EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1524/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2007 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΕΕ L 343 της 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; καταργήθηκε από 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 343/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EK) αριθ. 1524/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 191,

την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ενδεχόμενων τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα χρηματοδότησης.

(2)

Με το από 23 Μαρτίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα (3), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι, βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την έναρξη ισχύος του το 2004, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 θα πρέπει να βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία με βασικό στόχο τη βελτίωση της κατάστασης χρηματοδότησης αυτών των πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων που συνδέονται με αυτά.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης σε πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι τα ιδρύματα αυτά, που συνδέονται με τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι δυνατόν μέσω των δραστηριοτήτων τους να υποστηρίζουν και να προωθούν τους στόχους των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή στη δημόσια συζήτηση για θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενώ μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο με την παρουσίαση νέων ιδεών, αναλύσεων και επιλογών πολιτικής. Η χρηματοοικονομική αυτή στήριξη θα πρέπει να παρασχεθεί στο πλαίσιο του τμήματος «Κοινοβούλιο» του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην περίπτωση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(4)

Σημαντικός στόχος παραμένει η διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολιτικές οργανώσεις νεολαίας μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο όσον αφορά την τόνωση του ενδιαφέροντος και των συγκεκριμένων γνώσεων για το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των νέων, προωθώντας ενεργά τη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(5)

Προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να ενθαρρυνθούν παράλληλα τα κόμματα να διασφαλίζουν επαρκώς τον μακροπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό τους, θα πρέπει να ρυθμιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις συγχρηματοδότησης. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ίσο μερίδιο χρηματοδότησης για τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(6)

Αποβλέποντας στην περαιτέρω ενίσχυση και προώθηση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς ότι οι πιστώσεις που λαμβάνονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τη χρηματοδότηση των εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση των εθνικών πολιτικών κομμάτων ή των υποψηφίων. Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν στο πλαίσιο των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου ιδίως να τονισθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των εκλογών αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που επισυνάπτεται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (4), η χρηματοδότηση και τα όρια των εκλογικών δαπανών στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται σε κάθε κράτος μέλος από την εθνική νομοθεσία. Η εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται επίσης για τις εκλογικές δαπάνες των εθνικών εκλογών και των δημοψηφισμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 τροποποιείται ως εξής:

1.

Προστίθενται τα εξής σημεία στο άρθρο 2:

«4.

“πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο” νοείται η οντότητα ή το δίκτυο οντοτήτων που διαθέτει νομική προσωπικότητα σε ένα κράτος μέλος, συνδέεται με ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τις δραστηριότητές της, στο πλαίσιο των στόχων και θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτελώντας ιδίως τα εξής:

παρατήρηση, ανάλυση και συμβολή στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με θέματα ευρωπαϊκής δημόσιας πολιτικής, όπως διοργάνωση και στήριξη σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης, συνεδρίων και σπουδών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, ανάμεσα στα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας και άλλων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών,

ανάπτυξη συνεργασίας με οντότητες του ιδίου τύπου με σκοπό την προώθηση της δημοκρατίας,

παροχή πλαισίου συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα εθνικά πολιτικά ιδρύματα, τους ακαδημαϊκούς και άλλους σχετικούς συντελεστές.

5.

Ως “χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης” νοείται η επιδότηση κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (5) (εφεξής: δημοσιονομικός κανονισμός).

2.

Στο άρθρο 3, η μόνη παράγραφος γίνεται παράγραφος 1 και προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

«2.   Κάθε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α)

να συνδέεται με ένα από τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι αναγνωρισμένα βάσει της παραγράφου 1, κατά πιστοποίηση του εν λόγω κόμματος·

β)

να έχει νομική προσωπικότητα στο κράτος μέλος όπου εδρεύει. Η νομική του προσωπικότητα να είναι ξεχωριστή από τη νομική προσωπικότητα του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται το ίδρυμα·

γ)

να τηρεί, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος και των δραστηριοτήτων του, τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου·

δ)

να μην επιδιώκει κερδοσκοπικούς στόχους·

ε)

να έχει πολιτικό συμβούλιο με ισορροπημένη γεωγραφικά σύνθεση.

3.   Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, επαφίεται σε κάθε πολιτικό κόμμα και ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καθορίσουν τις ειδικές λεπτομέρειες που θα διέπουν τις σχέσεις τους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, εξασφαλίζοντας ορισμένο βαθμό διαχωρισμού μεταξύ της καθημερινής διαχείρισης και των διοικητικών δομών του πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφενός και του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται το ίδρυμα αυτό, αφετέρου.»

3.

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο α) της παραγράφου 2, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«α)

τα έγγραφα που βεβαιώνουν ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3·»

β)

προστίθενται οι εξής παράγραφοι:

«4.   Κάθε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικώς μέσω του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται.

5.   Η χρηματοδότηση προς πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατίθεται βάσει της σχέσης του ιδρύματος αυτού με ένα πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1. Τα άρθρα 9 και 9α εφαρμόζονται στα χορηγούμενα κονδύλια.

6.   Η χρηματοδότηση που διατίθεται σε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιείται μόνο για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να διατεθεί για τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και εκστρατειών για δημοψηφίσματα.

7.   Οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης από το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

4.

Προστίθενται οι εξής παράγραφοι στο άρθρο 5:

«4.   Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

5.   Εάν το πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται ένα πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο απολέσει την ιδιότητα αυτή, το πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκλείεται από τη χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.

6.   Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι δεν πληρούται πλέον ένας από τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2, το πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκλείεται από τη χρηματοδότηση βάσει του παρόντος κανονισμού.»

5.

Τα άρθρα 6, 7 και 8 αντικαθίστανται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 6

Υποχρεώσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση

1.   Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

α)

δημοσιεύουν ετησίως τα έσοδα και τις δαπάνες τους, καθώς και δήλωση για το ενεργητικό και το παθητικό τους·

β)

δηλώνουν τις πηγές της χρηματοδότησής τους, καταρτίζοντας κατάλογο των δωρητών και των δωρεών εκάστου, εξαιρέσει των δωρεών που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ κατ’ έτος και ανά χορηγό.

2.   Τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν δέχονται:

α)

ανώνυμες δωρεές·

β)

δωρεές προερχόμενες από τους προϋπολογισμούς των πολιτικών ομάδων στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

γ)

δωρεές προερχόμενες από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν·

δ)

δωρεές άνω των 12 000 ευρώ ετησίως ανά δωρητή, προερχόμενες από φυσικό ή νομικό πρόσωπο άλλο από τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται το στοιχείο γ) και υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4·

ε)

δωρεές προερχόμενες από οιαδήποτε δημόσια αρχή από τρίτη χώρα μεταξύ άλλων από οιαδήποτε επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

3.   Οι εισφορές προς πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά κόμματα που είναι μέλη πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή από φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποδεκτές. Εισφορές προς πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προερχόμενες από εθνικά πολιτικά κόμματα ή από φυσικό πρόσωπο, δεν υπερβαίνουν το 40 % του ετησίου προϋπολογισμού του κόμματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

4.   Οι εισφορές προς πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά ιδρύματα που είναι μέλη πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και από πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αποδεκτές. Οι εισφορές αυτές δεν υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου προϋπολογισμού του εν λόγω ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν επιτρέπεται να προέρχονται από κονδύλια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί προς πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του παρόντος κανονισμού.

Το βάρος αποδείξεως φέρει το ενδιαφερόμενο πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 7

Απαγόρευση χρηματοδότησης

1.   Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή, δεν δύναται να χρησιμοποιείται για την, άμεση ή έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών κομμάτων, και ιδίως εθνικών πολιτικών κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων. Τα εν λόγω εθνικά πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι εξακολουθούν να υπόκεινται στην εφαρμογή των εθνικών τους ρυθμίσεων.

2.   Η χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή δεν δύναται να χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο ή ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 8

Φύση των δαπανών

Με την επιφύλαξη της χρηματοδότησης των πολιτικών ιδρυμάτων, οι πιστώσεις που προέρχονται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο για δαπάνες άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους που καθορίζονται στο πολιτικό πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Οι δαπάνες αυτές καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα που έχουν σχέση με την τεχνική υποστήριξη, τις συνεδριάσεις, την έρευνα, τις διασυνοριακές εκδηλώσεις, τις μελέτες, την ενημέρωση και τις δημοσιεύσεις.

Οι δαπάνες των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δύνανται επίσης να καλύπτουν τη χρηματοδότηση των εκστρατειών των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες μετέχουν κατά τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Σύμφωνα με το άρθρο 7, οι πιστώσεις αυτές δεν χρηματοδοτούν, άμεσα ή έμμεσα, εθνικά πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους.

Οι δαπάνες αυτές δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εκστρατειών για δημοψηφίσματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, η χρηματοδότηση και τα όρια των εκλογικών δαπανών για όλα τα κόμματα και τους υποψηφίους στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται σε κάθε κράτος μέλος από την εθνική νομοθεσία.»

6.

Το άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3, τροποποιείται ως εξής:

«1.   Οι πιστώσεις που προορίζονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και εκτελούνται σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις εκτελεστικές διατάξεις του.

Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ορίζονται από τον διατάκτη.

2.   Η αποτίμηση των κινητών και ακινήτων και η απόσβεσή τους γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο θεσμικό όργανο κατά το άρθρο 133 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.   Ο έλεγχος των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ασκείται σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό.

Ο έλεγχος βασίζεται επίσης σε ετήσια πιστοποίηση εξωτερικού και ανεξάρτητου ελεγκτή. Η πιστοποίηση αυτή διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντός έξι μηνών από το τέλος του οικονομικού έτους το οποίο αφορά.»

7.

Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:

«Άρθρο 9α

Διαφάνεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει από κοινού σε τίτλο της ιστοθέσης του στο διαδίκτυο, ο οποίος δημιουργείται για τον συγκεκριμένο σκοπό, τα εξής έγγραφα:

ετήσια έκθεση με πίνακα των καταβληθέντων ποσών σε κάθε πολιτικό κόμμα και σε κάθε πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάθε οικονομικό έτος για το οποίο έχουν καταβληθεί επιχορηγήσεις,

την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού καθώς και τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες, όπως εμφαίνεται στο άρθρο 12,

τις διατάξεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.»

8.

Το άρθρο 10 παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«2.   Η χρηματοδότηση από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει το 85 % του κόστους εκείνου του πολιτικού κόμματος ή πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Το οικείο πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο φέρει το βάρος της απόδειξης.»

9.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 12

Αξιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2011 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και με τις χρηματοδοτηθείσες δραστηριότητες. Η έκθεση υποδεικνύει, κατά περίπτωση, τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα χρηματοδότησης.»

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται για επιχορηγήσεις προς ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αρχής γενομένης από το οικονομικό έτος 2008.

Για το οικονομικό έτος 2008, κάθε αίτηση για χρηματοδότηση πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, θα αφορά αποκλειστικώς επιλέξιμες δαπάνες που έχουν προκύψει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα που έχουν υποβάλει δεόντως τις αιτήσεις τους για επιχορήγηση για το 2008, μπορούν, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2008, να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση για χρηματοδότηση βάσει των τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισμός και, εφόσον απαιτείται, αίτηση για επιχορήγηση πολιτικού ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ανήκει στο συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τα κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LOBO ANTUNES


(1)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007.

(2)  ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 292 Ε της 1.12.2006, σ. 127.

(4)  ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9).»


Top