EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_01_016_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
01. Opća, financijska i institucionalna pitanja
Svezak 16

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.01.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

01.   Opća, financijska i institucionalna pitanja

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 038

1

 

 

31976R0300

 

 

 

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 od 9. veljače 1976. o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

3

1976

L 214

24

 

 

31976R1860

 

 

 

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 od 29. lipnja 1976. o utvrđivanju Uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

5

1977

L 066

1

 

 

31977R0495

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 495/77 od 8. ožujka 1977. o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za pripravnost te uvjetima i stopama tih naknada

28

1979

L 315

1

 

 

31979R2764

 

 

 

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 2764/79 od 6. prosinca 1979. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

30

1980

L 127

4

 

 

31980R1238

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 1238/80 od 13. svibnja 1980. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 o utvrđivanju Uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

31

1982

L 064

15

 

 

31982R0510

 

 

 

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 510/82 od 22. veljače 1982. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 o utvrđivanju Uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

34

1987

L 072

15

 

 

31987R0680

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 680/87 od 23. veljače 1987. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 1860/76 o utvrđivanju Uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

48

1987

L 124

6

 

 

31987R1307

 

 

 

Uredba Vijeća (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 1307/87 od 11. svibnja 1987. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

62

1988

L 356

58

 

 

31988R4064

 

 

 

Uredba Komisije (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 4064/88 od 21. prosinca 1988. o utvrđivanju odredaba za primjenu članka 46.a Uvjeta zaposlenja osoblja Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta

63

1993

L 281

18

 

 

31993D0591

 

 

 

Odluka Vijeća od 8. studenoga 1993. o nazivu Vijeća nakon stupanja na snagu Ugovora o Europskoj uniji (93/591)

64

1998

L 307

5

 

 

31998R2461

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, EZUČ, Euratom) br. 2461/98 od 12. studenoga 1998. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

65

1999

L 021

1

 

 

31999R0183

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, EZUČ, Euratom) br. 183/1999 od 25. siječnja 1999. o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom, EZUČ) br. 840/95 o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda

66

1999

L 080

22

 

 

31999D0218

 

 

 

(1999/218/EZ)
Odluka Komisije od 25. veljače 1999. o postupcima kojima se dužnosnicima i zaposlenicima Komisije može odobriti pristup klasificiranim informacijama u posjedu Komisije (objavljeno pod brojem dokumenta C(1999) 423)

67

2001

L 145

43

 

 

32001R1049

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

70

2002

L 039

17

 

 

32002D0105

 

 

 

(2002/105/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Vijeća od 28. siječnja 2002. o redoslijedu obnašanja dužnosti predsjednika Vijeća

76

2002

L 197

53

 

 

32002D0620

 

 

 

(2002/620/EZ)
Odluka Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja

77

2002

L 197

56

 

 

32002D0621

 

 

 

(2002/621/EZ)
Odluka glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija te predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja

79

2003

L 011

1

 

 

32003R0058

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 58/2003 od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice

83

2003

L 183

40

 

 

32003D0524

 

 

 

(2003/524/EZ)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2002. o osnivanju Ureda za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu

91

2003

L 284

1

 

 

32003R1882

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. rujna 2003. o prilagodbi odredbi u vezi s odborima koji pomažu Komisiji u obavljanju njezinih provedbenih ovlasti predviđenih aktima koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora o EZ-u, s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ

96

2003

L 297

1

 

 

32003R2004

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju

149

2003

L 318

19

 

 

32003D0834

 

 

 

(2003/834/EZ)
Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003. o osnivanju radne skupine za pripremu uspostave agencije u području razvoja obrambenih sposobnosti, istraživanja, nabave i naoružanja

153

2004

L 161

14

 

 

32004R0858

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 858/2004 od 29. travnja 2004. o utvrđivanju stopa i uvjeta posebnih naknada predviđenih u članku 56.c Pravilnika o osoblju, koje se mogu odobriti kao kompenzacija za posebno teške uvjete rada

156

2004

L 161

23

 

 

32004R0859

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 859/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 495/77 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za pripravnost te uvjetima i stopama tih naknada

159

2004

L 161

26

 

 

32004R0860

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 860/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada

160

2004

L 297

6

 

 

32004R1653

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1653/2004 od 21. rujna 2004. o standardnoj financijskoj uredbi za izvršne agencije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice

161

2005

C 096

1

 

 

32005D0012(01)

 

 

 

Odluka br. 12-2005 od 10. ožujka 2005. o javnom pristupu dokumentima Revizorskog suda

172

2005

L 037

17

 

 

32005D0119

 

 

 

(2005/119/EZ)
Odluka glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i predstavnika Europskog ombudsmana od 26. siječnja 2005. o organizaciji i upravljanju Europskom školom za javnu upravu

176

2005

L 082

6

 

 

32005D0266

 

 

 

(2005/266/EZ)
Odluka Vijeća od 16. ožujka 2005. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjskog revizora Banco de Portugal

180

2005

L 262

1

 

 

32005Q0684

 

 

 

(2005/684/EZ, Euratom)
Odluka Europskog parlamenta od 28. rujna 2005. o donošenju Statuta članova Europskog parlamenta

181

2005

L 293

10

 

 

32005R1821

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1821/2005 od 8. studenoga 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1653/2004 u pogledu radnih mjesta računovodstvenih službenika izvršnih agencija

191

2005

L 317

1

 

 

32005R1972

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1972/2005 od 29. studenoga 2005. o usklađivanju, od 1. srpnja 2005., stope doprinosa za mirovinski sustav dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica

192

2005

L 337

7

 

 

32005R2104

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2104/2005 od 20. prosinca 2005. o usklađivanju, s učinkom od 1. srpnja 2005., primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica i koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju

193

2006

L 076

3

 

 

32006D0210

 

 

 

(2006/210/EZ)
Odluka Komisije od 28. veljače 2006. o osnivanju skupine visokih nacionalnih stručnjaka u području regulatornih poslova

200

2006

L 397

6

 

 

32006R1895

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, EURATOM) br. 1895/2006 od 19. prosinca 2006. o usklađivanju, s učinkom od 1. srpnja 2006., primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica i koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju

203

2007

L 079

38

 

 

32007D0172

 

 

 

(2007/172/EZ)
Odluka Komisije od 19. ožujka 2007. o osnivanju skupine koordinatora za priznavanje stručnih kvalifikacija

207

2007

L 165

1

 

 

32007R0723

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 723/2007 od 18. lipnja 2007. o usklađivanju pondera koji se primjenjuju na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica

209

2007

L 343

5

 

 

32007R1524

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1524/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2004/2003 o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju

210

2007

L 346

19

 

 

32007D0882

 

 

 

(2007/882/EZ)
Odluka Vijeća od 20. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u vezi s vanjskim revizorima Središnje banke Cipra

214

2008

L 085

8

 

 

32008D0268

 

 

 

(2008/268/EZ)
Odluka Vijeća od 17. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjskog revizora Suomen Pankki

215

2008

L 176

11

 

 

32008D0547

 

 

 

(2008/547/EZ)
Odluka Komisije od 20. lipnja 2008. o izmjeni Dodatka Prilogu VI. Aktu o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu određenih objekata za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 2775) (1)

216

2008

L 262

34

 

 

32008D0762

 

 

 

(2008/762/EZ)
Odluka Vijeća od 25. rujna 2008. o donošenju Poslovnika Odbora investicijskog instrumenta koji je osnovan pod okriljem Europske investicijske banke

218

2008

L 294

9

 

 

32008D0827

 

 

 

(2008/827/EZ)
Odluka Komisije od 22. listopada 2008. o izmjeni Dodatka Prilogu VI. Aktu o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu određenih objekata za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6042) (1)

223

2008

L 301

11

 

 

32008D0845

 

 

 

(2008/845/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 24. listopada 2008. o prilagodbi naknada koje se plaćaju članovima i zamjenicima Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora

225

2008

L 350

58

 

 

32008D1358

 

 

 

Odluka br. 1358/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni Odluke br. 1904/2006/EZ o uspostavljanju programa Europa za građane za razdoblje 2007. do 2013. radi promicanja aktivnog europskoga građanstva

226

2009

L 025

17

 

 

32009D0076

 

 

 

(2009/76/EZ)
Odluka Vijeća od 20. siječnja 2009. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Bank Ċentrali ta’ Malta/Središnje banke Malte

228

2009

L 038

33

 

 

32009D0105

 

 

 

(2009/105/EZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2008. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Banque centrale du Luxembourg

229

2009

L 090

22

 

 

32009D0307

 

 

 

(2009/307/EZ)
Odluka Vijeća od 30. ožujka 2009. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Deutsche Bundesbank

230

2009

L 101

22

 

 

32009D0334

 

 

 

(2009/334/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja 2009. o osnivanju stručne skupine za sigurnost europskih globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) (1)

231

2009

L 161

13

 

 

32009D0488

 

 

 

(2009/488/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 11. lipnja 2009. o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske komisije i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) (1)

234

2009

L 161

14

 

 

22009X0624(01)

 

 

 

Memorandum o razumijevanju između Europske komisije i Europske organizacije za nuklearna istraživanja

235

2009

L 288

23

 

 

32009D0806

 

 

 

(2009/806/EZ)
Odluka Vijeća od 19. listopada 2009. o potpisivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) od strane Europske zajednice

237

2009

L 322

36

 

 

32009D0910

 

 

 

(2009/910/EU)
Odluka Vijeća od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja za visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

238

2009

L 322

38

 

 

32009D0912(01)

 

 

 

(2009/912/EU)
Odluka Vijeća od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju uvjeta zaposlenja glavnog tajnika Vijeća Europske unije

239

2009

L 322

39

 

 

42009D0913

 

 

 

(2009/913/EU)
Odluka donesena zajedničkim dogovorom između predstavnika vlada država članica od 7. prosinca 2009. o mjestu sjedišta Agencije za suradnju energetskih regulatora

240

2010

L 035

14

 

 

32010D0063

 

 

 

(2010/63/EU)
Odluka Komisije od 4. veljače 2010. o produljenju razdoblja primjene Odluke 2006/210/EZ

241

2011

C 112

1

 

 

32011D0409(01)

 

 

 

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 29. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka za provedbu Uredbe (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju

242

2011

C 216

19

 

 

32011D0722(01)

 

 

 

Pravila o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta – Odluka Predsjedništva od 28. studenoga 2001.

277

2011

C 253

3

 

 

32011D0830(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 29. kolovoza 2011. o osnivanju stručne skupine za tržište platnih sustava

283

2011

C 291

2

 

 

32011D1004(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 3. rujna 2011. o osnivanju stručne skupine dionika Komisije o javnoj nabavi i kojom se zamjenjuje Odluka 87/305/EEZ o osnivanju Savjetodavnog odbora za otvaranje javne nabave (1)

286

2011

L 285

22

 

 

32011D0713

 

 

 

(2011/713/EU)
Odluka Vijeća od 10. listopada 2011. o protivljenju usvajanju od strane Europske komisije nacrta Direktive o izmjeni Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa obrambenih proizvoda

289

2011

L 285

23

 

 

32011D0714

 

 

 

(2011/714/EU)
Odluka Vijeća od 11. listopada 2011. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Banco de Portugal

290

2011

L 330

23

 

 

32011D0831

 

 

 

(2011/831/EU)
Odluka Vijeća od 1. prosinca 2011. o praktičnim i postupovnim pravilima Vijeća za imenovanje četiriju članova europskog odbora za djelovanje Europske unije za oznaku europske baštine

291

2012

C 018

8

 

 

32012D0121(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 19. siječnja 2012. o osnivanju skupine nadležnih tijela Europske unije za odobalne naftne i plinske aktivnosti

293

2012

C 022

7

 

 

32012D0127(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 26. siječnja 2012. o osnivanju stručne skupine za e-upravu

296

2012

C 053

9

 

 

32012D0223(01)

 

 

 

Odluka Komisije od 21. veljače 2012. o osnivanju stručne skupine za kaznenu politiku EU-a

298

2012

L 030

19

 

 

32012D0061

 

 

 

(2012/61/EU)
Odluka Vijeća od 27. siječnja 2012. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore De Nederlandsche Bank

300

2012

L 077

17

 

 

32012D0151

 

 

 

(2012/151/EU)
Odluka Europskog vijeća od 1. ožujka 2012. o izboru predsjednika Europskog vijeća

301

2012

L 090

21

 

 

32012D0177

 

 

 

(2012/177/EU)
Odluka Vijeća od 19. ožujka 2012. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Bank of Greece

302

2012

L 137

5

 

 

32012D0280

 

 

 

(2012/280/EU)
Odluka Vijeća od 15. svibnja 2012. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Banque de France

303

2012

L 202

21

 

 

32012D0444

 

 

 

(2012/444/EU)
Odluka Vijeća od 24. srpnja 2012. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Banke Slovenije

304

2012

L 319

6

 

 

32012D0703

 

 

 

(2012/703/EU)
Odluka Vijeća od 13. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Central Bank of Ireland

305

2013

L 016

16

 

 

32013D0037

 

 

 

(2013/37/EU)
Odluka Vijeća od 14. siječnja 2013. o izmjeni Poslovnika Vijeća

306

2013

L 070

6

 

 

32013D0127

 

 

 

(2013/127/EU)
Odluka Vijeća od 11. ožujka 2013. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka u pogledu vanjskih revizora Središnje banke Cipra

308

2013

L 123

27

 

 

32013Q0504(01)

 

 

 

Revizija Poslovnika Odbora regija

309

2013

L 165

98

 

 

32013D0272

 

 

 

(2013/272/EU)
Odluka Europskog vijeća od 22. svibnja 2013. o broju članova Europske komisije

310

2013

L 169

69

 

 

32013D0299

 

 

 

(2013/299/EU, Euratom)
Odluka Vijeća od 14. lipnja 2013. o određivanju razdoblja za osme izbore predstavnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima

311

2013

L 175

55

 

 

32013D0325

 

 

 

(2013/325/EU)
Odluka Vijeća od 21. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Suomen Pankki

312

2013

L 175

56

 

 

32013D0326

 

 

 

(2013/326/EU)
Odluka Vijeća od 21. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Österreichische Nationalbank

313

2013

L 181

57

 

 

32013D0312

 

 

 

(2013/312/EU)
Odluka Europskog vijeća od 28. lipnja 2013. o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

314

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top