενα ως διακρατούμενα έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iii)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

γ)

Δάνεια (καταθέσεις) προς μη κατοίκους ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»

γ)

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία

δ)

Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού» και στο στοιχείο του ενεργητικού 7.1 «Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής»

Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, και οι οποίοι δεν αγοράζονται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

δ)

i)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα ταξινομούμενα ως διακρατούμενα έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

iii)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

4.2

Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία

5

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περιγράφονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/60) (1)

 

5.1

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.2

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται συνήθως σε μηνιαία βάση, με διάρκεια μεγαλύτερη από εκείνη των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.3

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.4

Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.5

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

5.6

Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 «Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ», συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος

Ονομαστική αξία ή κόστος

7

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

7.1

Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής (περιλαμβανομένων τίτλων εκδοθέντων από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς ή από πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους, οι οποίοι αγοράζονται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής). Πιστοποιητικά χρέους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που αγοράζονται με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

α)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Λογιστικοποιούνται ανάλογα με τα κριτήρια της νομισματικής πολιτικής:

i)

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ii)

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας [κόστος όταν η απομείωση αξίας καλύπτεται από πρόβλεψη που εμπίπτει στο στοιχείο του ενεργητικού 13 β) «Προβλέψεις»]

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

7.2

Λοιποί τίτλοι

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7.1 «Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής» και στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού»: γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι

α)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

β)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα ταξινομούμενα ως διακρατούμενα έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

γ)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

δ)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

9

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

9.1

Απαιτήσεις συνδεόμενες με έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), απορρέουσες από την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ

Κόστος

9.2

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 (2)

Ονομαστική αξία

9.3

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

 

α)

καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Βλέπε επίσης το στοιχείο του παθητικού 10.2 «Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)»

α)

Ονομαστική αξία

β)

λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ

β)

Ονομαστική αξία

10

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη

Ονομαστική αξία

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

11.1

Κέρματα ζώνης ευρώ

Κέρματα ευρώ

Ονομαστική αξία

11.2

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Ως «απόσβεση» (depreciation) νοείται εν προκειμένω η συστηματική κατανομή του αποσβεστέου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ωφέλιμη ζωή είναι η περίοδος στη διάρκεια της οποίας ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση. Η ωφέλιμη ζωή μεμονωμένων σημαντικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι δυνατό να αναθεωρείται συστηματικά, εάν οι προσδοκίες διαφέρουν από προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν επιμέρους στοιχεία με διαφορετική ωφέλιμη ζωή. Οι ζωές των εν λόγω επιμέρους στοιχείων θα πρέπει να αξιολογούνται μεμονωμένα

Στο κόστος των ασώματων στοιχείων του ενεργητικού περιλαμβάνεται η τιμή κτήσης τους. Λοιπές άμεσες ή έμμεσες δαπάνες αντιμετωπίζονται ως έξοδα

Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο (κάτω των 10 000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση)

11.3

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές, μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατηγικής/πολιτικής

Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων προθεσμίας και τρεχούμενων λογαριασμών, διακρατούμενα ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού

Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο

α)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

β)

Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

γ)

Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές

Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού

δ)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ/υπό το άρτιο αποσβέννυνται

ε)

Εμπορεύσιμα χρεόγραφα ταξινομούμενα ως διακρατούμενα έως τη λήξη ή τηρούμενα ως μόνιμη επένδυση

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

στ)

Μη εμπορεύσιμα χρεόγραφα

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

ζ)

Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, εάν τα υπόλοιπα / οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

11.4

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων (εκτός αν εφαρμόζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών αποτίμησης), προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

11.5

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι, ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

11.6

Διάφορα στοιχεία

α)

Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis)

α)

Ονομαστική αξία ή κόστος

β)

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

β)

Αγοραία αξία

γ)

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2

δ)

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος

δ)

Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά τον διακανονισμό της ζημίας)

ε)

Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) που παρακρατήθηκαν ή/και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή τους

ε)

Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία κατά τον χρόνο της απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσματα)

12

Ζημίες χρήσης

 

Ονομαστική αξία

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Στοιχείο ισολογισμού

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

1

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

Τραπεζογραμμάτια ευρώ εκδοθέντα από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/29

Ονομαστική αξία

2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60)

 

2.1

Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΣΚΤ. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών

Ονομαστική αξία

2.2

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία

2.3

Καταθέσεις προθεσμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία

2.4

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

2.5

Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7 «Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ». Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

4

Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ

Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60). Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας

Κόστος

Διαφορές υπό το άρτιο αποσβέννυνται

5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

5.1

Γενική κυβέρνηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών (βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1)· καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ. Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 κεντρικών τραπεζών κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

8

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

8.1

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

8.2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

9

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικονίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία του τέλους χρήσης

10

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

10.1

Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων

Στοιχείο ισολογισμού της ΕΚΤ, σε ευρώ

Ονομαστική αξία

10.2

Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

 

α)

καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, δηλαδή καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Βλέπε επίσης στοιχείο του ενεργητικού 9.3 «Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)»

α)

Ονομαστική αξία

β)

λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ στις ΕθνΚΤ

β)

Ονομαστική αξία

11

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώσεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων «καθ' οδόν»

Ονομαστική αξία

12

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

12.1

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων (εκτός αν εφαρμόζεται ημερήσιο περιθώριο διαφορών αποτίμησης), προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

12.2

Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλοντική περίοδο

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

12.3

Διάφορα στοιχεία

α)

Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού». Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις. Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis).

α)

Ονομαστική αξία ή κόστος (συμφωνίας επαναγοράς)

β)

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

β)

Αγοραία αξία

γ)

Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2

13

Προβλέψεις

α)

Για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς, π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες και εισφορές βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις

α)

Κόστος/ονομαστική αξία

β)

Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ή πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από πράξεις νομισματικής πολιτικής

β)

Ονομαστική αξία (βάσει αποτίμησης του διοικητικού συμβουλίου στο τέλος της χρήσης)

14

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

α)

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά τον χρυσό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώματα προαίρεσης· διαφορές στην αποτίμηση με τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παράγωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου· λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ

Ειδικοί λογαριασμοί αναπροσαρμογής, οι οποίοι προκύπτουν από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εισφορές σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις. Βλέπε άρθρο 14 παράγραφος 2

α)

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

β)

Αποτελέσματα επανεπιμέτρησης της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) σε σχέση με καθορισμένες παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που ισούται με την καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

i)

των αναλογιστικών κερδών και ζημιών στην παρούσα αξία των δεσμεύσεων σε σχέση με καθορισμένες παροχές

ii)

της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται στον καθαρό τόκο επί της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) σε σχέση με καθορισμένες παροχές

iii)

τυχόν μεταβολών του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, εξαιρουμένων των ποσών που περιλαμβάνονται στους καθαρούς τόκους επί της καθαρής υποχρέωσης (του καθαρού περιουσιακού στοιχείου) σε σχέση με καθορισμένες παροχές

β)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2

15

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

15.1

Κεφάλαιο

Καταβληθέν κεφάλαιο

Ονομαστική αξία

15.2

Αποθεματικά

Νόμιμα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού του ΕΣΚΤ και εισφορές βάσει του άρθρου 48.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ σε σχέση με κεντρικές τράπεζες κρατών μελών επί των οποίων καταργούνται οι παρεκκλίσεις

Ονομαστική αξία

16

Κέρδη χρήσης

 

Ονομαστική αξία


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60) (ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 3).

(2)  Απόφαση ΕΚΤ/2010/29, της 13ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ετήσιος ισολογισμός της ΕΚΤ

[ποσά σε εκατ. EUR]

Ενεργητικό (2)

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

Παθητικό

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

1   Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

2   Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

2.1

Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ

2.2

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

3   Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

4   Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

4.1

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

4.2

Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

5   Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

5.1

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

5.2

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

5.3

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

5.4

Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

5.5

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

5.6

Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

6   Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

7   Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

7.1

Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

7.2

Λοιποί τίτλοι

8   Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

9   Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

9.1

Απαιτήσεις συνδεόμενες με έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ

9.2

Απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

9.3

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

10   Στοιχεία υπό τακτοποίηση

11   Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

11.1

Κέρματα ζώνης ευρώ

11.2

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού

11.3

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

11.4

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

11.5

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

11.6

Διάφορα στοιχεία

12   Ζημίες χρήσης

 

 

1   Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

2   Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

2.1

Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

2.2

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

2.3

Καταθέσεις προθεσμίας

2.4

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

2.5

Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

3   Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

4   Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ

5   Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

5.1

Γενική κυβέρνηση

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

6   Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

7   Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

8   Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

8.1

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

8.2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

9   Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

10   Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος

10.1

Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων

10.2

Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

11   Στοιχεία υπό τακτοποίηση

12   Λοιπές υποχρεώσεις

12.1

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

12.2

Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα

12.3

Διάφορα στοιχεία

13   Προβλέψεις

14   Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

15   Κεφάλαιο και αποθεματικά

15.1

Κεφάλαιο

15.2

Αποθεματικά

16   Κέρδη χρήσης

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

 

Σύνολο παθητικού

 

 


(1)  Εναλλακτικά, η ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει τα ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο.

(2)  Κατά τη δημοσίευσή του ο πίνακας του ενεργητικού μπορεί επίσης να εμφανίζεται πάνω από τον πίνακα του παθητικού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

[ποσά σε εκατ. EUR]

Αποτελέσματα χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου …

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

1.1.1

Τόκοι-έσοδα επί συναλλαγματικών διαθεσίμων

 

 

1.1.2

Τόκοι-έσοδα από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος

 

 

1.1.3

Λοιποί τόκοι-έσοδα

 

 

1.1

Τόκοι-έσοδα

 

 

1.2.1

Τόκοι απαιτήσεων των ΕθνΚΤ σε σχέση με μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα

 

 

1.2.2

Λοιποί τόκοι-έξοδα

 

 

1.2

Τόκοι-έξοδα

 

 

1

Καθαροί τόκοι-έσοδα

 

 

2.1

Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις

 

 

2.2

Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων

 

 

2.3

Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού

 

 

2

Καθαρό αποτέλεσμα χρηματοοικονομικών πράξεων, αποσβέσεων και προβλέψεων για κινδύνους

 

 

3.1

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

3.2

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

3

Καθαρά έσοδα/έξοδα από αμοιβές και προμήθειες (2)

 

 

4

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

 

 

5

Λοιπά έσοδα

 

 

Σύνολο καθαρών εσόδων

 

 

6

Δαπάνες προσωπικού (3)

 

 

7

Διοικητικές δαπάνες (3)

 

 

8

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

 

 

9

Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων (4)

 

 

10

Λοιπά έξοδα

 

 

 

 

 

(Ζημίες)/Κέρδη χρήσης

 

 


(1)  Εναλλακτικά, η ΕΚΤ μπορεί να δημοσιεύει τα ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο.

(2)  Εναλλακτικά, η ανάλυση των εσόδων και εξόδων είναι δυνατή βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των ετήσιων λογαριασμών.

(3)  Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει προβλέψεις για διοικητικές δαπάνες.

(4)  Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται στην περίπτωση ανάθεσης της παραγωγής τραπεζογραμματίων σε εξωτερικό φορέα (για το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν εξωτερικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζών). Συνιστάται η μεταφορά των εξόδων από την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, όπως αυτά τιμολογούνται ή με άλλον τρόπο επιβάλλονται. Βλέπε και κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 (ΕΚΤ/2016/34).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ

Απόφαση ΕΚΤ/2010/21

ΕΕ L 35 της 9.2.2011, σ. 1

Απόφαση ΕΚΤ/2012/30

ΕΕ L 356 της 22.12.2012, σ. 93

Απόφαση ΕΚΤ/2013/52

ΕΕ L 33 της 4.2.2014, σ. 7

Απόφαση ΕΚΤ/2014/55

ΕΕ L 68 της 13.3.2015, σ. 53

Απόφαση ΕΚΤ/2015/26

ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 134


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση ΕΚΤ/2010/21

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Άρθρο 27


Top