EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/2247 határozata (2016. november 3.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról (átdolgozás) (EKB/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/1


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/2247 HATÁROZATA

(2016. november 3.)

az Európai Központi Bank éves beszámolójáról (EKB/2016/35)

(átdolgozás)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 26.2. cikkére,

mivel:

(1)

Az EKB/2010/21 határozatot (1) több alkalommal jelentősen módosították. Mivel további módosításokra van szükség, az említett határozatot az áttekinthetőség érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az EKB/2010/20 iránymutatást (2), amelyre az EKB/2010/21 határozat hivatkozik, átdolgozta és hatályon kívül helyezte az (EU) 2016/2249 európai központi banki iránymutatás (EKB/2016/34) (3),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 1. cikkében meghatározott fogalmak ugyanazt jelentik ebben a határozatban.

(2)   Az ebben a határozatban alkalmazott egyéb technikai kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) II. mellékletében.

2. cikk

Alkalmazási kör

Az e határozatban meghatározott szabályokat az Európai Központi Bank (EKB) éves beszámolójára kell alkalmazni, ami magában foglalja a mérleget, az EKB könyveiben nyilvántartott, mérlegen kívüli tételeket, az eredménykimutatást és az EKB éves beszámolójához kapcsolódó megjegyzéseket.

3. cikk

Minőségi jellemzők

Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 3. cikkében meghatározott minőségi jellemzők e határozatra is vonatkoznak.

4. cikk

Számviteli alapelvek

Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 4. cikkében meghatározott számviteli alapelvek e határozatra is vonatkoznak.

Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 4. cikke (3) bekezdésének első mondatában meghatározottaktól eltérve a mérlegfordulónapot követő események csak addig a napig vehetők figyelembe, amikor az Igazgatóság elfogadja az EKB éves beszámolójának a Kormányzótanács részére jóváhagyásra történő benyújtását.

5. cikk

A közgazdasági szempontú és az elszámolásközpontú megközelítés

Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 5. cikkében meghatározott szabályok vonatkoznak e határozatra.

6. cikk

Az eszközök és források kimutatása

A pénzügyi vagy egyéb eszközöket/forrásokat csak az EKB mérlegében mutatják ki az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 6. cikkével összhangban.

II. FEJEZET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI

7. cikk

A mérleg tartalma

A mérleg összeállítása az I. mellékletben előírt szerkezeten alapul.

8. cikk

Céltartalék az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra

Figyelembe véve az EKB tevékenységeinek természetét, a Kormányzótanács céltartalékot képezhet az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra az EKB mérlegében. A Kormányzótanács az EKB kockázati kitettségére vonatkozó indokolt becslés alapján határoz a céltartalék nagyságáról és felhasználásáról.

9. cikk

A mérlegtételek értékelésének szabályai

(1)   A mérlegtételek értékeléséhez az aktuális piaci árfolyamokat és árakat kell használni, amennyiben az I. melléklet másként nem rendelkezik.

(2)   Az arany, a devizaügyletek, az értékpapírok (a lejáratig tartottként besorolt értékpapírok, a nem forgalomképes értékpapírok és a monetáris politikai célokból tartott, amortizált bekerülési értéken elszámolt értékpapírok kivételével), valamint a pénzügyi instrumentumok (mérlegtételként és mérlegen kívüli tételként történő) átértékelését az év végén kell elvégezni piaci középárfolyamon és áron.

(3)   Az arany esetében nincs megkülönböztetés az ár és devizaárfolyam szerinti átértékelési különbözetek között, hanem egyetlen átértékelési különbözetet kell elszámolni az arany meghatározott egységnyi tömegének euróban kifejezett árfolyama alapján, a negyedévi átértékelés napján érvényes euro/USD átváltási árfolyam szerint. Devizaügyletek esetében az átértékelést devizanemenként végzik mind a mérlegben kimutatott, mind a mérlegen kívüli ügyletek esetében. E cikk alkalmazásában a különleges lehívási jogok (SDR-ek) állományait, az SDR kosár alapjául szolgáló, kijelölt egyedi devizaállományokat is beleértve, egyetlen állományként kell kezelni. Az értékpapírok átértékelése kódonként, azaz ISIN-szám/típus szerint történik, míg a beágyazott opciók az értékelés céljára nem kerülnek elkülönítésre. A monetáris politikai célokból tartott, illetve az „Egyéb pénzügyi eszközök” vagy a „Vegyes tételek” mérlegtételben feltüntetett értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni.

(4)   A monetáris politikai célokból tartott forgalomképes értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni, és monetáris politikai megfontolásoktól függően vagy piaci áron, vagy amortizált bekerülési értéken (az értékvesztésre tekintettel) kell értékelni.

(5)   A lejáratig tartottként besorolt értékpapírokat elkülönített állományként kell kezelni, és azokat amortizált bekerülési értéken (az értékvesztésre tekintettel) kell értékelni. Ugyanígy kell kezelni a nem forgalomképes értékpapírokat. A lejáratig tartottként besorolt értékpapírok lejáratuk előtt értékesíthetők az alábbiak bármelyikének bekövetkezése esetén:

a)

amennyiben az értékesített mennyiség nem jelentős a lejáratig tartott értékpapírok portfóliójának teljes nagyságához képest;

b)

amennyiben az értékpapírokat a lejárati időpont előtti egy hónap alatt értékesítik;

c)

különleges körülmények esetén, mint például a kibocsátó hitelképességének jelentős romlása.

10. cikk

Penziós ügyletek

A penziós ügyleteket az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 10. cikke szerint számolják el.

11. cikk

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

A tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumokat az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 11. cikke szerint számolják el.

12. cikk

Értékpapírok kamatlábkockázatának származékos eszközökkel való fedezése

A kamatlábkockázat fedezését az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 12. cikkének megfelelően számolják el.

13. cikk

Szintetikus instrumentumok

A szintetikus instrumentumokat az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 13. cikkének megfelelően számolják el.

III. FEJEZET

BEVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA

14. cikk

Bevételek elszámolása

(1)   Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 15. cikkének (1), (2), (3), (5) és (7) bekezdéseit alkalmazzák a bevételek elszámolására.

(2)   A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának (a továbbiakban: a KBER Alapokmánya) 48.2. cikke szerinti hozzájárulásokból származó elkülönített átértékelési számlák állományait azon tagállamok központi bankjainak tekintetében, amelyek eltérését megszüntették, a nem realizált veszteség ellentételezésére használják fel, ha az meghaladja az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 15. cikke (1) bekezdésének c) pontjában leírt, megfelelő átértékelési számlán nyilvántartott korábbi átértékelési nyereséget, mielőtt az ilyen veszteségeket az KBER Alapokmánya 33.2. cikkével összhangban jóváírják. Az arany, deviza vagy értékpapírok egyedi átértékelési számláján lévő állományokat a megfelelő eszközök állományának csökkentése esetén arányosan csökkentik.

15. cikk

Beszerzési érték

Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 16. cikke vonatkozik e határozatra.

IV. FEJEZET

A MÉRLEGEN KÍVÜLI INSTRUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZÁMVITELI SZABÁLYOK

16. cikk

Általános szabályok

Az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 17. cikke vonatkozik e határozatra.

17. cikk

Határidős devizaügyletek

A határidős devizaügyleteket az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 18. cikke szerint számolják el.

18. cikk

Devizaswapok

A devizaswapokat az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 19. cikke szerint számolják el.

19. cikk

Határidős ügyletek

A határidős ügyleteket az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 20. cikke szerint számolják el.

20. cikk

Kamatswapügyletek

A kamatswapügyleteket az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 21. cikke szerint számolják el.

Az év végén az eredménykimutatásban feltüntetett, nem realizált veszteséget a következő években amortizálják lineáris leírással. Határidős kamatswapok esetén az amortizáció a tranzakció értéknapján kezdődik.

21. cikk

Határidős kamatláb-megállapodások

A határidős kamatláb-megállapodásokat az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 22. cikke szerint számolják el.

22. cikk

Határidős értékpapírügyletek

A határidős értékpapírügyleteket az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 23. cikke (1) bekezdésében meghatározott „A.” módszer szerint számolják el.

23. cikk

Opciók

Az opciókat az (EU) 2016/2249 iránymutatás (EKB/2016/34) 24. cikke szerint számolják el.

V. FEJEZET

KÖZZÉTETT ÉVES MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS

24. cikk

Formátumok

(1)   Az EKB nyilvánosságra hozott éves mérlegének formátuma a II. mellékletben meghatározott formátumot követi.

(2)   Az EKB nyilvánosságra hozott eredménykimutatásának formátuma megfelel a III. mellékletnek.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

A szabályok továbbfejlesztése, alkalmazása és értelmezése

(1)   E határozat értelmezése során figyelembe kell venni az előkészítő munkálatokat, az uniós jog által harmonizált számviteli elveket és az általánosan elfogadott számviteli alapelveket.

(2)   Amennyiben ez a határozat nem határoz meg egyedi számviteli eljárást, a Kormányzótanács ellentétes határozata hiányában az EKB az EKB tevékenységei és számviteli nyilvántartásai szempontjából releváns, az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat követi.

26. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   Az EKB/2010/21 határozat ezennel hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat erre a határozatra történő hivatkozásként kell értelmezni, az V. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban.

27. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2016. december 31-én lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. november 3-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  Az EKB/2010/21 határozata (2010. november 11.) az Európai Központi Bank éves beszámolójáról (HL L 35., 2011.2.9., 1. o.).

(2)  Az EKB/2010/20 iránymutatása (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről (HL L 35., 2011.2.9., 31. o.).

(3)  Az Európai Központi Bank (EU) 2016/2249 iránymutatása (2016. november 3.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és pénzügyi beszámoló jogi keretéről (EKB/2016/34) (lásd e Hivatalos Lap 37. oldalát).


I. MELLÉKLET

A MÉRLEG TARTALMA ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYAI

ESZKÖZÖK

 

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Arany és aranykövetelések

Fizikailag létező arany (pl. rudak, érmék, lemezek, rögök) raktáron vagy „leszállítás alatt”. Aranykövetelések, mint például a látra szóló aranyszámlák, lekötött betétek, valamint a következő ügyletekből származó aranykövetelések: a) felértékelési és leértékelési ügyletek; valamint b) az arany helyével vagy tisztaságával kapcsolatos swapügyletek, amikor a kiadás és az átvétel között egy munkanapnál hosszabb idő telik el

Piaci értéken

2.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések

Euroövezeten kívül rezidens szerződő felekkel szembeni, devizában denominált követelések, beleértve a nemzetközi és a nemzetek feletti szervezeteket és az euroövezeten kívüli központi bankokat

 

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

A nemzeti kvóta, csökkentve az IMF rendelkezésére álló euroegyenleggel. Az IMF 2. számú számlája (euroszámla az igazgatási költségekre) beszámítható ebbe a tételbe vagy az „Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek” közé

a)

A tartalékkvótán belüli lehívási jogok (nettó)

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Különleges lehívási jogok (SDR)

SDR-ek állományai (bruttó)

b)

SDR-ek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

c)

Egyéb követelések

Általános hitelmegállapodások, különleges kölcsönnyújtási megállapodás alapján felvett kölcsönök, betétek az IMF kezelésében lévő alapoknak

c)

Egyéb követelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

2.2.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló számlakövetelések

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

b)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

b)

i.

Forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartottak kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig tartottként besorolt, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

c)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztételben fel nem tüntetett külső hitelek (betétek)

c)

Külső hitelek

Betétek névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

d)

Egyéb külső eszközök

Euroövezeten kívüli bankjegyek és érmék

d)

Egyéb külső eszközök

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

3.

Euroövezeti rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések

a)

Az euroövezeten belüli, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

A devizatartalék részeként tartott, euroövezeti rezidensek által kibocsátott minden kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír és tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

a)

i.

Forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartottak kivételével

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig tartottként besorolt, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Az értékvesztésre tekintettel és devizapiaci árfolyamon számítva

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron és devizapiaci árfolyamon számítva

b)

Az euroövezeti rezidensekkel szemben fennálló, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztételben fel nem tüntetett egyéb követelések

Hitelek, betétek, fordított repoügyletek, vegyes kölcsönnyújtás

b)

Egyéb követelések

Betétek és vegyes kölcsönnyújtás névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva

4.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések

 

 

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztételben fel nem tüntetett számlakövetelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, az euróban denominált értékpapírok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek

a)

Az euroövezeten kívüli bankokkal szemben fennálló számlakövetelések

Névértéken

b)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett értékpapír-befektetések

Euroövezeten kívüli rezidensek által kibocsátott, minden tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum, kötelezvény, kötvény, váltó, kamatszelvény nélküli kötvény, pénzpiaci papír

b)

i.

Forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartottak kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig tartottként besorolt, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iv.

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

c)

Az euroövezeten kívüli, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” tételben fel nem tüntetett hitelek

c)

Euroövezeten kívüli felek részére nyújtott hitelek

Betétek névértéken

d)

Az euroövezeten kívüli felek által kibocsátott, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” és a 7.1. „Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok” eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok

Nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek, például az Európai Beruházási Bank által kibocsátott és nem monetáris politikai célokból vásárolt értékpapírok, függetlenül a földrajzi helytől

d)

i.

Forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartottak kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Lejáratig tartottként besorolt, forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

iii.

Nem forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

4.2.

A második árfolyammechanizmus (ERM II) alapján nyújtott hitelből származó követelések

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelnyújtás

Névértéken

5.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

5.1. – 5.5. tételek: az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatásában (EKB/2014/60) (1) meghatározott, megfelelő monetáris politikai eszközöknek megfelelő ügyletek

 

5.1.

Irányadó refinanszírozási műveletek

Rendszeres likviditásbővítő penziós ügyletek, heti gyakorisággal és általában egyheti lejárattal

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek

Rendszeres likviditásbővítő penziós ügyletek, általában havi gyakorisággal, és az irányadó refinanszírozási műveletekénél hosszabb lejárattal

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.3.

Finomhangoló penziós műveletek

Eseti alapon finomhangolás céljából végrehajtott penziós ügyletek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.4.

Strukturális penziós műveletek

Az eurorendszer pénzügyi szektorral szembeni strukturális pozíciójának kiigazítása céljából végrehajtott penziós ügyletek

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.5.

Aktív oldali rendelkezésre állás

Egynapos likviditási lehetőség előre meghatározott kamatlábbal, elfogadható eszközök ellenében (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

5.6.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos hitelek

Hitelintézeteknek nyújtott kiegészítő hitel, amely ugyanezen hitelintézetek által más hitellel kapcsolatban benyújtott fedezeti eszközök értéknövekedéséből ered

Névértéken vagy bekerülési értéken

6.

Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek, a 7. „Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai” eszköztételben szereplő értékpapír-állományok kezelésével kapcsolatos fordított repoügyletek, beleértve az euroövezeten belüli korábbi devizatartalékok átalakításából eredő ügyleteket és egyéb követeléseket. Euroövezeti, nem hazai hitelintézeteknél vezetett levelezőbanki számlák. Az eurorendszer monetáris politikai műveletein kívül eső egyéb követelések és műveletek

Névértéken vagy bekerülési értéken

7.

Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai

 

 

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok (ideértve a nemzetek feletti vagy nemzetközi szervezetek vagy multilaterális fejlesztési bankok által kibocsátott, monetáris politikai célokból megvásárolt értékpapírokat is, függetlenül a szervezet földrajzi helyétől). Finomhangolás céljából vásárolt európai központi banki (EKB) kötvények

a)

Forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Monetáris politikai megfontolásoktól függően az alábbiak szerint elszámolva:

i.

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

ii.

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken (bekerülési értéken, amikor az értékvesztést a céltartalék fedezi a 13. b) „Céltartalékok” tételben a forrásoldalon)

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b)

Nem forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

7.2.

Egyéb értékpapírok

A 7.1. „Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok” és a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztételben fel nem tüntetett értékpapírok: euróban denominált kötelezvények, kötvények, váltók, kamatszelvény nélküli kötvények, közvetlenül tartott pénzpiaci papírok, beleértve a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) előtti időszakból származó állampapírokat. Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok

a)

Forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartottak kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

b)

Lejáratig tartottként besorolt, forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

c)

Nem forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

d)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

8.

Euróban denominált államháztartási adósság

Az EMU előtti időszakból származó, állammal szembeni követelések (nem forgalomképes értékpapírok, hitelek)

Betétek/hitelek névértéken, a nem forgalomképes értékpapírok bekerülési értéken

9.

Eurorendszerbeli követelések

 

 

9.1.

EKB-kötvények kibocsátásával kapcsolatos követelések

Az EKB-kötvények kibocsátásából eredő, a nemzeti központi bankokkal (NKB-kkal) szemben fennálló eurorendszeren belüli követelések

Bekerülési értéken

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos követelések

Az EKB bankjegy-kibocsátásával kapcsolatos követelések, az EKB/2010/29 határozatnak (2) megfelelően

Névértéken

9.3.

Az eurorendszeren belüli egyéb követelések (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

Az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó követelések, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege. Lásd még a 10.2. „Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)” tételt a forrásoldalon.

a)

Névértéken

b)

Egyéb esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli követelések, beleértve az EKB bevételének NKB-k számára való év közbeni felosztását

b)

Névértéken

10.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (követelések), beleértve a fizetésre bemutatott csekkek elszámolásával kapcsolatos időeltolódást

Névértéken

11.

Egyéb eszközök

 

 

11.1.

Euroövezetbeli érmék

Euroérmék

Névértéken

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

Földterület és épületek, bútor és berendezés (beleértve a számítástechnikai eszközöket), szoftver

Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken

Az értékcsökkenési leírás az eszköz csökkenthető értékének szisztematikus leírása az eszköz hasznos élettartama alatt. A hasznos élettartam az az időszak, amely során a tárgyi eszköz várhatóan a jogalany részére használat céljából rendelkezésére áll. Az egyes lényeges tárgyi eszközök hasznos élettartamát rendszeresen felül lehet vizsgálni, amennyiben az elvárások eltérnek a korábbi becslésektől. A főbb eszközök állhatnak különböző hasznos élettartammal bíró összetevőkből. Az ilyen összetevők élettartamát egyénileg becsülik meg.

Az immateriális eszközök bekerülési értékének része az immateriális eszköz megszerzésének költsége is. A többi közvetlen vagy közvetett költséget költségként kell elszámolni.

A kiadások tőkésítése: értékhatár alapján (héa nélkül számított 10 000 euro alatti összeg esetén: nincs tőkésítés)

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

Részesedések és leányvállalatokba történő befektetések, stratégiai/politikai célokból tartott tulajdoni részesedések

Az előirányzott portfólió részeként tartott értékpapírok, beleértve a tulajdoni részesedéseket és más pénzügyi eszközöket, valamint számlaegyenlegeket, ideértve a lekötött betéteket és a folyószámlákat is

Fordított repoügyletek hitelintézetekkel az ebben a tételben szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére

a)

Tulajdoni részesedést megtestesítő forgalomképes instrumentumok

Piaci áron

b)

Részesedések és nem likvid tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, és minden más, tartós befektetésként tartott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentum

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

c)

Befektetések leányvállalatokba vagy jelentős érdekeltségek

Nettó eszközértéken

d)

Forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a lejáratig tartottak kivételével

Piaci áron

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

e)

Lejáratig tartottként besorolt vagy tartós befektetésként tartott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

f)

Nem forgalomképes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken

g)

Bankokkal szembeni egyenlegek és hitelek

Névértéken, devizapiaci árfolyamon átszámítva, ha az egyenleg vagy betét devizában denominált

11.4.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek (kivéve, ha azokhoz napi változó letét kapcsolódik), határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei a kötési nap és az elszámolási nap között)

A határidős és az azonnali ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások és előre fizetett költségek

Bevétel, amely nem a tárgyidőszakban esedékes, de arra vonatkozik. Aktív időbeli elhatárolások és kifizetett felhalmozódott kamatok, azaz az értékpapírral megvásárolt, felhalmozott kamat

Névértéken, a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

11.6.

Vegyes tételek

a)

Előlegek, kölcsönök, egyéb kisebb tételek. Hitelek kezelése megbízásos alapon.

a)

Névértéken/bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranybetéteivel kapcsolatos befektetések

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjpénztárak nettó eszközei

c)

A 25. cikk (2) bekezdésének megfelelően

d)

Az eurorendszer hitelműveleteivel összefüggésben az eurorendszer szerződő feleinek nemteljesítéséből származó, fennálló követelések

d)

Névértéken/megtérítési értéken (a veszteségek elszámolása előtt/után)

e)

Az eurorendszer nemteljesítő szerződő felei által biztosított fedezet végrehajtásával összefüggésben érvényesített és/vagy megszerzett eszközök vagy követelések (harmadik felekkel szemben)

e)

Bekerülési értéken (devizapiaci árfolyamon átszámítva a megszerzés időpontjában, amennyiben a pénzügyi eszközök külföldi fizetőeszközben denomináltak)

12.

Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

Névértéken

FORRÁSOK

 

Mérlegtétel

A mérlegtételek tartalmának osztályozása

Az értékelés elve

1.

Forgalomban lévő bankjegyek

Az EKB által kibocsátott eurobankjegyek az EKB/2010/29 határozat szerint

Névértéken

2.

Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezeti hitelintézetekkel szemben

A 2.1., 2.2., 2.3. és 2.5. tételek: eurobetétek az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) leírtaknak megfelelően

 

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

Olyan hitelintézetek euroszámlái, amelyek szerepelnek a KBER Alapokmánya szerint tartalékképzésre kötelezett hitelintézetek felsorolásában. Ez a tétel elsősorban a kötelező tartalékok könyvelésére szolgáló számlákat tartalmazza

Névértéken

2.2.

Betéti rendelkezésre állás

Egynapos, látra szóló betétek, előre meghatározott kamatlábbal (jegybanki rendelkezésre állás)

Névértéken

2.3.

Lekötött betétek

Betétgyűjtés a finomhangoló műveletekkel összefüggő likviditásszűkítés céljából

Névértéken

2.4.

Finomhangoló penziós műveletek

Monetáris politikával kapcsolatos ügyletek likviditásszűkítés céljából

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

2.5.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos betétek

Hitelintézetek betétei, amelyek az ugyanezen hitelintézeteknek nyújtott hitelekkel kapcsolatos fedezeti eszközök értékének csökkenéséből erednek

Névértéken

3.

Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek a 7. „Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai” eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére. Az eurorendszer monetáris politikai műveletein kívül eső egyéb műveletek. A hitelintézetek folyószámláitól eltérő egyéb számlái

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

4.

Kibocsátott EKB-kötvények

Az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60) leírtaknak megfelelő kötvények. Likviditásszűkítés céljából kibocsátott diszkont értékpapírok

Bekerülési értéken

Az ázsiót/diszázsiót amortizálni kell

5.

Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

 

 

5.1.

Államháztartás

Folyószámlák, lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

5.2.

Egyéb kötelezettségek

Alkalmazottak, vállalatok és ügyfelek folyószámlái, beleértve azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek mentesek a tartalékképzési kötelezettség alól (lásd a 2.1. tételt a forrásoldalon); lekötött betétek, látra szóló betétek

Névértéken

6.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

Más bankok, központi bankok, nemzetközi/nemzetek feletti szervezetek (beleértve az Európai Bizottságot) folyószámlái, lekötött betétei, látra szóló betétei (beleértve a fizetés céljából fenntartott számlákat és a tartalékkezelés céljából fenntartott számlákat); egyéb betétesek folyószámlái. Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek euróban denominált értékpapírok kezelése céljából. Az eurót be nem vezetett tagállamok központi bankjai TARGET2 számláinak egyenlege

Névértéken vagy repo bekerülési értéken

7.

Euroövezeti rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

Folyószámlák. Repoügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.

Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek

 

 

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

Folyószámlák. Repoügyletek szerinti kötelezettségek; általában devizaeszközt vagy aranyat felhasználó befektetési ügyletek

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

Az ERM II feltételeinek megfelelő hitelfelvétel

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

9.

Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

SDR-ben denominált tétel, amely az adott ország/NKB részére eredetileg kiosztott SDR-ek összegét mutatja

Névértéken, átváltás az év végi piaci devizaárfolyamon

10.

Eurorendszerbeli kötelezettségek

 

 

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek

EKB-mérlegtétel, euróban denominálva

Névértéken

10.2.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)

Az alábbi altételek nettó pozíciója:

 

a)

az NKB-k TARGET2-számláinak és levelezőbanki számláinak egyenlegéből származó nettó kötelezettségek, azaz a követelések és a kötelezettségek nettó egyenlege. Lásd még a 9.3. „Az eurorendszeren belüli egyéb követelések (nettó)” eszköztételt

a)

Névértéken

b)

egyéb esetlegesen felmerülő, euróban denominált, eurorendszeren belüli kötelezettségek, beleértve az EKB bevételének év közben történő felosztását az NKB-k között

b)

Névértéken

11.

Elszámolás alatti tételek

Elszámolási számlaegyenlegek (kötelezettségek), beleértve a folyamatban levő zsíróátutalásokat

Névértéken

12.

Egyéb kötelezettségek

 

 

12.1.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözetei

Határidős devizaügyletek, devizaswapügyletek, kamatlábswapügyletek (kivéve, ha azokhoz napi változó letét kapcsolódik), határidős kamatláb-megállapodások, határidős értékpapírügyletek, azonnali devizaügyletek értékelési eredményei (a kötési nap és az elszámolási nap között)

A határidős és az azonnali ügylet közötti nettó pozíció, devizapiaci árfolyamon

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

Jövőbeni időszakban esedékes költség, amely a tárgyidőszakra vonatkozik. A tárgyidőszakban kapott bevétel, amely jövőbeni időszakra vonatkozik

Névértéken, a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

12.3.

Vegyes tételek

a)

Adószámlák (függőszámlák). Devizahitellel vagy garanciával fedezett számlák. Egyidejűleg végrehajtott fordított repoügyletekkel kapcsolatos repoügyletek hitelintézetekkel, a 11.3. „Egyéb pénzügyi eszközök” eszköztétel alatt szereplő értékpapír-portfóliók kezelésére. Kötelező betétek a tartalékok kivételével. Egyéb kisebb tételek. Források kezelése megbízásos alapon

a)

Névértéken vagy (repo) bekerülési értéken

b)

Ügyfelek aranybetétei

b)

Piaci értéken

c)

Nyugdíjpénztárak nettó kötelezettségei

c)

A 25. cikk (2) bekezdésének megfelelően

13.

Céltartalékok

a)

Árfolyam-, kamat-, hitel- és aranyárkockázatokra és más célokra, például várható jövőbeni kiadásokra és a KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulásokra az olyan tagállamok központi bankjai tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

a)

Bekerülési értéken vagy névértéken

b)

Monetáris politikai műveletekből származó partner- vagy hitelkockázatokra

b)

Névértéken (a Kormányzótanács általi év végi értékelés alapján)

14.

Átértékelési számlák

a)

Árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák aranyra, mindenfajta, euróban denominált értékpapírra, mindenfajta, külföldi pénznemben denominált értékpapírra, opciókra; kamatkockázati származékos ügyletekhez kapcsolódó piaci értékelési különbözetek; a deviza-árfolyammozgásokhoz kapcsolódó átértékelési számlák (mindenfajta nettó deviza pozíció, ideértve a devizaswapügyleteket, határidős devizaügyleteket és a különleges lehívási jogokat)

Az olyan tagállamok központi bankjainak a KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulásaiból eredő egyedi átértékelési számlák, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték. Lásd a 14. cikk (2) bekezdését

a)

Az átlagköltség és a piaci érték közötti átértékelési különbözet, a devizát a piaci árfolyamon kell átszámítani

b)

A munkaviszony megszűnése utáni juttatásokkal kapcsolatos nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékelésének eredménye, amely az alábbi altételek nettó pozíciója:

i.

Az aktuáriusi nyereségek és veszteségek a meghatározott juttatási kötelem jelenértékében

ii.

A program eszközeinek hozama, ide nem értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) nettó kamatát

iii.

Az eszközértékhatár hatásában bekövetkezett bármilyen változás, ide nem értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) nettó kamatát

b)

A 25. cikk (2) bekezdésének megfelelően

15.

Tőke és tartalékok

 

 

15.1

Tőke

Befizetett tőke

Névértéken

15.2

Tartalékok

A KBER Alapokmányának 33. cikke szerinti kötelező tartalékok, és a KBER Alapokmányának 48.2. cikke szerinti hozzájárulások azon tagállamok központi bankjai tekintetében, amelyek eltérését hatályon kívül helyezték

Névértéken

16.

Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

Névértéken


(1)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).

(2)  Az EKB/2010/29 határozata (2010. december 13.) az eurobankjegyek kibocsátásáról (HL L 35., 2011.2.9., 26. o.).


II. MELLÉKLET

Az EKB éves mérlege

(millió EUR)

Eszközök (2)

Tárgyév

Előző év

Kötelezettségek

Tárgyév

Előző év

1.   Arany és aranykövetelések

2.   Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések

2.1.

Követelések a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) szemben

2.2.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések, külső hitelek és egyéb külső eszközök

3.   Euroövezeti rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések

4.   Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések

4.1.

Bankokkal szembeni egyenlegek, értékpapír-befektetések és hitelek

4.2.

Az ERM II alapján nyújtott hitelből származó követelések

5.   Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére

5.1.

Irányadó refinanszírozási műveletek

5.2.

Hosszabb lejáratú refinanszírozó műveletek

5.3.

Finomhangoló penziós műveletek

5.4.

Strukturális penziós műveletek

5.5.

Aktív oldali rendelkezésre állás

5.6.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos hitelek

6.   Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések

7.   Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai

7.1.

Monetáris politikai célokból tartott értékpapírok

7.2.

Egyéb értékpapírok

8.   Euróban denominált államháztartási adósság

9.   Eurorendszerbeli követelések

9.1.

EKB-kötvények kibocsátásával kapcsolatos követelések

9.2.

Az eurorendszeren belüli eurobankjegy-elosztással kapcsolatos követelések

9.3.

Az eurorendszeren belüli követelések (nettó)

10.   Elszámolás alatti tételek

11.   Egyéb eszközök

11.1.

Euroövezetbeli érmék

11.2.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök

11.3.

Egyéb pénzügyi eszközök

11.4.

Mérlegen kívüli instrumentumok átértékelési különbözete

11.5.

Aktív időbeli elhatárolások és előre fizetett költségek

11.6.

Vegyes tételek

12.   Mérleg szerinti tárgyévi veszteség

 

 

1.   Forgalomban lévő bankjegyek

2.   Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben

2.1.

Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot)

2.2.

Betéti rendelkezésre állás

2.3.

Lekötött betétek

2.4.

Finomhangoló penziós műveletek

2.5.

Fedezetkiegészítési felhívással kapcsolatos betétek

3.   Euroövezeti hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek

4.   Kibocsátott EKB-kötvények

5.   Egyéb euroövezeti rezidensekkell szembeni, euróban denominált kötelezettségek

5.1.

Államháztartás

5.2.

Egyéb kötelezettségek

6.   Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek

7.   Euroövezeti rezidensekkell szembeni, devizában denominált kötelezettségek

8.   Euroövezeten kívüli rezidensekkell szembeni, devizában denominált kötelezettségek

8.1.

Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek

8.2.

Az ERM II alapján felvett hitelből származó kötelezettségek

9.   Az IMF által kiosztott különleges lehívási jogok ellentételezése

10.   Eurorendszerbeli kötelezettségek

10.1.

A devizatartalék-átadás mértékének megfelelő kötelezettségek

10.2.

Az eurorendszeren belüli egyéb kötelezettségek (nettó)

11.   Elszámolás alatti tételek

12.   Egyéb kötelezettségek

12.1.

Mérlegen kívüli pénzügyi instrumentumok átértékelési különbözete

12.2.

Passzív időbeli elhatárolások

12.3.

Vegyes tételek

13.   Céltartalékok

14.   Átértékelési számlák

15.   Tőke és tartalékok

15.1.

Tőke

15.2.

Tartalékok

16.   Mérleg szerinti tárgyévi nyereség

 

 

Eszközök összesen

 

 

Források összesen

 

 


(1)  Az EKB euróban kifejezett pontos összegeket vagy más módon kerekített összegeket egyaránt közzétehet.

(2)  Az eszközökre vonatkozó táblázat a forrásokra vonatkozó táblázat felett is közzétehető.


III. MELLÉKLET

AZ EKB NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(millió EUR)

… december 31-i eredménykimutatás

Tárgyév

Előző év

1.1.1.

Devizatartalék részét képező eszközökből származó kamatbevétel

 

 

1.1.2.

Az eurobankjegyeknek az eurorendszeren belüli felosztásából származó kamatbevétel

 

 

1.1.3.

Egyéb kamatbevétel

 

 

1.1.

Kamatbevétel

 

 

1.2.1.

Az átadott devizatartalékokat megtestesítő eszközök után az NKB-knak fizetett kamat

 

 

1.2.2.

Egyéb kamatráfordítás

 

 

1.2.

Kamatráfordítás

 

 

1.

Nettó kamatbevétel

 

 

2.1.

Pénzügyi műveletekből származó realizált nyereség/veszteség

 

 

2.2.

Értékvesztés pénzügyi eszközök és pozíciók miatt

 

 

2.3.

Az átváltási árfolyamkockázatra, a kamatkockázatra, a hitelkockázatra és az aranyárfolyam-kockázatra céltartalék képzése és felhasználása

 

 

2.

Pénzügyi műveletek, értékvesztések és kockázati céltartalékok nettó eredménye

 

 

3.1.

Díj- és jutalékbevétel

 

 

3.2.

Díj- és jutalékráfordítás

 

 

3.

Díjak és jutalékok nettó bevétele (2)

 

 

4.

részvényekből és részesedésekből származó bevétel

 

 

5.

Egyéb bevétel

 

 

Összes nettó bevétel

 

 

6.

A munkaerő költsége (3)

 

 

7.

Igazgatási költségek (3)

 

 

8.

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök értékcsökkenése

 

 

9.

Bankjegy-előállítási szolgáltatások (4)

 

 

10.

Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

Mérleg szerinti tárgyévi eredmény

 

 


(1)  Az EKB euróban kifejezett pontos összegeket vagy más módon kerekített összegeket egyaránt közzétehet.

(2)  A bevétel és ráfordítások közötti felbontás az éves mérlegek magyarázó megjegyzéseiben is bemutatható.

(3)  Ideértve az igazgatási jellegű céltartalékokat is.

(4)  Ez a tétel külső szolgáltató által végzett bankjegy-előállítás esetén alkalmazandó (a központi bankok nevében bankjegy-előállítással megbízott külső társaságok által nyújtott szolgáltatás költségére). Javasolt az eurobankjegyek kibocsátásával kapcsolatban felmerült költségek felvétele az eredménybe a kiszámlázáskor, illetve felmerülésükkor; lásd még az (EU) 2016/2249 iránymutatást (EKB/2016/34).


IV. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS ANNAK MÓDOSÍTÁSAI

EKB/2010/21 határozat

HL L 35., 2011.2.9., 1. o.

EKB/2012/30 határozat

HL L 356., 2012.12.22., 93. o.

EKB/2013/52 határozat

HL L 33., 2014.2.4., 7. o.

EKB/2014/55 határozat

HL L 68., 2015.3.13., 53. o.

EKB/2015/26 határozat

HL L 193., 2015.7.21., 134. o.


V. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

EKB/2010/21 határozat

Ez a határozat

3. cikk

4. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk

22. cikk

22. cikk

23. cikk

23. cikk

24. cikk

24. cikk

25. cikk

25. cikk

26. cikk

26. cikk

27. cikk


Top