Bizonyos közokiratok Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/1191 rendelet egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

Az apostille-ra vonatkozó követelmény eltörlése

A rendelet hatálya alá tartozó területeken amikor egy állampolgár egy uniós ország hatóságainak egy másik uniós ország hatóságai által kiállított közokiratot mutat be, a fogadó hatóság nem írhatja elő, hogy a dokumentum apostille-bélyegzővel rendelkezzen (az apostille célja a külföldi hatóság által kiállított közokirat hitelességének bizonyítása).

Hiteles másolatok

Fordítások

Az az uniós ország, amelyben a közokiratot bemutatják, nem írhatja elő a közokirat fordítását, amennyiben a közokiratot az EU valamelyik hivatalos nyelvén vagy egy, az illető uniós ország által elfogadható nem hivatalos nyelven állították ki.

Ezenkívül nem kötelezhető fordítás bemutatására az állampolgár akkor sem, ha a közokirathoz többnyelvű formanyomtatványt mellékel. Ez abban az esetben érvényes, amikor az a hatóság, amelynek a közokiratot bemutatják, úgy véli, hogy a formanyomtatványban levő információk elégségesek a dokumentum feldolgozásához.

Többnyelvű formanyomtatványok

Közokirat-hamisítás

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2019. február 16 -án lép hatályba a következők kivételével:

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 200., 2016.7.26., 1–136. o.)

utolsó frissítés 12.01.2017