EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Απλούστευση των απαιτήσεων για την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην ΕΕ

Απλούστευση των απαιτήσεων για την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην ΕΕ

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην ΕΕ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

 • Αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τους πολίτες όταν προσκομίζουν στις αρχές μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρχές άλλης χώρας της ΕΕ.
 • Καταργεί την απαίτηση για επισημείωση (βλ. τμήμα παρακάτω) και απλουστεύει τις διατυπώσεις σε σχέση με τα επικυρωμένα αντίγραφα και τις μεταφράσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πεδίο εφαρμογής

 • Ο κανονισμός καλύπτει τα δημόσια έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εγγράφων, συμβολαιογραφικών πράξεων, δικαστικών αποφάσεων και προξενικών εγγράφων σε ορισμένους τομείς.
 • Οι τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό είναι οι εξής:
  • γέννηση·
  • θάνατος·
  • όνομα·
  • γάμος, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης·
  • διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου·
  • καταχωρισμένη συμβίωση, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης·
  • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης·
  • γονική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένης της υιοθεσίας·
  • κατοικία και/ή διαμονή·
  • ιθαγένεια·
  • λευκό ποινικό μητρώο·
  • το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Ο κανονισμός καλύπτει μόνο τη γνησιότητα του δημόσιου εγγράφου και όχι την αναγνώριση των περιεχομένων ή των αποτελεσμάτων του.

Κατάργηση της απαίτησης επισημείωσης

Για τους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό, όταν ένας πολίτης προσκομίζει στις αρχές μιας χώρας της ΕΕ ένα δημόσιο έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρχές άλλης χώρας της ΕΕ, οι παραλήπτριες αρχές δεν μπορούν να απαιτήσουν να φέρει το έγγραφο σφραγίδα επισημείωσης (η σφραγίδα επισημείωσης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδεικνύει τη γνησιότητα ενός δημόσιου εγγράφου που έχει εκδοθεί σε ξένη χώρα — apostille).

Επικυρωμένα αντίγραφα

 • Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν την προσκόμιση του πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου ή επικυρωμένου αντίγραφού του, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα.
 • Αν μια χώρα της ΕΕ αποδέχεται την προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου αντί του πρωτότυπου, πρέπει να αποδεχτεί επικυρωμένο αντίγραφο που έχει καταρτιστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μεταφράσεις

Η χώρα της ΕΕ στην οποία προσκομίζεται το δημόσιο έγγραφο δεν μπορεί να απαιτήσει μετάφραση, αν το δημόσιο έγγραφο έχει συνταχθεί σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας της ΕΕ ή σε μία ανεπίσημη γλώσσα την οποία η χώρα της ΕΕ μπορεί να αποδεχτεί.

Εξάλλου, δεν μπορεί να απαιτηθεί μετάφραση όταν το δημόσιο έγγραφο συνοδεύεται από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. Αυτό ισχύει, εφόσον η αρχή στην οποία προσκομίζεται το δημόσιο έγγραφο κρίνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο επαρκούν για την επεξεργασία του εγγράφου.

Πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα

 • Ο κανονισμός προβλέπει προαιρετικά πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.
 • Τα έντυπα μπορούν να προσκομίζονται από πολίτες σε άλλη χώρα της ΕΕ ως μεταφραστικά βοηθήματα που επισυνάπτονται στα δημόσια έγγραφά τους ώστε να υπερβαίνονται οι απαιτήσεις μετάφρασης.
 • Αν το δημόσιο έγγραφο που προσκομίσθηκε συνοδεύεται από πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο, η παραλήπτρια χώρα της ΕΕ μπορεί να απαιτήσει μετάφραση εγγράφου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 • Εφόσον υφίστανται τέτοιες περιστάσεις και η παραλήπτρια χώρα της ΕΕ απαιτεί επικυρωμένη μετάφραση, οφείλει να αποδεχτεί επικυρωμένη μετάφραση που έγινε σε άλλη χώρα της ΕΕ.
 • Τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έγγραφα ως βοηθήματα μετάφρασης δημόσιων εγγράφων διατίθενται για έγγραφα που αφορούν:
  • γέννηση·
  • το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή·
  • θάνατο·
  • γάμο, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης·
  • καταχωρισμένη συμβίωση, συμπεριλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης·
  • κατοικία και/ή διαμονή·
  • λευκό ποινικό μητρώο·

Παραποιημένα έγγραφα

 • Ο κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές των χωρών της ΕΕ για την καταπολέμηση των παραποιημένων δημόσιων εγγράφων. Ο μηχανισμός συνεργασίας βασίζεται σε υφιστάμενο σύστημα ΤΠ (το σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς).
 • Ο μηχανισμός συνεργασίας επιτρέπει στις αρχές της παραλήπτριας χώρας της ΕΕ να συνομιλήσουν με τις αρχές της χώρας της ΕΕ έκδοσης, εφόσον διατηρούν εύλογες αμφιβολίες για τη γνησιότητα του δημόσιου εγγράφου που προσκομίστηκε από πολίτη.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2019 με την εξαίρεση των παρακάτω:

 • του άρθρου 24 παράγραφος 2 (πληροφορίες που κοινοποιούνται από τις χώρες της ΕΕ για ειδικούς ανά χώρα τίτλους καταχωρίσεων που θα πρέπει να αναγράφονται στα πολύγλωσσα έντυπα) το οποίο εφαρμόζεται από τις 16 Φεβρουαρίου 2017;
 • των άρθρων 12 και 24 παράγραφος 3 (διαθεσιμότητα των ειδικών ανά χώρα τίτλων στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Δικαιοσύνη (e-Justice)), τα οποία εφαρμόζονται από τις 16 Φεβρουαρίου 2018 · και
 • των άρθρων 22 και 24 παράγραφος 1 (πληροφορίες που μπορούν να κοινοποιούνται από τις χώρες της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), τα οποία εφαρμόζονται από τις 16 Αυγούστου 2018.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 200 της 26.7.2016, σ. 1-136)

τελευταία ενημέρωση 12.01.2017

Top